Miért irassam be hittanra a gyermekemet?

A gyermekkeresztelés megelőlegezett bizalom és szeretet volt Isten és az Egyház részéről. Elhalnak a keresztség kegyelmei, ha nem ismerem meg az Egyházam hitét és az Úr Jézus Evangéliumát, ha a gyermekkeresztelést nem követi a gondos hitoktatás.
A hitoktatás az élet természetes részévé teszi az imádságot, az Istenről való gondolkodást, a hit értelméről való beszédet, fenntartja a szeretet képességét. Ezzel a hitoktatás megakadályozza a lélek eltompulását.
A gyermek hitnevelése a legjobb befektetés saját öregségünkre is.

A hitoktatásról

A hitoktatásnak két szintje van. Az első szint az iskolai hittan. Mint oly sok országban, nálunk is tanrendi keretek közé került az etika. Ezt viszont a hívő családok kiválthatják gyermekeik számára felekezeti hittanra.

Azért, hogy az etikai ne csupán száraz ismeretanyag legyen, hanem a Teremtő Isten iránti szeretetből és tiszteletből fakadó elkötelezett, személyes cselekvés. Az iskolai hittan egyúttal kiállás is azon jogunk mellett, hogy a társadalomban szabadon és megkülönböztetés nélkül éljünk hitünk szerint. Az iskolai hittant a felelős lelkipásztor személyén keresztül az Egyház szervezi és felügyeli.

A hitoktatás második szintje a szentségi hittan. Azoknak a gyermekeknek, akik iskolai hittanra járnak, a plébánián abban az évben, amikor esedékessé válik, külön elsőáldozási és bérmálási felkészítést szervez a plébános. Feltétlenül éjünk ezzel a lehetőséggel. Egyre távolabb kerül tőlünk a szentségek ereje, és egyre több akadályba ütközik későbbi pótlása, ha a maga természetes idejében elhalasztottuk.

Ünnepélyes elsőáldozás

Általában tavasszal, az Úrnapja előtti vasárnap van. Megelőzi az első szentgyónás. Az első gyónást követően a gyermekek ünnepélyes formában felöltik magukra a fehér liturgikus ruhát, amely a keresztségben elnyert megszentelő kegyelmet jelzi. Az ünnepi szentmisén ebben a ruhában járulnak az első szentáldozáshoz.

Bérmálás

Sok élményt nyújtó közösségben készülnek rá a fiatalok. Megtapasztalják az Egyháztól érkező szeretetet és bizalmat. Hiszen a bérmálás után már ők képviselik ebben a világban a Katolikus Egyházat, Krisztus nagy ajándékát a világnak. A bérmálásban a keresztség megerősítése történik, és erős szövetségkötés a Szentlélekkel.

A bérmálással teljesen megérkezünk az Egyházba. Minden jogunk megszületik. Lehetünk keresztszülők, bérmaszülők, a legértékesebb formában köthetjük házasságunkat, egyházi intézményben akár vezetők is lehetünk. Mindenekelőtt azonban az Egyház hiteles képviselőiként léphetünk embertársaink elé, s ezt a szolgálatunkat Isten nagyon meghálálja.