Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Dávid különleges kiválasztása mutatja, hogy Isten tervei szerint történnek a dolgok. Ha ebbe belesimulunk, harmóniában élünk a teremtéssel, ha ellenálunk, összetörjük magunkat. Sokszor nagyon tisztességesen, becsületesen, igényesen megtervezzük a dolgainkat, csak azt nem vesszük észre, hogy Isten mást vár tőlünk. A mi kiválasztásunk a keresztségben történt, akkor válaszoltunk Jézus hívására.

SZENTLECKE: Ef 5,8-14: Az ősegyház himnusza szép nagyböjti biztatás: „Ébredj, ki alszol, támadj fel a lelki halálból és Krisztus rád ragyog!”

EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41: Az „A” évben a vasárnapi szentírási részek elsősorban a katekumenek felkészítésére lettek kiválasztva. Így a mai is. A katekumen, amikor elnyeri a keresztséget, feltárulkozik számára a világosság. Ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy a sötétségből kibeszélők céltáblájává válhat. Nem kis megdöbbenéssel látjuk, hogy a jelen nehéz helyzetben milyen sokan inkább áskálódnak és súlyosan erkölcstelen haszonlesésbe kezdtek a segítés és az összekapaszkodás helyett. Lelkükben mély sötétség honol, onnan beszélnek kifelé.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a laetare (örvendezés) vasárnapja. Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia rendelkezése szerint március 22-től az újabb intézkedésig minden nyilvános liturgia szünetel. A szentmiséket a papok a hívek fizikai részvétele nélkül végezzék, a temetéseket szűk családi körben tartsák. Esküvő és keresztelő csak halaszthatatlan esetben, zárt körben történjen.

Tudjuk, hogy Mózes negyven napra felment a hegyre, s ezalatt a nép elhagyta Istent. Ugyanakkor egy nehezebb és hosszabb helyzetben, a babiloni fogságban példamutató módon megtértek és erőre kaptak. Adja Isten, hogy most ez utóbbi ismétlődjék. Ehhez hozzátartozik a vasárnap méltó megünneplése. Segítséget kapunk vagy a saját plébániánk internetes online miseközvetítésével vagy a rádión és a televízión keresztül. Katolikus szentmisén vegyünk részt. Lehetőleg vasárnap öltözzünk fel ünneplő ruhába és kellő összeszedettséggel, elejétől a végéig kövessük a szentmisét. Mondjuk hangosan a válaszokat és kapcsolódjunk be az énekekbe. Lelki áldozást is végezhetünk. Voltaképpen ebben a szükséghelyzetben az Egyháznak egy teljesebb dimenziója feltárulkozik. A tér és időkorlátokat legyőző csodálatos misztériumának lehetünk részesei. Tehát a vasárnapi misekötelezettségünket akkor teljesítjük fizikai jelenlét nélkül, ha katolikus szentmisébe kapcsolódunk be, elejétől a végéig kellő összeszedettséggel.

Sárisápon a plébános a szentmiséket a szokott időpontban megtartja. A misenaplóba bejegyzett miseszándékokat végzi. Amíg nincs kijárási tilalom, a szentmisék alatt a templom nyitva van. Ha egy fiatal be akar jönni a templomba, ezt a higiéniai előírások betartásával és másokkal nem érintkezve megteheti. Idősek azonban semmiképpen se jöjjenek!

Kövessük a honlapunkat. A honlapon keresztül történik a hittanos gyerekek távoktatása. Hamarosan videó anyagok segítségével is. Hasznos lehet a szülők számára éppúgy, mint a gyerekeknek. Lépjünk be a honlapra: www.sarisapiplebania.hu kattintsunk rá a hitoktatás menüpontra. Előugrik: „A hittanórák anyaga ide kattintva érhető el.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 22-29.) V: + Dsupin Ferenc és szerettei; H: + Hubácsek Károly; Sz: Gyümölcsoltó Boldogasszony: hálából; P: + Pender Ferencné, szül.:  Hajnal Anna és szerettei; V: (….)

A lelki áldozáshoz javasolt ima:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz venni a lelki szentáldozásban, hogy veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, költözz a szívembe és végy benne lakást örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.

Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Bíboros Atya imája a járványveszélyben:

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk neked, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre jobb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztosan védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőnek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennük a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassanak minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk.

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj érettünk. Ámen.