Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Péld 8,22-31: Amikor az emberek még gyalog jártak, a természetben éltek és volt érzékük a bölcseletre, vagyis az elmélyült önálló gondolkodásra, Isten is közelebb lévőnek tűnt. Jobban ráláttak a dolgok lényegére, és Isten jelenlétére. A Példabeszédek Könyve arról ír,…

Read More

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jeruzsálemben az ünnep miatt összesereglett tömeg különleges élmény hatása alá került. Az apostolok tanúságtevését Jézusról mindenki úgy hallja és érti, mintha a saját anyanyelvén szólna. Voltaképpen erről is volt szó. Jézus örömhírét minden ember a lelke mélyén…

Read More

Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: A tanítványoknak arról a Jézusról kell tanúskodniuk a föld végső határáig, aki megváltott bennünket, visszatért a mennybe és újra eljön az idők végeztével, hogy helyreállítsa az Isten országát, s benne helyet adjon övéinek. Nem úgy állítja helyre…

Read More

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 15,1-2.22-29: A pizídiai Antiochiában gondot okoz, hogy az apostolok megbízatása nélkül viszik néhányan az emberek közé az Evangélium örömhírét. S ez így inkább emberi elképzelést közvetített, mint a Jézus Krisztusról való hiteles tanúságtevést és az Ő egyetemes üdvözítő…

Read More

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 14,21-27: Emlékezzünk az előző vasárnapok olvasmányrészleteire. Jeruzsálemben az apostolokat a főtanács elé állították. Miután megvesszőzték őket, hálát adtak Istennek, hogy Jézusért gyalázatot szenvedhettek. Cezáreából hazatérve Péternek igazolnia kellett az apostolok előtt, hogy miért fogadta be az evangélium közösségébe…

Read More

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 13,14.43-52: Két Antiochia. A szíriai Antiochia a kereszténység egyetemességének egyik bölcsője, a piszídiai Antiochia pedig a kereszténység és a zsidóság hosszú történelmi szakításának és egyben a pogányok felé nyitásnak az egyik állomása. Szent Pál első missziós útján járt…

Read More

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,27-41: Mindig volt és ma is van a világban egy olyan hatalmi elit, amely képesnek, sőt elhívatottnak érzi magát az emberiség irányítására. Az apostolok korában ilyen volt a főtanács és a szadduceusok pártja. Az apostolok azonban megkapták a…

Read More

Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,12-16: Mi volt a korabeli Egyház sikerének a kulcsa, és miért kap olyan nagy elutasítást ma ugyanaz az Egyház? Bizonyára azért, mert sem a keresztények, sem a kereszténységgel szembe helyezkedő csoportok már nem az Egyházról magáról beszélnek és…

Read More

H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Péternek még nem volt lehetősége „keresztény értékek” mellett érvelnie. Ő Jézusról beszélt. Arról, hogy miképpen ismerte meg benne az Isten Fiát, és miképpen él szent közösségben Üdvözítőjével, Jézussal, aki immár feltámadottan megnyitotta nekünk az Istennel való közösséget.…

Read More

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Izajás próféta mintegy a Messiás lelkületét mutatja be, amellyel majd vállalja azt a sorsot, amelyet a bűn által irányított embertől kell elszenvednie. A Messiás tudja, hogy az embert, aki a bűn foglya csak a legnagyobb szeretet képes kiszabadítani megkötözöttségéből. Jézus válasza a bűnre az önfeláldozás. Az Evangélium szerint az Úr a szamariai asszonyt…

Read More