Advent 3. vasárnapja

Gaudete! Örvendjetek, mert közel az Úr!

Ünnepek a héten:

dec. 13. vasárnap:  Advent harmadik vasárnapja

dec. 14. hétfő:         Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

dec. 20. vasárnap:  Advent negyedik vasárnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 13. vasárnap 11.30 + Papp Sándorért és szeretteiért
dec. 15. kedd 6.00 Mátyási Károlyért és szeretteiért
dec. 17. csütörtök 6.00 Élő családtagokért
dec. 20. vasárnap 11.30 + Horváth Jakabért és szeretteiért

A zsoltár válasza: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét. 

Hirdetések:

Az ez évi egyházi adó befizetésére lehetőség van készpénzben a sekrestyésnél (Marika Néninél) és a plébánián László atyánál, vagy a hátsó kis asztalokra kihelyezett sárga csekkeken, illetve banki átutalással a következő számlaszámra:

Sárisápi Szent Imre Plébánia, 11101404-19888729-36000001

(Megjegyzés rovatba: ’egyházközségi hozzájárulás 2020’)

Támogatásukat hálásan köszönjük, Isten fizesse meg!

Az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola felvételt hirdet 4, 4+1 és 8 osztályos gimnáziumi képzéseire, a 2021/2022-es tanévre. Az erre vonatkozó szórólapok a sekrestyében megtalálhatók, illetve az iskola weboldalán tájékozódhatnak a szülők:

https://szent-erzsebet.hu/2020/11/05/beiskolazas      és      https://szent-erzsebet.hu/gimnazium/2020/12/03/tajekoztato-a-beiskolazasrol/

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Életünk tanúságtétele

Ezen a vasárnapon a korábbi két lila után most az egyetlen rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg. Örömvasárnapnak (gaudete vasárnap) is nevezik ezt a napot, hiszen ekkor már advent második felének kezdetét, Jézus megszületésének, eljövetelének közelségét ünnepeljük.

Advent 3. vasárnapján az evangéliumban Keresztelő János tanúságtételét hallottuk Jézus Krisztusról. Jánost az Isten küldte. Igazi próféta ő, aki nem a maga szavait mondja el és nem a saját gondolatait hirdeti, hanem azt hirdeti a népnek, amivel Isten bízta meg: hogy örömhírt, Jézus közelgő jövetelének örömhírét hirdesse az embereknek. Krisztus örömhírének hirdetése a világban mindannyiunk kötelessége. Mindig örömmel végezzük ezt az Istentől kapott feladatunkat!

János tanúságtételének igazi lényege abban rejlik, hogy nem önmagáról, hanem Jézusról tesz tanúságot. Mindenki azt kérdezi tőle, hogy ki ő? János mégsem önmagáról beszél, nem dicsekszik élete egyetlen eseményével sem, hanem Jézusra irányítja a figyelmet. Szavaink és életünk tanúságtételével irányítsuk Jézusra az emberek figyelmét.

Őt jelölte ki az Úr, hogy a sok évszázad óta várt messiás előfutára legyen. Ő kapta azt a feladatot, hogy rámutasson a Megváltóra, Jézusra. A Keresztelő nem ellenkezett, nem tiltakozott, a reá bízott feladatot hűségesen teljesítette.

Jánoshoz hasonlóan mi is „útkeresők” és „útmutatók” vagyunk, akik önmagunk számára meg akarjuk találni és mások számára szeretnénk megmutatni az Istenhez, az üdvösségre vezető utat.

Az Úr talán engem is kijelölt valamilyen feladatra. Kijelölt, hogy Betlehem felé utat mutassak az embereknek. Kijelölt, hogy csillag legyek és utat mutassak azok számára, akik elvesztették az útirányt. Kijelölt, hogy a sötétségben élők számára megmutassam az igazi világosságot. Kijelölt, hogy a reményvesztetteknek megmutassam az igazi reményt, a kis Jézust, aki talán az egyetlen reményünk a bizonytalan világban. Talán engem jelölt ki az Úr, hogy egy kis örömöt, szeretetet vigyek azoknak, akik nélkülözik ezt.

Engem jelölt ki az Úr, hogy társa, barátja legyek a magányosoknak, akik egyedül készülnek az ünnepre. Engem jelölt ki az Úr, hogy ezen a harmadik adventi vasárnapon, az öröm vasárnapján hirdessem Jézus közelgő születésének örömhírét.

(olv: Iz 61,1-2a.10-11, szentl: 1Tessz 5,16-24, evang: Jn 1,6-8;19-28)

Útravaló:     

Tégy jót!

Különleges életvitele és határozott fellépése miatt János személyére irányul a figyelem. Ő viszont tudatában van saját szerepének, pontosabban annak, hogy a most következő történetnek, a Megváltó fellépése eseményének ő csak mellékszereplője. A világba érkező Messiás, Jézus a főszereplő, róla beszél, róla tesz tanúságot, az ő útját készíti elő. Nem akar önmagán túlnőni. Nem értékeli túl önmagát, s nem akar mást tenni, mint amit az Isten rábízott.
János tehát ki tud lépni a figyelem középpontjából, mert megvan benne az alázat.

A jócselekedetek által az ember kilép önmagából, meglátja a másik emberben Jézust és segít neki. Az advent a jócselekedetek ideje.

Az adventi koszorún ma meggyújtott harmadik gyertya legyen a jócselekedetek gyertyája! Gondoljunk arra, hogy mi mindent köszönhetünk Istennek! Aztán induljunk és Isten iránti hálánk jeleként tegyünk legalább egyvalakivel jót! Az ő öröme fogja a miénket teljessé tenni.

Adam Peaty olimpiai bajnok úszó, miután átadta aranyérmét egy számára ismeretlen gyermeknek:  „Tulajdonképpen ez az egész, amit mi csinálunk arról szól, hogy inspiráljuk a következő nemzedéket. Mutassunk valamit, és lehetővé tegyük valaminek az átélését, amitől a következő nemzedéknek az élete elég ragyogó lesz ahhoz, hogy aztán majd ők is valami hasonlót tegyenek.”

Elhatározás-ajánlat az adventre: Átgondolom a Gondviselés szerepét az életemben. Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat, készséggel fordulok az idegenek, rászorulók, szükséget szenvedők felé. Miben kell jobban ráhagyatkoznom, rábíznom magam? Mit adhatnék a rászorulóknak?

Horváth István Sándor nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurir)