Bejegyzések tőle

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Szof 2,3;3,12-13: A szegény a biblia nyelvén nem a nincstelen, hanem az, aki keresi az igazságot és keresi az alázatot. A szegény az, aki rábízza magát az Úrra, nem csap vissza a megbántásért, mer gyenge lenni, hogy megtapasztalhassa az Úr erejét. A legteljesebb mértékben a gyermekek valósítják meg azt, amit Jézus a szegénység alatt […]

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott. A Zabulon és Naftali vidékének szóló jövendölés minden ember életében valóra válhat, amikor az illető elfogadja Jézust személyes megváltójának. SZENTLECKE: 1Kor 1,10-13,17: A bölcs tanító mind csak szolga, nem léphet Jézus elé, halljuk az egyik ismert református énekben. Az az igazi tanító, aki a […]

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Izajás az eljövendő Messiást a nemzetek világosságának mondja. Jézus nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megértsék, ő nem egy etnikumot, nem egy szűk vallási kört, hanem az egész emberiséget felemeli. A mi kereszténységünknek is messze túl kell látni az ismerősök és a barátok körén, vállalnunk kell a minden emberhez szóló küldetésünket. Az elmúlt […]

Évközi 1. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás, az ószövetség „evangélistája” szinte minden elmond Jézusról, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott Jézus eljövetele előtt. Őrá várnak a nemzetek. Ő ad világosságot a nemzeteknek és az egyes embereknek, hogy felismerjék az igazságot és az igazság útján járjanak. Izajás minden népről és minden nemzetről beszél, nem csupán egy kiváltságos helyzetben lévő népcsoportról. Jézus […]

Szűz Mária Isten anyja

Adjon az Isten mindenkinek békés évkezdést és az új esztendőben hitben, szeretetben, kegyelmekben való növekedést. BUÉK! Bízd újra életedet Krisztusra! Január 1-jétől változik a miserend. Hétfőn, szerdán és pénteken 18 órakor, vasárnap 11 órakor kezdődik a szentmise. Pénteken, Vízkereszt napján parancsolt ünnep lesz. A szentmise 18 órakor kezdődik, és elvégezzük a vízszentelést is. Mogyorósbányán pénteken […]