H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Péternek még nem volt lehetősége „keresztény értékek” mellett érvelnie. Ő Jézusról beszélt. Arról, hogy miképpen ismerte meg benne az Isten Fiát, és miképpen él szent közösségben Üdvözítőjével, Jézussal, aki immár feltámadottan megnyitotta nekünk az Istennel való közösséget.…

Read More

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Izajás próféta mintegy a Messiás lelkületét mutatja be, amellyel majd vállalja azt a sorsot, amelyet a bűn által irányított embertől kell elszenvednie. A Messiás tudja, hogy az embert, aki a bűn foglya csak a legnagyobb szeretet képes kiszabadítani megkötözöttségéből. Jézus válasza a bűnre az önfeláldozás. Az Evangélium szerint az Úr a szamariai asszonyt…

Read More

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 43,16-21: Amikor Isten valami újat készít elő, azt mi rendre késlekedve látjuk meg. Emiatt olykor a megújulásra való esélyeink is jelentősen lecsökkennek. Ennek a késlekedésünknek alapvetően két oka lehet. Az egyik a mindenbe beletörődő közöny, netán reménytelenség. A…

Read More

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: Józs 5,9-12: Izrael életében és istenkapcsolatában döntő fordulat állt be. Megérkeztek az Ígéret földjére. Új feladatot adott nekik az Úr. Új reményt ébresztett bennük. A pusztai vándorlás során rábízták magukat Istenre, valamint Mózesre, és erőt adott nekik az a…

Read More

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 3,1-15: Felmerül a kérdés, hogy Isten miért Mózesen keresztül adja önmagáról a nagyon fontos kinyilatkoztatást az emberiségnek, és miért nem juttatta el közvetlenül mindenkihez? Isten fokozatosan tárja fel magát a történelemben és ezzel a történelem feladatává teszi, hogy egyre közelebb jusson őhozzá. (Tehát az Egyház ősidők óta beszél…

Read More

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 15,5-18: Isten a kezdeményező abban a szövetségben, amelyet Ábrahámmal köt, és egyoldalúan, visszavonhatatlanul elkötelezi magát. Isten szándékát, hogy visszavezeti az embert a teremtéskor neki felkínált dicsőségbe, még a legsúlyosabb szövetségszegés, Jézus keresztre feszítése sem változtatja meg. Isten kezében futnak össze az emberi sorsok ágas-bogas szálai és az emberi történelem fonalai. Mindent úgy tud…

Read More

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: MTörv 26,4-10: Mózes a nép elé tárja az élet törvényeit. Életünk során folyamatosan választanunk kell. Napjában többször is. Veszekszem vagy hallgatok. Uralkodni akarok vagy együttműködni. A magam igazságát hirdetem vagy hosszan tájékozódok. Imádkozom vagy rágalmazok. Széthúzok vagy békességet hirdetek.…

Read More

Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,5-8: Az ember értékét a beszéde mutatja meg. Ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. Amilyen te magad vagy, olyan a barátod is. Bölcs meglátások ezek az ószövetségi bölcsességi irodalomból. Találkoztunk már olyan emberrel, akinek a beszéde szíven ütött, mert egy olyan világból hozott üzenetet, ahová én még nem értem…

Read More

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 26,2-23: A fiatal Dávid azzal, hogy nem áll bosszút Sámuel királyon, a szelíd és alázatosszívű Jézus előképeként mutatkozik meg. Az ellenségszeretet keresztény eszményét testesíti meg. SZENTLECKE: 1Kor 15,45-49: Szent Pál a feltámadásról beszél, aminek pontos mikéntjét az ember…

Read More

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 17,5-8: Aki emberben bízik, különös lelkületről tesz tanúbizonyságot. Ez a naiv bizalom igen gyakran a belső bizonytalanságra utal. Fogódzót keres, de hogy mihez, azt még nem pontosan tudja. S ha belelát annak az embernek a belső ürességébe és…

Read More