21jan 18

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Jón 3,1-10: Ninive Kr. e. 612-ben pusztult el. Jónás próféta, aki az 5. a kispróféták sorában, ez esemény előtt 150 évvel élt és tevékenykedett. Ekkor még Ninive a hatalma…

Elolvasom
14jan 18

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 3,3-19: Sámuel Izrael történetében a királyságot közvetlenül megelőző átmeneti időszaknak kiemelkedő alakja. Silóban, az Úr ládáját őrző sátoregyüttesben, tehát az Úr közelében cseperedett fel. Itt történt a kiválasztása…

Elolvasom
07jan 18

Évközi 1. vasárnap

Jézus megkeresztelkedése OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Az Egyháznak van testi és lelki formája. A testi az emberi arc, a lelki pedig a krisztusi lényeg. Helytelen az Egyházat „látható és láthatatlan” fogalompárral leírni, mert az…

Elolvasom
31dec 17

Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7; 14-17: A bibliai szöveg olyat kér a gyermektől, amit ő csak akkor tehet meg, ha így nevelték. Tehát nem annyira a gyermekekhez szól a szöveg, mint inkább…

Elolvasom
24dec 17

Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 2Sám 7,1-5; 8-16: A templomépítésnek sorrendje van. Dávidnak Isten népét, Izraelt kell valódi néppé formálnia. A templomot majd Salamon építi fel Isten akarata szerint. Először a közösség építésére kell…

Elolvasom
17dec 17

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 61,1-2;10-11: Az ószövetségben senki nem írt olyan pontosan az Eljövendőről, mint Izajás. Az Eljövendőhöz az eljövendő kort is kötötte. Ott, ahol felismerik és befogadják a Messiást, a szeretet…

Elolvasom
10dec 17

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 40,1-10: Kezdődik a vigasztalások könyve, vagyis Izajás könyvének második egysége. Ismét fellép Izajás, és a fogságban lévő népet vigasztalja: Isten úgy fog bennünket kivezetni a fogságból, ahogy őseinket…

Elolvasom
03dec 17

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 63,16-17; 64,1-8: Izajás könyvének harmadik fejezete már nem a fogságról szól, hanem Jeruzsálem siralmas állapotáról, és a nép elbizonytalanodásáról. A fogságban egybetartotta őket a túlélés ösztöne, most azonban…

Elolvasom
19nov 17

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Péld 31,10-13, 19-20, 30-31: A család nem két ember meghatározott célból való szövetségkötése, hanem egy férfi és egy nő teljes egysége. Szent Pál az efezusiakhoz írt levélben ezt a…

Elolvasom
12nov 17

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 6,12-16: Az egyik legmélyebb értelmű szöveg a bölcsességi irodalomban. A bölcsesség maga az Isten, illetve az Ő jelenléte az életünkben. Isten nem rejtőzködik el a teremtményei elől, hiszen…

Elolvasom
05nov 17

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: Mal1,14-2,8-10: Malakiás az utolsó író próféta az ószövetségben. Kr. e. az V. században szolgált. Két témát érint. Az egyik a papok hűtlensége, ami alkalmatlanná teszi őket a nép vezetésére,…

Elolvasom
29okt 17

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 22,20-26: A felebaráti szeretettel tartozunk Istennek mindazért, amit tőle kaptunk. Mi nem adhatunk Istennek semmit, hiszen Ő végtelenül teljes és tökéletes és mi tökéletlenek vagyunk. Ezért a felebarátaink…

Elolvasom
22okt 17

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 45,1-6: A próféta vallja, hogy minden ember és minden esemény a történelemben valamiképpen az Isten örök tervét szolgálja. Luther szerint az igazak Isten jobbkeze, a gonoszok pedig Isten…

Elolvasom
15okt 17

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 25,6-10: Izajás a végső szünpozionról, a mennyei Jeruzsálemről, a mennyországról beszél, ahol minden népnek helye lesz, és ahol lehull minden nemzetről az értelmet és a teljes ismeretet takaró…

Elolvasom
08okt 17

Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,23-31: Isten szerető atyaként gondozza teremtményeit. Ám drága teremtményei, az emberek gyakran ezt nem érzékelik, illetve nem termékenyülnek meg az isteni szeretettől. SZENTLECKE: Gal 4.4-7: Az idők teljessége…

Elolvasom
01okt 17

Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 18,25-28: Vajon miért gondolja azt az ember, hogy Isten nem igazságos? Mert saját magát helyezi mindenek fölé, saját magát tekinti a földön a legfontosabbnak, és csak a maga…

Elolvasom
24Sze 17

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,6-9: Csak a megigazulás útján haladva találhatjuk meg Istent, mert ezen az úton egyre közelebb jutunk hozzá. A gonosz tettek azonban egyre távolabb visznek Istentől, és eljuttathatnak a…

Elolvasom
17Sze 17

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,30-28,7: Csak az ragaszkodik haragjához, akit a bűn irányít. Hogy kereshet Istennél gyógyulást az, aki haragot tart? Bizony, nem keres gyógyulást, mert fel sem ismeri, hogy neki bűne van, hogy…

Elolvasom
10Sze 17

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 33,7-10: Az őr feladata, hogy időben jelezze az ellenséget. Ha megteszi, akkor megmenti a saját lelkét még akkor is, ha a figyelmeztetettek nem hallgatnak rá és vesztükbe mennek. Ha azonban…

Elolvasom
03Sze 17

Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20, 7-9: A próféták sokszor megtapasztalták a nép haragját, mivel zavaró volt a szókimondásuk. Ferenc pápával kapcsolatosan is hallhatjuk némely „katolikustól”: elegünk van már a nyaggatásaiból. Korunk embere rendkívüli módon…

Elolvasom
27aug 17

Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 22,19-23: A küldetés Istentől jön, olvassuk Izajás próféta könyvében. Az Egyházban két alapvető küldetés van, vagyis a Katolikus Egyház alapkövei: a szentségi házasság és az egyházi rend. Ezek…

Elolvasom
20aug 17

Évközi 20. vasárnap

Szent István király ünnepe OLVASMÁNY: Péld 4,10-15. 18-27: Íme, egy példa, hogy 2500 évvel ezelőtt melyek voltak egy fiúgyermek nevelésnek alapelvei. Ahhoz, hogy a fiúgyermek nevelhető legyen, a tanító és…

Elolvasom
13aug 17

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,9. 11-13: Illés a próféták atyja, aki a földről elragadtatott a mennybe, és aki az egyik kispróféta, Malakiás szerint ismét el fog jönni a földre. A korabeli zsidóság Illés újbóli…

Elolvasom
06aug 17

Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 7,9-10.13-14: Az „ősöreg” az archaikus vallás nyelvén azt jelenti, amit a filozófiában az örökkévaló. Az „emberfia” titulus, amit Jézus is magára vett, arra utal, hogy a Megváltó valóságos…

Elolvasom
30Júl 17

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 3,5.7-12: Salamon király a bölcsességet így fogalmazza meg: éber szív („látó szív”). A bölcsesség valóban az az éberség, amely túllát a jelen keretein és a jövőbe helyezi saját…

Elolvasom
23Júl 17

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 12,13.16-19: Isten gondoskodó szeretettel nevel bennünket. Gyakran megesik, hogy aki ezt nem érzi, maga sem tudja helyesen nevelni a gyermekeit. Balett, sport, ruha, ínyenc ételek, karrier, nyelvtanulás, hobbi,…

Elolvasom
16Júl 17

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,10-11: Miközben a modern ember megpróbálja Istent figyelmen kívül hagyni és a kiszorítani az életéből, Izajás általános érvényű szabályt mond. Az Istennel való kapcsolat, annak mértéke vagy hiánya alapvetően meghatározza…

Elolvasom
09Júl 17

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Zak 9,9-10: A választott nép olyan megváltót várt, aki gazdasági jólétet és gondtalan életet biztosít. Ám Jézus ennél sokkal nagyobb ajándékot hozott: bűntől való szabadulást, lelki békét, örök üdvösséget.…

Elolvasom
02Júl 17

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,8-16: A sunemi asszony megtapasztalhatta, hogy a nagylelkűség mindig isteni ajándékkal társul. Miután befogadta Elizeus prófétát, megnyílt az ég áldása és az idős házaspárnak fia született. Úgy is mondhatjuk, teljesen…

Elolvasom
25jún 17

Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Az ősbűn óta tapasztalható, hogy az isteni üzenet első megközelítésre nem kompatibilis a világ gondolkodásmódjával és értékrendjével. Ezt természetes konfliktusként kell kezelnünk. Nem okozhat csüggedést és visszahúzódást,…

Elolvasom
18jún 17

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: MTörv 8,2-3; 14-16: A zsidó nép pusztai vándorlását előszeretettel hasonlították a szentatyák az emberiség történelmi vándorlásához. Isten nem veszi el a felelősségünket a kreativitásunkat „túltáplálással”. Annyi táplálékot ad, hogy…

Elolvasom
11jún 17

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Mózesnek két fontos kinyilatkoztatást ad önmagáról az Isten.  Hórebnél az égő csipkebokornál Isten az élet forrásának, minden létező atyjának mondja magát. A Sínai-hegynél pedig a Mózes előtt…

Elolvasom
04jún 17

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: A pünkösdi csodát minden vallásos férfi érzékelte Jeruzsálemben. Értették egymás szavát. Vagyis mindenki ugyanazt értette: Isten kiáradó jóságát, a teremtés szépségét, létük hiánytalan értelmét. SZENTLECKE: 1Kor 12,3-13:…

Elolvasom
28máj 17

URUNK MENNYBEMENETELE

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Az Egyház kezdetének a bemutatása az Apostolok Cselekedete című könyvben található.  Jézus mennybemenetelének leírásával és Jézus szavaival kezdődik, mely szavakkal az Egyház hatását jelzi előre az emberiség…

Elolvasom
21máj 17

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8. 14-17: Ahhoz, hogy Szamáriában egy népes csoport befogadja az Evangéliumot, előbb a tisztátalan lélektől való megszállottságukból kellett kigyógyulniuk. A megszállottság igen sokszor abban nyilvánul meg, hogy az…

Elolvasom
14máj 17

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostolok azzal szembesültek, hogy minden jó kezdeményezés mellékvágányra futhat, ha nem gondozzuk kellőképpen, ha kevésbé figyelünk oda. A jó kezdeményezéseket tehetségesen végig kell vezetni, nehogy emberi…

Elolvasom
07máj 17

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14a. 36-41: Ma talán így fogalmazna Szent Péter: Egyedül az a Jézus, akit ti feleslegessé nyilvánítottatok, tudja megmenteni azt a jövőt, amit elveszítettetek. Látjuk, hogy az ember belépett…

Elolvasom
30ápr 17

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14,22-28: Péter megértette, hogy a feltámadás örömhírével az emberek elé kell állnia. Jézus mindenkit hív, de azt kéri, hogy mi tanúskodjunk róla, hogy már megtaláltuk és felismertük Őt.…

Elolvasom
23ápr 17

Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: A jeruzsálemi egyház az ősminta. Nem voltak ünnepek, mint a zsidóknál, nem voltak látványos vallási ceremóniák, mint a rómaiaknál, nem léphettek be a zsinagógákba és a pogány…

Elolvasom
16ápr 17

H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Nem csupán Péter, de minden keresztény, amikor belép abba az új távlatba, amelyet Jézus feltámadása nyitott meg számára, és beengedi lelkébe Isten Lelkét, akkor hatékonyan tud megszólalni…

Elolvasom
09ápr 17

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Halandó ember nem képes úgy fogadni a megaláztatásokat és a szenvedést, mint az Úr Szolgája. Izajás ezzel a jövendöléssel leírja az egyik jelet, amiről felismerhető lesz a…

Elolvasom
02ápr 17

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel Jeremiással ellentétben nem csupán lehetőségként említi Jeruzsálem pusztulását, hanem a bűnös élet miatt elkerülhetetlennek mondja. Amikor Jeruzsálem pusztulása bekövetkezik, Nabukodonozor király őt is Babilonba hurcolja. Itt…

Elolvasom
26Már 17

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Izáj hét fia emberi méricskélés szerint mind alkalmas lett volna királynak, Dávid viszont nem. Isten mégis őt választotta, mert mást és másképpen lát, mint az ember. Isten…

Elolvasom
19Már 17

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: A választott nép zúgolódott Mózes ellen. Nehézzé vált a sorsuk. Az emlékezés megszépítette az egykori rabszolgasorsot, a küzdelem elkedvetlenítette őket. Visszavágyódtak Egyiptomba. Az Isten álltal adott szent…

Elolvasom
12Már 17

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Amikor az üdvösségtörténet a szövetségkötéssel új fejezetet vesz, Isten abszolút kezdeményezővé válik. Az ember hozzáállása az isteni kezdeményezéshez: a hit. Akik úgy érzik, Isten megfeledkezett erről a…

Elolvasom
05Már 17

Nagyböjt 1. vasárnap

A nagyböjt a tudatos lelki élet időszaka. Mivel nem egyénileg, hanem Egyházban vagyunk keresztények, elsősorban az Egyházunk iránymutatását követjük ebben a szent időszakban, és megerősítjük az Egyházzal való közösségünket. Vannak…

Elolvasom
26feb 17

Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,14-15: Az ószövetség „evangélistája” címet méltán érdemelte ki Izajás. Ő Jézusról, a Jópásztorról beszél, mégpedig úgy, ahogy szívébe helyezte őt az Atya. De alaposabb odafigyeléssel ezt mondhatjuk az…

Elolvasom
19feb 17

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 19,1-2; 17-18: A nevelés szinte mindent meghatároz az életünkben. Ha apa és anya kedves volt egymással, a gyermek kedves lesz másokkal. Ha a gyermekkel sokat beszélgettek, akkor türelmes…

Elolvasom
12feb 17

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Mennyiben igaz az a mondás, hogy az ember a saját sorsának kovácsa? Valószínűleg ez az egyik legkevésbe helytálló megállapítás. Az ember sorsa nagyon sok olyan tényezőtől függ,…

Elolvasom
05feb 17

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 58,7-10: A legtöbb sebet az önzés ejti rajtunk. Az önzés a helytelen nevelés során alakul ki. Ezért mondja Izajás, hogy kezdj el figyelmessé válni mások iránt, kezdj segíteni…

Elolvasom
29jan 17

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Szof 2,3;3,12-13: A szegény a biblia nyelvén nem a nincstelen, hanem az, aki keresi az igazságot és keresi az alázatot. A szegény az, aki rábízza magát az Úrra, nem…

Elolvasom
22jan 17

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott. A Zabulon és Naftali vidékének szóló jövendölés minden ember életében valóra válhat, amikor az illető elfogadja Jézust személyes megváltójának.…

Elolvasom
15jan 17

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Izajás az eljövendő Messiást a nemzetek világosságának mondja. Jézus nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megértsék, ő nem egy etnikumot, nem egy szűk vallási kört, hanem az egész…

Elolvasom
08jan 17

Évközi 1. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás, az ószövetség „evangélistája” szinte minden elmond Jézusról, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott Jézus eljövetele előtt. Őrá várnak a nemzetek. Ő ad világosságot a nemzeteknek és az egyes…

Elolvasom
01jan 17

Szűz Mária Isten anyja

Adjon az Isten mindenkinek békés évkezdést és az új esztendőben hitben, szeretetben, kegyelmekben való növekedést. BUÉK! Bízd újra életedet Krisztusra! Január 1-jétől változik a miserend. Hétfőn, szerdán és pénteken 18…

Elolvasom