Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Bár 5,1-9: Jeremiás hű társának, Báruknak könyve két költeményt tartalmaz. Az első arra kéri Izraelt, térjen vissza az önfeladás helyett az élet útjára, kövesse a Bölcsességet és a Törvényt. A második, amelyből a mai vasárnapi részletet vettük, a visszatérés…

Read More

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 33,14-16: Azokban a napokban Dávid sarja jogot és igazságot teremt, békét és szabadságot ad.  Ehhez azonban ki kell mondani: Az Úr a mi igazságunk. Amíg mi nagyon ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, és azt nincs bátorságunk felülvizsgálni, addig az…

Read More

Évközi 34. vasárnap

Krisztus Király ünnepe OLVASMÁNY: Dán 7,13-14: Dániel próféta fontos dolgokat elmond az eljövendő Megváltóról. Teljesen az Atya akarata szerint jár el. Hatalma megkerülhetetlen igazság lesz. Amit hoz, az nem egy lehetséges opció a sok közül, hanem valamennyi ember számára az…

Read More

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 12,1-3: Dániel próféta a végidőt egyesek számára gyötrelemmel telinek írja le, míg az igazak, akiknek neve szerepel az élet könyvében, mentesülnek ezektől a gyötrelmektől. Az Egyház a mennyországot olyan végső és állandó állapotként mutatja be, ahol nagy boldogság…

Read More

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir17,10-16: Az ószövetségben a királyság megjelenésével igen komoly szerep jut a prófétáknak. A politika még csak azt sem tudja teljesíteni, ami a megbízatása, nem tudja megvalósítani az igazságos társadalmat. Nincs ereje és képessége ugyanis azt adni az embernek, ami a legfontosabb: az élet értelmét,…

Read More

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 6,2-6: Mózes az Ígéret földjéig kísérte népét. Ő maga nem léphetett be ősei földjére, de megpillanthatta. Mi sem léphetünk be abba a világba, amely majd gyermekeinké lesz, de annak a világnak a kapujáig elkísérhetjük őket. Mózes útravalót adott…

Read More

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 31,7-9: Két állítás, amelyek az Egyházra is vonatkoznak. Mindkettőt óvatosan kell kezelnünk. Az Egyház nem azért első, mintha különleges méltóságba emelné tagjait, hanem azért, mert rendelkezik mindazzal a gyógyító erővel, amely nélkülözhetetlen az ember és az emberiség számára.…

Read More

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 53,10-11: Izajás legismertebb messiási éneke az 53. fejezet, a Szenvedő Szolgáról. A pompához szokott uralkodók elnémulnak és nemzetek ámulnak az Ő áldozata láttán. Mindentől megfosztják, ami egy emberben megnyerő és lenyűgöző. A szenvedésben megmutatkozó nemes lelke, rendíthetetlen szeretete…

Read More

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 7,7-11: A bölcsesség Istennél van, hozzá kell menni érte, tőle kell kérni. A bölcs ember boldogsága és életgazdagsága egészen másképpen alakul, mint a hitetlené. A hitetlen ember homokra építi az örömeit, és csúcsra járatja azokat. Mégsem ezek az…

Read More

Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 2,18-24: Olykor még teológusok is arra a téves következtetésre jutnak, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve válnak Isten képmásává. Külön-külön ez nem megy, mondják. Jézusra gondolva máris megbicsaklik ez az állítás. Ha pedig azokra gondolunk, akik…

Read More