Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 38,4-10: Jézus világossá teszi tanítványai számára, hogy üldöztetések várnak rájuk. Bárányként küldi őket a farkasok közé. Jeremiás próféta sorsában több esemény mintegy előre jelzi az Egyház próbatételeit és az állandó üldöztetésének pszichológiai okait. Jeremiás voltaképpen kritizálja a jeruzsálemiek…

Read More

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 18,6-9: A Bölcsesség könyve példaként állítja a Messiást váró nép elé az ősök bizakodását. Hittek abban, hogy Isten megszabadítja őket az egyiptomi rabságból. Követték Mózes rendelkezéseit az indulást megelőző utolsó vacsorán, majd rázendítettek atyáik hálaénekére. Ez a tanítás…

Read More

Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Préd 1,2; 2,21-23: Az ószövetségnek egy igen késői könyve a Prédikátor, talán a Krisztus előtti 3. századból való. Jelzi a hellenizmussal való találkozást. Az irodalmi műfaj sajátossága szerint a gyülekezet egy tagja Dávid fia, vagyis Salamon nevében beszél. Ezzel jelzi, hogy bölcselkedik. A könyv magán viseli a sztoikus filozófia…

Read More

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 18,20-32: Magukkal ránthatnak-e a gonoszok a romlásba másokat is? Mentesíthetjük-e a gonoszság hatásai alól a gyermekeinket? Lehetséges-e mai világban a halál kultúrájával szemben az élet kultúráját élni? Ábrahám közbenjár Szodoma és Gomorra lakóiért. Ezekiel (22,30) és Jeremiás (5,1)…

Read More

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 18,1-10: Isten mindig küldi hozzánk a jó hírt hozókat. Kérdés, hogy várjuk-e őket, és marasztaljuk-e őket. Ábrahám három idegen vándort fogadott be, és mindennel ellátta az ifjakat. Talán ez is kellett ahhoz, hogy Isten beteljesítse ígéretét és megszülethessen…

Read More

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 30,10-14: Mózes arról beszél, hogy a törvénnyel Isten nem megtörni akarja az embert, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy azt az életet élje, amely boldoggá teszi őt. Az isteni törvény nem külső diktátumként érkezik, hanem a teremtéssel az ember szívébe…

Read More

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 66,10-14: Általában az örömhöz és a jókedvhez okot keresünk vagy társítunk, s ha ez elmúlik az öröm és a jókedv is elmúlik. Gyakran azt is tapasztaljuk, hogy milyen szélsőséges érzelmi ingadozásokra képes az ember. A próféta az örömöt…

Read More

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,16-21: Az emberiség fennmaradásának egyik fontos törvénye a továbbadás. Az életet megfelelő tartalommal adjuk tovább. Móra Ferenc figyelmeztetett arra, hogy a jó mellett minden rossz is belekerül a neveléssel a gyermek életébe. Ezt talán azzal egészíthetjük ki, hogy…

Read More

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: Ter 14,18-20: A kenyér és a bor nem csupán alapvető élelmiszerként, de ősi szimbolikus jelként is feltűnik az ószövetségben az ősatya, Ábrahám idejében. Ugyanakkor a papság, mint egyetemes küldetés jelenik meg Sálem királyának, Melkizedeknek az alakjában. Ábrahám megadja a…

Read More

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Péld 8,22-31: Amikor az emberek még gyalog jártak, a természetben éltek és volt érzékük a bölcseletre, vagyis az elmélyült önálló gondolkodásra, Isten is közelebb lévőnek tűnt. Jobban ráláttak a dolgok lényegére, és Isten jelenlétére. A Példabeszédek Könyve arról ír,…

Read More