Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 17,5-8: Aki emberben bízik, különös lelkületről tesz tanúbizonyságot. Ez a naiv bizalom igen gyakran a belső bizonytalanságra utal. Fogódzót keres, de hogy mihez, azt még nem pontosan tudja. S ha belelát annak az embernek a belső ürességébe és…

Read More

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 6,1-8: Izajás pontosan meg tudja jelölni meghívásának évét, és érzékelteti azt az isteni dicsőséget, amely megnyilvánult számára e meghívás kapcsán. A szentség hatására félelem szállta meg őt és átélte méltatlanságának tudatát. Voltaképpen ez a megrendülés az istenfélelem: az…

Read More

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 1,4-5. 17-19: Jeremiás Júda egyik legkiválóbb királyának, Joziásnak az uralkodása idején kapja prófétai meghívását az Istentől. Részese volt a nagy vallási megújulásnak. Ez időből nem is maradt fenn írása, életét a gyakorlati tennivaló foglalhatták le. Józiás halála (609)…

Read More

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Neh 8,2-10: A szentmise igeliturgiájának keretében Egyházunk a hároméves ciklus során Nehemiás könyvéből ezt az egy részt olvastatja fel, nyilván a jelentősége miatt. A babiloni fogságból visszatért nép először tart közös istentiszteletet. Ezdrás pap ünnepélyesen felolvassa a törvényt és…

Read More

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 62,1-5: A babiloni fogság után Jeruzsálem újból felragyog, igazságát meglátják a népek. A zsidóság életében Jeruzsálem a remény és a dicsőség városa, a rá való emlékezés is erőt ad. Mindaz, amit Izajás Jeruzsálemről mond, azt mi az Egyházra…

Read More

Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Jézus szilárdítja meg az igazságot a földön. Idei ökumenikus imahetünk mottója: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj.” Ennek teljessége Jézusnál van. Nélküle nem az igazság működik, hanem egy-egy érdekcsoport igazságként beállított rövidtávú érdeke, vagy a nagyon…

Read More

Vízkereszt

OLVASMÁNY: Iz 60,1-6: Amikor a próféta a dicsőséges Jeruzsálemről beszél, akkor azt az Egyházra is kell értenünk. Az Úr dicsősége felragyog fölötte, az Istennel való bensőséges találkozásnak és az egész emberi nem egységének jele és eszköze. SZENTLECKE: Ef 3,2-6: Az…

Read More

Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY: 1Sám 1,20-22. 24-28: Isten megszabta az anya jogait a gyermekkel szemben, olvassuk a Bibliában (Sir 3,3) A gyermeknek ugyanis az édesanyától az istentiszteletet is meg kell tanulnia. Enélkül olyan hajót bocsájtunk a vízre, amin eleve egy nagy lék tátong.…

Read More

Advent 4. vasárnapja / Karácsony

OLVASMÁNY: Mik 5,1-4: Mikeás Izajás próféta kortársa. A prófétai beszéde tipikus. A népet a jog betartására, a szegények gondozására és az istenszeretetre buzdítja. Ezek elmaradása miatt történelmi kataklizmát kell átélnie a népnek, de Isten felemeli azt a szent maradékot, amely…

Read More

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Szof 3,14-18: Szofoniás könyvében található himnusz hasonlóságot mutat a Magnificat-tal. Jézus megtestesülése nagy örömmel töltheti el az emberiséget. Elvétetett rólunk az ítélet, elűzettek ellenségeink, erős szabadítót kaptunk, aki újjáéleszt bennünket szeretetével. Mindemellett megtapasztaljuk, hogy milyen szeretettel tekint ránk, aki…

Read More