Advent 2. vasárnapja

Építsetek utat a pusztában az Úrnak

Ünnepek a héten:

dec. 6. vasárnap:   Advent második vasárnapja, Szent Miklós, „Mikulás napja”

dec. 7. hétfő:           Szent Ambrus püspök és egyháztanító

dec. 8. kedd:           A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, főünnep

dec. 13. vasárnap: Advent harmadik vasárnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 6. vasárnap 11.30 + Kun Sándorért
dec. 8. kedd 6.00 Rózsarüzér Társulat tagjaiért
dec. 10. csütörtök 6.00 Rorate szentmise
dec. 13. vasárnap 11.30 + Papp Sándorért és szeretteiért

A zsoltár válasza: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk!

Hirdetések:

A karácsonyi pásztorjáték próbái szombatonként lesznek a templomban, 9 órai kezdettel. A szervezők kérik a résztvevőktől, hogy tanulják meg a kiosztott szerepek szövegét.

#KEK365NEK: Olvassuk el együtt egy év alatt

A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK)!

Ezzel a címmel tette közzé a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) felhívását, miszerint minden nap 7 percet szánjunk a KEK elolvasására, 2021. szeptember 4-ig, a Kongresszus kezdetéig.

Elektronikusan feliratkozhatunk, így mindennap eljuttatják hozzánk az aznap olvasandó részt, illetve okostelefonos applikáció is készült erre a megmozdulásra. A felhívás a NEK oldalán olvasható:

https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Lelki készület – Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink szívében!

Az advent az év legcsendesebb időszaka kellene, hogy legyen. Sokak számára persze a legzajosabb, a legtöbb rohanással járó idő ez, a karácsonyi készülődés miatt. Ám ha odafigyelünk ennek az időnek a lelki tartalmára, akkor csendes készületté tudjuk tenni az adventünket. Miközben az üzletek ontják ránk reklámjaikat, hogy több vásárlót szerezzenek és több árut értékesítsenek, gondol-e valaki arra, hogy több időt szánjon Isten üzenetének olvasására és hallgatására? Miközben ámulattal szemléljük a milliónyi égővel kivilágított üzletközpontokat és utcákat, tudunk-e odahaza egyetlen kis gyertyát meggyújtani, s annak fényénél csendesen imádkozni? Meg tudunk-e állni a rohanásban és nyüzsgésben?

Szent Benedek azt tanította, hogy minden dologban meg kell találnunk a helyes mértéket. Az advent többek között mértékletességre figyelmeztet minket.

Advent második vasárnapján Keresztelő Szent János a vezetőnk karácsonyi előkészületünkben. A szavak, amelyeket egykor a hozzá kivonuló emberekhez intézett a pusztában, ma nekünk is szólnak:

„Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”

János tudta, hogy hamarosan eljön a Megváltó, akit évszázadok óta várt a választott nép. Arra tanította az embereket, hogy már nem kell sokáig várakozniuk, közvetlenül utána fog megérkezni az Úr, aki hatalmasabb nála, aki elveszi a világ bűneit, akiben beteljesedik az ígéret.

Mit jelent az Úrnak utat készíteni? A hegyeket lehordani? A völgyeket feltölteni?

A hegyek lehordása, a völgyek feltöltése szellemi-lelki értelemben is nagy vesződség. Tele van vesződséggel az élet. Keresztelő János szavaiból világos: nem a sivatagban, nem kövekből, nem városok között kell utakat építenünk, hanem a szívünkben. Új utakat kell vágni szívünk kietlen pusztaságában, ködhomályában, magányában, elfelejtettségében.

A Keresztelő ma nekünk mondja, hogy készüljünk, mert hamarosan elérkezik Jézus  születésének  ünnepe.  Ezekben  az  adventi  napokban  a  keresztény

emberek szerte a világon lélekben útra kelnek és elindulnak Betlehem felé. Nagy utat kell még megtennünk, hogy találkozhassunk a Megváltóval, akinek életútja a betlehemi istálló szegénységétől, szerénységétől a kereszten átélt egyedüllétig vezetett, amelyen halálával beteljesítette a megváltás művét.

Személyes és élő hitre van szükségünk ahhoz, hogy a karácsonyi estén a pólyába takart kisdedben, a jászolban fekvő Gyermekben felismerjük Megváltónkat, akit az Atya küldött. Ugyanilyen hitre van szükségünk ahhoz is, hogy a kereszten szenvedő és meghaló Jézusban is felismerjük Isten Fiát, akit az Atya immár magához fogad. De hittel kell tekintenünk az Oltáriszentségre is, amelyben Jézus testével és vérével valóságosan jelen van, hogy önmagát adja nekünk.

Péter apostol annyit tesz hozzá ehhez az útkészítéshez, hogy ez mindannyiunk számára egyéni, kinek kevesebb, kinek több időbe telik, „de egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap”. Tehát ne aggódjunk: jó szándékú, építő munkálkodásunk, amely az új ég és az új föld reményében telik, nem mindig azonnal hoz látható, mérhető változást, mégis fölhasználja a szokásos, jól bevált eszközöket: a bűnbánattartást, a szentgyónást, a bocsánatkérést, az önnevelést, a szigorúságot, mértékletességet (ld. Keresztelő János ruhája, eledele) és így építi a Messiás útját.

(olv: Iz 40,1-5.9-11, szentl: 2Pét 3,8-14, evang: Mk 1,1-8)

Útravaló:     

Az egyre zajosabb külső tolongás moraja közepette is, annak érkezése előtt, aki hozzád is bekopogtat, készíts utat, hogy benned is otthonra találjon!

“Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.”

(Pilinszky János)

Elhatározás-ajánlat az adventre: Hogy befogadjam az Ünnepeltet, ellene mondok a karácsonyi reklámgépezet kényszerítő erejének, és igent mondok Isten csendes hívására a fogyasztás lármájával szemben.

Van-e lelki ajándékom mindenki számára?

Horváth István Sándor, Pákozdi István és Buzgán József nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurir)