Szent Család vasárnapja

A gyermek Jézus növekedett és eltelt bölcsességgel.

Ünnepek a héten:

dec. 27. vasárnap:      Szent Család Jézus, Mária és József

Szent János apostol és evangélista

dec. 28. hétfő:             Aprószentek, vértanúk ünnepe

dec. 31. csütörtök       Szent I. Szilveszter pápa

jan. 1. péntek               Szűz Mária, Isten Anyja – parancsolt főünnep,

A béke világnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 27. vasárnap 11.30 +  Gyarmati Ferenc és szeretteiért

Boráldás

dec. 28. hétfő 8.00 Szentmise – Kázmér atya misézik
dec. 31. csütörtök 16.30 Év végi hálaadó szentmise
 jan.   1. péntek 11.30 Újévi szentmise
 jan.   3. vasárnap 11.30 Szentmise

A zsoltár válasza:

Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Hirdetések:

A 2020-as évi egyházi adó befizetésére még mindig van lehetőség: készpénzben a sekrestyésnél (Marika Néninél), vagy a hátsó kis asztalokra kihelyezett sárga csekkeken, illetve banki átutalással a következő számlaszámra:

Sárisápi Szent Imre Plébánia, 11101404-19888729-36000001

(Megjegyzés rovatba: ’egyházközségi hozzájárulás 2020’)

Az egyházközségi hozzájárulást minden jövedelemmel rendelkező, 18. évnél idősebb hívőnek hitbeli kötelessége megfizetni, melynek irányadó mértéke az egyházi ajánlások szerint az éves nettó jövedelem 1%-a.

Támogatásukat hálásan köszönjük, Isten fizesse meg!

Egyházközségünk statisztikája a 2020-as évben:

Keresztelés:                14 gyermek     (2019-ben 8 fő)

Házasságkötés:           2                      (2019-ben 3)

Temetés:                     16                    (2019-ben 15)

A karácsony előtt felvett pásztorjáték megtekinthető a következő internetes linken: https://www.youtube.com/watch?v=CWvETIEJ8Rg,

valamint Sárisáp község Facebook oldalán.

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Ünnepeljük Isten szeretetét!

Minden ünnep, a karácsony, a húsvét, és ma, a Szent Család ünnepe megállít minket, hogy legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen lehetőségünk észrevenni a szeretetet. A karácsonyi napokban szemünk a betlehemi istállóra, a városszéli barlangra szegeződik. Elcsodálkozunk a szegényes környezeten. S bár a hely, az állatok istállója, az újszülött közelében lévő állatok az Isten Fiához szinte már méltatlannak tűnhet, Isten számára nincs méltatlan hely a földön. Mindenhol megszületik, mindenütt jelen van, mindenhol él, ahol emberek élnek a földön és szeretetre vágynak.

A pásztorok az élet legnagyobb ajándékában részesültek: megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Ők hárman tökéletes egységet alkotnak. Mária és József Jézusért élnek, Jézus pedig teljessé teszi az ő életüket.

Rögtön észrevehetjük az édesanyát, Máriát és gyermekét, a kis Jézust, s láthatjuk kettejük szeretetét. A háttérben meghúzódó József pedig gondoskodik családjáról. Ezt a feladatot kapta Istentől és ő engedelmesen megteszi mindazt, amire Isten kéri. Elsősorban Isten iránti szeretete motiválja őt, aztán pedig természetesen Mária és az ő gyermeke, Jézus iránti szeretete. József megismerte a titkot, tudja, hogy a gyermek az Isten Fia.

Valószínűleg nagyon félresiklanánk és nem értenénk meg a karácsonyi titok lényegét, ha azt gondolnánk, hogy a mostani ünnep csupán Máriának és a kis Jézusnak, valamint Szent Józsefnek a szeretetéről tanúskodik. Kétségtelen, hogy ez is jelen van, ez is fontos. Azonban észre fogjuk venni, hogy többről van szó, mint amit első pillanatban gondolunk.

Érdemes ugyanis észrevennünk Isten szeretetét, hiszen Jézus világra jötte ennek ragyogó jele és szembetűnő bizonyítéka. Sokszor emlegetjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De ha ezalatt csupán azt értjük, hogy az emberek egymás iránti szeretetét, a családtagok szeretetét ünnepeljük, akkor nagyon múlékony lesz a boldogságunk. A karácsony mindenekelőtt Isten szeretetéről szól, az ő örökké tartó szeretetéről. Isten szeretetből lesz emberré, szeretetből vállalja az emberi életet és sorsot, szeretetből jön el közénk. Karácsonykor Isten szeretete Jézus Krisztus születésében nyilvánvalóvá, észrevehetővé, láthatóvá válik az emberek számára. Isten szeretete minden embernek szól, s minden emberek közti szeretetkapcsolat ebből ered. A betlehemi Gyermek édesanyja felé irányuló szeretetében benne rejlik Isten minden ember felé, minden édesanya, minden édesapa és minden gyermek felé irányuló szeretete is. Máriának, az édesanyának gyermeke iránti szeretetében pedig benne foglaltatik az egész emberiség szeretete, mindannyiunk szeretete Isten felé, ebből láthatjuk, hogy kettejük szeretete sokkal mélyebb, mint azt első pillanatban gondoljuk.

Vegyük észre és ünnepeljük Isten szeretetét!

(olv: Sir 3,3-7.14-17a vagy Ter 15,1-6;21,1-3,

szentl: Kol 3,12-21 vagy Zsid 11,8.11-12.17-19, evang: Lk 2,22-40)

Útravaló:     

Követik-e a Szent Családot a mai keresztény családok? Sajnos, kevéssé. A családi élet erényei az evilági ember szemében nevetségesnek tűnhetnek. Hűség, szeretet, szolgálat, engedelmesség, gyermekáldás kikacagott szavak. De a kacaj nyomában könnyek árja folyik.

A szülők Isten helyettesei a családban. Isten védi is a tekintélyüket: a gyermekek kötelességévé teszi az engedelmességet és tiszteletet. Korunkban különleges jelentősége van az öregek megbecsülésének.

A Szent Család példája segítse a keresztény családokat, hogy rátaláljanak az igazik boldogság útjára.

Horváth István Sándor nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, holycrosshungarian.com)