Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 5,14-17: Az olvasmány is megfogalmazza azt a három dolgot, amelyekből aztán az Evangéliumi részlet kapcsán az eheti gyakorlati kereszténységünk vezérfonala lehet. Hála nélkül nincs valódi istenkapcsolat. (Milyen sok keresztény nem érti a vasárnapi szentmise mirevalóságát!) A hálátlan ember önmaga emlékművét építgeti és nem az Istenből él. A másik elmélkedési téma az „idegenekhez”…

Read More

Évközi 27. vasárnap

  OLVASMÁNY: Hab 1.2-3; 2.3-4: Akinek nem igaz a lelke, az végül elbukik, az igaz azonban a hűségéért Istennél élni fog. A hamisság csak ideig-óráig tud igazságként tetszelegni. Főleg egy választási időszakban látszik, hogy mennyi szenny tud felszínre törni. Vannak…

Read More

Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 6,1-7: Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az erkölcsi kérdések pontosan úgy merültek fel, mint napjainkban. Akik jólétben tobzódnak, azok úgy gondolják, hogy mások felett állnak és bármihez joguk van. A szegények sorsa iránt érzéketlenek. A tragédiájuk az, hogy életük értéktelenségével…

Read More

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 8,4-7: Teljesen haszontalanná válik a vallásosságunk, ha közönyösnek mutatkozunk a rászorulók és a gondokkal küzdők sorsa iránt. Jézus egész életpéldája arra ösztönöz bennünket, hogy mások gondjainak enyhítésében sokkal tettrekészebbek legyünk, mint a saját vagyonunk gyarapításában. SZENTLECKE: 1Tim 2,1-8:…

Read More

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 32,7-14: A szövetségkötés eseményeinek a leírása azt a drámát mutatja be, amely végig kíséri az emberiség történelmét. Az aranyborjú annak a szimbóluma, hogy az ember maga akar saját magának háziistent állítani az igaz Isten előtti meghajlás helyett. Mózes…

Read More

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 9,13-19: A bölcsesség abban áll, hogy felismerjük Isten akaratát a magunk és mások életében, illetve a világ sorsának alakulásában. A bölcsességre csak az az ember juthat el, aki Istenre figyel. A világi életben való eligazodáshoz elég a tudás,…

Read More

Évközi 22. vasárnap

OVASMÁNY: Sir 3,19-21; 30-31: Mindenben meg kell találni a helyes mértéket. Az ambíció nélkülözhetetlen ahhoz, hogy magas szinten elvégezzük a feladatainkat, de a túlzott ambíció törtetővé, mások iránt érzéketlenné tehet. A gyermeket motiválni kell, de nem az önteltség útjára, hanem…

Read More

Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 66,18.21: Izrael népe a múlt dicsőséges eseményeire emlékezett, mert így nyert erőt ahhoz, hogy reménnyel várakozzon az újbóli szép korszak beköszöntére. Van ebben veszély is. Nincs ugyanis tündérkorszak, csak olyan jövő, amit kitartó, tisztességes munkával építünk és tartunk…

Read More

Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 38,4-10: Jézus világossá teszi tanítványai számára, hogy üldöztetések várnak rájuk. Bárányként küldi őket a farkasok közé. Jeremiás próféta sorsában több esemény mintegy előre jelzi az Egyház próbatételeit és az állandó üldöztetésének pszichológiai okait. Jeremiás voltaképpen kritizálja a jeruzsálemiek…

Read More

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 18,6-9: A Bölcsesség könyve példaként állítja a Messiást váró nép elé az ősök bizakodását. Hittek abban, hogy Isten megszabadítja őket az egyiptomi rabságból. Követték Mózes rendelkezéseit az indulást megelőző utolsó vacsorán, majd rázendítettek atyáik hálaénekére. Ez a tanítás…

Read More