Advent 4. vasárnapja

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

Ünnepek a héten:

dec. 20. vasárnap:       Advent negyedik vasárnapja

dec. 25. péntek:           Urunk születése: Karácsony

dec. 26. szombat:       Szent István első vértanú

dec. 27. vasárnap:      Szent Család Jézus, Mária és József

Miseszándékok, miserend:

dec. 20. vasárnap 11.30 +  Horváth Jakabért és szeretteiért
dec. 22. kedd 6.00 Rorate szentmise
dec. 24. csütörtök 6.00 Rorate szentmise
dec. 25. péntek 11.30 Ünnepi szentmise
dec. 26. szombat 17.00 Szentmise – Annavölgy
dec. 27. vasárnap 11.30 +  Gyarmati Ferenc és szeretteiért

A zsoltár válasza:

Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 

Hirdetések:

A vírushelyzetre való tekintettel december 24-én, Szenteste sajnos nem lesz éjféli mise Sárisápon.

Ebben a különleges helyzetben idén a pásztorjáték sem a december 25-i szentmise után lesz megtartva, hanem karácsony előtt.

A gyerekek színjátéka előre videó felvételre kerül, és megtekinthető lesz a plébánia weboldalán (sariapiplebania.hu). Kérjük a hívek megértését.

 

December 25-én a délelőtti ünnepi mise szintén videofelvételre kerül, hogy a plébánia honlapján elérhetővé tehessük azok számára, akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak templomba jönni.

December 26-án, szombaton, Karácsony másnapján Sárisápon nem lesz szentmise. Aznap Annavölgyön, 17 órakor kezdődik a mise.

December 27-én, vasárnap a szentmisén boráldás lesz. Kérjük a híveket, hozzanak 1-1 palackkal saját készítésű borukból.

December 22-ére és 24-ére lehet még miseszándékot íratni a sekrestyésnél.

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Új korszak

Advent 4. vasárnapján Jézus születésének hírüladását beszéli el a mai evangéliumban. Gábor angyal jelenik meg Máriának, aki Isten üzenetét, akaratát közli vele. A szűz hittel fogadja el Isten vele kapcsolatos tervét, hittel egyezik bele Isten szándékába. Hite, feltétlen engedelmessége teszi őt üdvösségünk szolgálójává. Mindentudás és előrelátás nélkül mer igent mondani Isten terveire. Mária felajánlja magát, egész életét Isten szolgálatába állítja.

Hittel várom-e a születendő Megváltót? Kész vagyok-e engedelmeskedni Istennek? Készen állok-e arra, hogy akaratát teljesítsem, ha meghív valamilyen feladatra? Kész vagyok-e Istennek szentelni életemet?

A mindenható Isten és a születendő gyermek között valódi Atya-Fiú kapcsolat van. Jézus születése leereszkedés, a menny földre szállása. Születésével a láthatatlan Isten látható alakban jelenik meg köztünk.

Isten lejön közénk a földre. A szent Isten belép ebbe a világba, emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az életszentségre. Isten elérhető közelségbe kerül hozzánk. És mi letekintünk erre a jászolban fekvő Gyermekre, aki magához vonzza pillantásainkat. Úgy nézzük őt, mint akit az ég küldött a földre, hogy magával vigyen bennünket a földről az égbe.

Jézus Krisztus megtestesülésével az üdvösségtörténet új korszaka kezdődik el. Isten, aki egykor megteremtette a világot, most újjáteremt mindent. Isten, aki az idők kezdetekor megalkotta az embert, az idők teljességében Fia által emberré lesz, újjá alkotva ezzel az emberi természetet. A mi életünkben is valami új kezdődhet el, ha Máriához hasonlóan mi is befogadjuk életünkbe Jézust. Ez a lelki újjászületés bennünk is Isten Lelke által történhet meg. A Szentlélek le akar szállni ránk, hogy ne csak a gyertyák égjenek az adventi koszorún, hanem lángra lobbanjon szívünkben a szeretet és az Isten utáni vágy. Isten Lelke szeretné számunkra újra felragyogtatni a hit fényét és felszítani bennünk a remény néha már csak pislákoló lángját.

(olv: 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16, szentl: Róm 16,25-27, evang: Lk 1,26-38)

Útravaló:     

Isten bennünket is kiválaszt valamilyen feladatra, nekünk is küldetést ad, és alkalmassá tesz minket arra, hogy együttműködjünk kegyelmével.

Ha felismerjük a mindenható Isten velünk kapcsolatos szándékát, akkor fogadjuk azt örömmel! A karácsonykor született Jézus végigjárja az emberi élet útját, hogy megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat, az üdvösség útját. Induljunk vele! Engedjük, hogy a földre jött Fiúisten elvezessen minket az égbe! Engedjük, hogy átformáljon minket az isteni kegyelem! Tegyük meg, amit Isten kér tőlünk! Legyen a mi életünk is szolgálat, Istennek tetsző szolgálat!

Az ember élete menthetetlenül töredékes. Nincsenek teljesen hibátlan házasságok, nincsenek tökéletes emberi életutak. Az öröm, a Lét teljességének átélése akkor lehet osztályrészünk, ha ajándékba kapjuk odafentről. Isten a Lét teljessége, az öröm forrása. Annak lesz része ebben az örömben, aki megnyitja a szívét, és befogadja őt. Az ember arra született, hogy szeressen, hogy befogadja és továbbadja Isten szeretetét.

Az ünnep ajándék. Nem mi hozzuk létre. Nyissuk meg az otthonainkat, a szívünket ez előtt a titok előtt!

Az adventi időben Mária lelkületével figyeljünk az Isten által küldött hírnökök szavára, akik nekünk is elmondják az örömhírt Megváltónk és Üdvözítőnk közelgő születéséről. Isten fiának megtestesülése azt jelenti számunkra, hogy Isten soha nem hagy magunkra minket, embereket, hanem velünk van az Úr! Karácsony napján örömmel a szívünkben mondjuk majd Jézus nevét: Emmanuel! Ez annyit jelent: velünk az Isten!

Elhatározás-ajánlat az adventre: Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet.

Barsi Balázs, Horváth István Sándor, Székely Balázs nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, marianus.eoldal.hu, Magyar Kurir)