Szent Család vasárnapja

A gyermek Jézus növekedett és eltelt bölcsességgel.

Ünnepek a héten:

dec. 27. vasárnap:      Szent Család Jézus, Mária és József

Szent János apostol és evangélista

dec. 28. hétfő:             Aprószentek, vértanúk ünnepe

dec. 31. csütörtök       Szent I. Szilveszter pápa

jan. 1. péntek               Szűz Mária, Isten Anyja – parancsolt főünnep,

A béke világnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 27. vasárnap 11.30 +  Gyarmati Ferenc és szeretteiért

Boráldás

dec. 28. hétfő 8.00 Szentmise – Kázmér atya misézik
dec. 31. csütörtök 16.30 Év végi hálaadó szentmise
 jan.   1. péntek 11.30 Újévi szentmise
 jan.   3. vasárnap 11.30 Szentmise

A zsoltár válasza:

Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Hirdetések:

A 2020-as évi egyházi adó befizetésére még mindig van lehetőség: készpénzben a sekrestyésnél (Marika Néninél), vagy a hátsó kis asztalokra kihelyezett sárga csekkeken, illetve banki átutalással a következő számlaszámra:

Sárisápi Szent Imre Plébánia, 11101404-19888729-36000001

(Megjegyzés rovatba: ’egyházközségi hozzájárulás 2020’)

Az egyházközségi hozzájárulást minden jövedelemmel rendelkező, 18. évnél idősebb hívőnek hitbeli kötelessége megfizetni, melynek irányadó mértéke az egyházi ajánlások szerint az éves nettó jövedelem 1%-a.

Támogatásukat hálásan köszönjük, Isten fizesse meg!

Egyházközségünk statisztikája a 2020-as évben:

Keresztelés:                14 gyermek     (2019-ben 8 fő)

Házasságkötés:           2                      (2019-ben 3)

Temetés:                     16                    (2019-ben 15)

A karácsony előtt felvett pásztorjáték megtekinthető a következő internetes linken: https://www.youtube.com/watch?v=CWvETIEJ8Rg,

valamint Sárisáp község Facebook oldalán.

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Ünnepeljük Isten szeretetét!

Minden ünnep, a karácsony, a húsvét, és ma, a Szent Család ünnepe megállít minket, hogy legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen lehetőségünk észrevenni a szeretetet. A karácsonyi napokban szemünk a betlehemi istállóra, a városszéli barlangra szegeződik. Elcsodálkozunk a szegényes környezeten. S bár a hely, az állatok istállója, az újszülött közelében lévő állatok az Isten Fiához szinte már méltatlannak tűnhet, Isten számára nincs méltatlan hely a földön. Mindenhol megszületik, mindenütt jelen van, mindenhol él, ahol emberek élnek a földön és szeretetre vágynak.

A pásztorok az élet legnagyobb ajándékában részesültek: megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Ők hárman tökéletes egységet alkotnak. Mária és József Jézusért élnek, Jézus pedig teljessé teszi az ő életüket.

Rögtön észrevehetjük az édesanyát, Máriát és gyermekét, a kis Jézust, s láthatjuk kettejük szeretetét. A háttérben meghúzódó József pedig gondoskodik családjáról. Ezt a feladatot kapta Istentől és ő engedelmesen megteszi mindazt, amire Isten kéri. Elsősorban Isten iránti szeretete motiválja őt, aztán pedig természetesen Mária és az ő gyermeke, Jézus iránti szeretete. József megismerte a titkot, tudja, hogy a gyermek az Isten Fia.

Valószínűleg nagyon félresiklanánk és nem értenénk meg a karácsonyi titok lényegét, ha azt gondolnánk, hogy a mostani ünnep csupán Máriának és a kis Jézusnak, valamint Szent Józsefnek a szeretetéről tanúskodik. Kétségtelen, hogy ez is jelen van, ez is fontos. Azonban észre fogjuk venni, hogy többről van szó, mint amit első pillanatban gondolunk.

Érdemes ugyanis észrevennünk Isten szeretetét, hiszen Jézus világra jötte ennek ragyogó jele és szembetűnő bizonyítéka. Sokszor emlegetjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De ha ezalatt csupán azt értjük, hogy az emberek egymás iránti szeretetét, a családtagok szeretetét ünnepeljük, akkor nagyon múlékony lesz a boldogságunk. A karácsony mindenekelőtt Isten szeretetéről szól, az ő örökké tartó szeretetéről. Isten szeretetből lesz emberré, szeretetből vállalja az emberi életet és sorsot, szeretetből jön el közénk. Karácsonykor Isten szeretete Jézus Krisztus születésében nyilvánvalóvá, észrevehetővé, láthatóvá válik az emberek számára. Isten szeretete minden embernek szól, s minden emberek közti szeretetkapcsolat ebből ered. A betlehemi Gyermek édesanyja felé irányuló szeretetében benne rejlik Isten minden ember felé, minden édesanya, minden édesapa és minden gyermek felé irányuló szeretete is. Máriának, az édesanyának gyermeke iránti szeretetében pedig benne foglaltatik az egész emberiség szeretete, mindannyiunk szeretete Isten felé, ebből láthatjuk, hogy kettejük szeretete sokkal mélyebb, mint azt első pillanatban gondoljuk.

Vegyük észre és ünnepeljük Isten szeretetét!

(olv: Sir 3,3-7.14-17a vagy Ter 15,1-6;21,1-3,

szentl: Kol 3,12-21 vagy Zsid 11,8.11-12.17-19, evang: Lk 2,22-40)

Útravaló:     

Követik-e a Szent Családot a mai keresztény családok? Sajnos, kevéssé. A családi élet erényei az evilági ember szemében nevetségesnek tűnhetnek. Hűség, szeretet, szolgálat, engedelmesség, gyermekáldás kikacagott szavak. De a kacaj nyomában könnyek árja folyik.

A szülők Isten helyettesei a családban. Isten védi is a tekintélyüket: a gyermekek kötelességévé teszi az engedelmességet és tiszteletet. Korunkban különleges jelentősége van az öregek megbecsülésének.

A Szent Család példája segítse a keresztény családokat, hogy rátaláljanak az igazik boldogság útjára.

Horváth István Sándor nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, holycrosshungarian.com)

Advent 4. vasárnapja

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

Ünnepek a héten:

dec. 20. vasárnap:       Advent negyedik vasárnapja

dec. 25. péntek:           Urunk születése: Karácsony

dec. 26. szombat:       Szent István első vértanú

dec. 27. vasárnap:      Szent Család Jézus, Mária és József

Miseszándékok, miserend:

dec. 20. vasárnap 11.30 +  Horváth Jakabért és szeretteiért
dec. 22. kedd 6.00 Rorate szentmise
dec. 24. csütörtök 6.00 Rorate szentmise
dec. 25. péntek 11.30 Ünnepi szentmise
dec. 26. szombat 17.00 Szentmise – Annavölgy
dec. 27. vasárnap 11.30 +  Gyarmati Ferenc és szeretteiért

A zsoltár válasza:

Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 

Hirdetések:

A vírushelyzetre való tekintettel december 24-én, Szenteste sajnos nem lesz éjféli mise Sárisápon.

Ebben a különleges helyzetben idén a pásztorjáték sem a december 25-i szentmise után lesz megtartva, hanem karácsony előtt.

A gyerekek színjátéka előre videó felvételre kerül, és megtekinthető lesz a plébánia weboldalán (sariapiplebania.hu). Kérjük a hívek megértését.

 

December 25-én a délelőtti ünnepi mise szintén videofelvételre kerül, hogy a plébánia honlapján elérhetővé tehessük azok számára, akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak templomba jönni.

December 26-án, szombaton, Karácsony másnapján Sárisápon nem lesz szentmise. Aznap Annavölgyön, 17 órakor kezdődik a mise.

December 27-én, vasárnap a szentmisén boráldás lesz. Kérjük a híveket, hozzanak 1-1 palackkal saját készítésű borukból.

December 22-ére és 24-ére lehet még miseszándékot íratni a sekrestyésnél.

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Új korszak

Advent 4. vasárnapján Jézus születésének hírüladását beszéli el a mai evangéliumban. Gábor angyal jelenik meg Máriának, aki Isten üzenetét, akaratát közli vele. A szűz hittel fogadja el Isten vele kapcsolatos tervét, hittel egyezik bele Isten szándékába. Hite, feltétlen engedelmessége teszi őt üdvösségünk szolgálójává. Mindentudás és előrelátás nélkül mer igent mondani Isten terveire. Mária felajánlja magát, egész életét Isten szolgálatába állítja.

Hittel várom-e a születendő Megváltót? Kész vagyok-e engedelmeskedni Istennek? Készen állok-e arra, hogy akaratát teljesítsem, ha meghív valamilyen feladatra? Kész vagyok-e Istennek szentelni életemet?

A mindenható Isten és a születendő gyermek között valódi Atya-Fiú kapcsolat van. Jézus születése leereszkedés, a menny földre szállása. Születésével a láthatatlan Isten látható alakban jelenik meg köztünk.

Isten lejön közénk a földre. A szent Isten belép ebbe a világba, emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az életszentségre. Isten elérhető közelségbe kerül hozzánk. És mi letekintünk erre a jászolban fekvő Gyermekre, aki magához vonzza pillantásainkat. Úgy nézzük őt, mint akit az ég küldött a földre, hogy magával vigyen bennünket a földről az égbe.

Jézus Krisztus megtestesülésével az üdvösségtörténet új korszaka kezdődik el. Isten, aki egykor megteremtette a világot, most újjáteremt mindent. Isten, aki az idők kezdetekor megalkotta az embert, az idők teljességében Fia által emberré lesz, újjá alkotva ezzel az emberi természetet. A mi életünkben is valami új kezdődhet el, ha Máriához hasonlóan mi is befogadjuk életünkbe Jézust. Ez a lelki újjászületés bennünk is Isten Lelke által történhet meg. A Szentlélek le akar szállni ránk, hogy ne csak a gyertyák égjenek az adventi koszorún, hanem lángra lobbanjon szívünkben a szeretet és az Isten utáni vágy. Isten Lelke szeretné számunkra újra felragyogtatni a hit fényét és felszítani bennünk a remény néha már csak pislákoló lángját.

(olv: 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16, szentl: Róm 16,25-27, evang: Lk 1,26-38)

Útravaló:     

Isten bennünket is kiválaszt valamilyen feladatra, nekünk is küldetést ad, és alkalmassá tesz minket arra, hogy együttműködjünk kegyelmével.

Ha felismerjük a mindenható Isten velünk kapcsolatos szándékát, akkor fogadjuk azt örömmel! A karácsonykor született Jézus végigjárja az emberi élet útját, hogy megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat, az üdvösség útját. Induljunk vele! Engedjük, hogy a földre jött Fiúisten elvezessen minket az égbe! Engedjük, hogy átformáljon minket az isteni kegyelem! Tegyük meg, amit Isten kér tőlünk! Legyen a mi életünk is szolgálat, Istennek tetsző szolgálat!

Az ember élete menthetetlenül töredékes. Nincsenek teljesen hibátlan házasságok, nincsenek tökéletes emberi életutak. Az öröm, a Lét teljességének átélése akkor lehet osztályrészünk, ha ajándékba kapjuk odafentről. Isten a Lét teljessége, az öröm forrása. Annak lesz része ebben az örömben, aki megnyitja a szívét, és befogadja őt. Az ember arra született, hogy szeressen, hogy befogadja és továbbadja Isten szeretetét.

Az ünnep ajándék. Nem mi hozzuk létre. Nyissuk meg az otthonainkat, a szívünket ez előtt a titok előtt!

Az adventi időben Mária lelkületével figyeljünk az Isten által küldött hírnökök szavára, akik nekünk is elmondják az örömhírt Megváltónk és Üdvözítőnk közelgő születéséről. Isten fiának megtestesülése azt jelenti számunkra, hogy Isten soha nem hagy magunkra minket, embereket, hanem velünk van az Úr! Karácsony napján örömmel a szívünkben mondjuk majd Jézus nevét: Emmanuel! Ez annyit jelent: velünk az Isten!

Elhatározás-ajánlat az adventre: Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet.

Barsi Balázs, Horváth István Sándor, Székely Balázs nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, marianus.eoldal.hu, Magyar Kurir)

Advent 3. vasárnapja

Gaudete! Örvendjetek, mert közel az Úr!

Ünnepek a héten:

dec. 13. vasárnap:  Advent harmadik vasárnapja

dec. 14. hétfő:         Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

dec. 20. vasárnap:  Advent negyedik vasárnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 13. vasárnap 11.30 + Papp Sándorért és szeretteiért
dec. 15. kedd 6.00 Mátyási Károlyért és szeretteiért
dec. 17. csütörtök 6.00 Élő családtagokért
dec. 20. vasárnap 11.30 + Horváth Jakabért és szeretteiért

A zsoltár válasza: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét. 

Hirdetések:

Az ez évi egyházi adó befizetésére lehetőség van készpénzben a sekrestyésnél (Marika Néninél) és a plébánián László atyánál, vagy a hátsó kis asztalokra kihelyezett sárga csekkeken, illetve banki átutalással a következő számlaszámra:

Sárisápi Szent Imre Plébánia, 11101404-19888729-36000001

(Megjegyzés rovatba: ’egyházközségi hozzájárulás 2020’)

Támogatásukat hálásan köszönjük, Isten fizesse meg!

Az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola felvételt hirdet 4, 4+1 és 8 osztályos gimnáziumi képzéseire, a 2021/2022-es tanévre. Az erre vonatkozó szórólapok a sekrestyében megtalálhatók, illetve az iskola weboldalán tájékozódhatnak a szülők:

https://szent-erzsebet.hu/2020/11/05/beiskolazas      és      https://szent-erzsebet.hu/gimnazium/2020/12/03/tajekoztato-a-beiskolazasrol/

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Életünk tanúságtétele

Ezen a vasárnapon a korábbi két lila után most az egyetlen rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg. Örömvasárnapnak (gaudete vasárnap) is nevezik ezt a napot, hiszen ekkor már advent második felének kezdetét, Jézus megszületésének, eljövetelének közelségét ünnepeljük.

Advent 3. vasárnapján az evangéliumban Keresztelő János tanúságtételét hallottuk Jézus Krisztusról. Jánost az Isten küldte. Igazi próféta ő, aki nem a maga szavait mondja el és nem a saját gondolatait hirdeti, hanem azt hirdeti a népnek, amivel Isten bízta meg: hogy örömhírt, Jézus közelgő jövetelének örömhírét hirdesse az embereknek. Krisztus örömhírének hirdetése a világban mindannyiunk kötelessége. Mindig örömmel végezzük ezt az Istentől kapott feladatunkat!

János tanúságtételének igazi lényege abban rejlik, hogy nem önmagáról, hanem Jézusról tesz tanúságot. Mindenki azt kérdezi tőle, hogy ki ő? János mégsem önmagáról beszél, nem dicsekszik élete egyetlen eseményével sem, hanem Jézusra irányítja a figyelmet. Szavaink és életünk tanúságtételével irányítsuk Jézusra az emberek figyelmét.

Őt jelölte ki az Úr, hogy a sok évszázad óta várt messiás előfutára legyen. Ő kapta azt a feladatot, hogy rámutasson a Megváltóra, Jézusra. A Keresztelő nem ellenkezett, nem tiltakozott, a reá bízott feladatot hűségesen teljesítette.

Jánoshoz hasonlóan mi is „útkeresők” és „útmutatók” vagyunk, akik önmagunk számára meg akarjuk találni és mások számára szeretnénk megmutatni az Istenhez, az üdvösségre vezető utat.

Az Úr talán engem is kijelölt valamilyen feladatra. Kijelölt, hogy Betlehem felé utat mutassak az embereknek. Kijelölt, hogy csillag legyek és utat mutassak azok számára, akik elvesztették az útirányt. Kijelölt, hogy a sötétségben élők számára megmutassam az igazi világosságot. Kijelölt, hogy a reményvesztetteknek megmutassam az igazi reményt, a kis Jézust, aki talán az egyetlen reményünk a bizonytalan világban. Talán engem jelölt ki az Úr, hogy egy kis örömöt, szeretetet vigyek azoknak, akik nélkülözik ezt.

Engem jelölt ki az Úr, hogy társa, barátja legyek a magányosoknak, akik egyedül készülnek az ünnepre. Engem jelölt ki az Úr, hogy ezen a harmadik adventi vasárnapon, az öröm vasárnapján hirdessem Jézus közelgő születésének örömhírét.

(olv: Iz 61,1-2a.10-11, szentl: 1Tessz 5,16-24, evang: Jn 1,6-8;19-28)

Útravaló:     

Tégy jót!

Különleges életvitele és határozott fellépése miatt János személyére irányul a figyelem. Ő viszont tudatában van saját szerepének, pontosabban annak, hogy a most következő történetnek, a Megváltó fellépése eseményének ő csak mellékszereplője. A világba érkező Messiás, Jézus a főszereplő, róla beszél, róla tesz tanúságot, az ő útját készíti elő. Nem akar önmagán túlnőni. Nem értékeli túl önmagát, s nem akar mást tenni, mint amit az Isten rábízott.
János tehát ki tud lépni a figyelem középpontjából, mert megvan benne az alázat.

A jócselekedetek által az ember kilép önmagából, meglátja a másik emberben Jézust és segít neki. Az advent a jócselekedetek ideje.

Az adventi koszorún ma meggyújtott harmadik gyertya legyen a jócselekedetek gyertyája! Gondoljunk arra, hogy mi mindent köszönhetünk Istennek! Aztán induljunk és Isten iránti hálánk jeleként tegyünk legalább egyvalakivel jót! Az ő öröme fogja a miénket teljessé tenni.

Adam Peaty olimpiai bajnok úszó, miután átadta aranyérmét egy számára ismeretlen gyermeknek:  „Tulajdonképpen ez az egész, amit mi csinálunk arról szól, hogy inspiráljuk a következő nemzedéket. Mutassunk valamit, és lehetővé tegyük valaminek az átélését, amitől a következő nemzedéknek az élete elég ragyogó lesz ahhoz, hogy aztán majd ők is valami hasonlót tegyenek.”

Elhatározás-ajánlat az adventre: Átgondolom a Gondviselés szerepét az életemben. Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat, készséggel fordulok az idegenek, rászorulók, szükséget szenvedők felé. Miben kell jobban ráhagyatkoznom, rábíznom magam? Mit adhatnék a rászorulóknak?

Horváth István Sándor nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurir)

Advent 2. vasárnapja

Építsetek utat a pusztában az Úrnak

Ünnepek a héten:

dec. 6. vasárnap:   Advent második vasárnapja, Szent Miklós, „Mikulás napja”

dec. 7. hétfő:           Szent Ambrus püspök és egyháztanító

dec. 8. kedd:           A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, főünnep

dec. 13. vasárnap: Advent harmadik vasárnapja

Miseszándékok, miserend:

dec. 6. vasárnap 11.30 + Kun Sándorért
dec. 8. kedd 6.00 Rózsarüzér Társulat tagjaiért
dec. 10. csütörtök 6.00 Rorate szentmise
dec. 13. vasárnap 11.30 + Papp Sándorért és szeretteiért

A zsoltár válasza: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk!

Hirdetések:

A karácsonyi pásztorjáték próbái szombatonként lesznek a templomban, 9 órai kezdettel. A szervezők kérik a résztvevőktől, hogy tanulják meg a kiosztott szerepek szövegét.

#KEK365NEK: Olvassuk el együtt egy év alatt

A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK)!

Ezzel a címmel tette közzé a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) felhívását, miszerint minden nap 7 percet szánjunk a KEK elolvasására, 2021. szeptember 4-ig, a Kongresszus kezdetéig.

Elektronikusan feliratkozhatunk, így mindennap eljuttatják hozzánk az aznap olvasandó részt, illetve okostelefonos applikáció is készült erre a megmozdulásra. A felhívás a NEK oldalán olvasható:

https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK

Isten éltesse mindazokat a híveket, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Elmélkedés:                        

Lelki készület – Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink szívében!

Az advent az év legcsendesebb időszaka kellene, hogy legyen. Sokak számára persze a legzajosabb, a legtöbb rohanással járó idő ez, a karácsonyi készülődés miatt. Ám ha odafigyelünk ennek az időnek a lelki tartalmára, akkor csendes készületté tudjuk tenni az adventünket. Miközben az üzletek ontják ránk reklámjaikat, hogy több vásárlót szerezzenek és több árut értékesítsenek, gondol-e valaki arra, hogy több időt szánjon Isten üzenetének olvasására és hallgatására? Miközben ámulattal szemléljük a milliónyi égővel kivilágított üzletközpontokat és utcákat, tudunk-e odahaza egyetlen kis gyertyát meggyújtani, s annak fényénél csendesen imádkozni? Meg tudunk-e állni a rohanásban és nyüzsgésben?

Szent Benedek azt tanította, hogy minden dologban meg kell találnunk a helyes mértéket. Az advent többek között mértékletességre figyelmeztet minket.

Advent második vasárnapján Keresztelő Szent János a vezetőnk karácsonyi előkészületünkben. A szavak, amelyeket egykor a hozzá kivonuló emberekhez intézett a pusztában, ma nekünk is szólnak:

„Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”

János tudta, hogy hamarosan eljön a Megváltó, akit évszázadok óta várt a választott nép. Arra tanította az embereket, hogy már nem kell sokáig várakozniuk, közvetlenül utána fog megérkezni az Úr, aki hatalmasabb nála, aki elveszi a világ bűneit, akiben beteljesedik az ígéret.

Mit jelent az Úrnak utat készíteni? A hegyeket lehordani? A völgyeket feltölteni?

A hegyek lehordása, a völgyek feltöltése szellemi-lelki értelemben is nagy vesződség. Tele van vesződséggel az élet. Keresztelő János szavaiból világos: nem a sivatagban, nem kövekből, nem városok között kell utakat építenünk, hanem a szívünkben. Új utakat kell vágni szívünk kietlen pusztaságában, ködhomályában, magányában, elfelejtettségében.

A Keresztelő ma nekünk mondja, hogy készüljünk, mert hamarosan elérkezik Jézus  születésének  ünnepe.  Ezekben  az  adventi  napokban  a  keresztény

emberek szerte a világon lélekben útra kelnek és elindulnak Betlehem felé. Nagy utat kell még megtennünk, hogy találkozhassunk a Megváltóval, akinek életútja a betlehemi istálló szegénységétől, szerénységétől a kereszten átélt egyedüllétig vezetett, amelyen halálával beteljesítette a megváltás művét.

Személyes és élő hitre van szükségünk ahhoz, hogy a karácsonyi estén a pólyába takart kisdedben, a jászolban fekvő Gyermekben felismerjük Megváltónkat, akit az Atya küldött. Ugyanilyen hitre van szükségünk ahhoz is, hogy a kereszten szenvedő és meghaló Jézusban is felismerjük Isten Fiát, akit az Atya immár magához fogad. De hittel kell tekintenünk az Oltáriszentségre is, amelyben Jézus testével és vérével valóságosan jelen van, hogy önmagát adja nekünk.

Péter apostol annyit tesz hozzá ehhez az útkészítéshez, hogy ez mindannyiunk számára egyéni, kinek kevesebb, kinek több időbe telik, „de egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap”. Tehát ne aggódjunk: jó szándékú, építő munkálkodásunk, amely az új ég és az új föld reményében telik, nem mindig azonnal hoz látható, mérhető változást, mégis fölhasználja a szokásos, jól bevált eszközöket: a bűnbánattartást, a szentgyónást, a bocsánatkérést, az önnevelést, a szigorúságot, mértékletességet (ld. Keresztelő János ruhája, eledele) és így építi a Messiás útját.

(olv: Iz 40,1-5.9-11, szentl: 2Pét 3,8-14, evang: Mk 1,1-8)

Útravaló:     

Az egyre zajosabb külső tolongás moraja közepette is, annak érkezése előtt, aki hozzád is bekopogtat, készíts utat, hogy benned is otthonra találjon!

“Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.”

(Pilinszky János)

Elhatározás-ajánlat az adventre: Hogy befogadjam az Ünnepeltet, ellene mondok a karácsonyi reklámgépezet kényszerítő erejének, és igent mondok Isten csendes hívására a fogyasztás lármájával szemben.

Van-e lelki ajándékom mindenki számára?

Horváth István Sándor, Pákozdi István és Buzgán József nyomán

 (Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurir)