Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: Isten nem a nép zúgolódását jutalmazza meg, hanem arra mutat rá, hogy milyen nagy felelőssége van annak, aki messzebbre lát, mint nép. Isten nem a népet, hanem Mózest tanítja. Nem büntetni kell azokat, akik csak rövid távra berendezkedve akarnak élni, hanem vezetni kell őket. Ehhez nagy hívatástudat kell, mert a nép mindig szembeszáll azokkal, akik a hiányosságokra rámutatnak, és bódultan követik azokat, akik a léhaságot elégnek mondják ahhoz, hogy „csodálatos jövő” kerekedjék ki belőle. Mindezt jól példázza a próféták sorsa. Mózesnek azt is tudomásul kellett vennie, hogy nála van az az eszköz, amelynek segítségével a hálátlan, Isten ellen zúgolódó nép mégiscsak életben maradhat. Isten nem a hűtlenségükről kezd párbeszédet Mózessel, hanem ráébreszti Mózest a saját küldetésének a lényegére.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: Gyakran halljuk és mondjuk a megigazulás szót. Miben áll a megigazult élet? Abban, hogy a létezés tiszta örömét éljük és nem a hamis ÉN-t szórakoztatjuk hamis illúzióikkal. A hamis ÉN nem tud arról (vagy nem hiszi) hogy az isteni dicsőség részese lehet, azért nem tesz érte erőfeszítést. Nem újul meg, nem reflektál az életére, nem végez szentgyónást, önmagát szórakoztatja, saját önérzetét hizlalgatja s büszkén védi a maga által bevezetett hagyományokat. Nem tartja magát bűnösnek, így nem is érti, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Azt meg végkép nem érti, hogy Jézust miért szokták emiatt szeretni. Vannak, akik ezzel a tompult lélekkel „ünneplik” az Eucharisztiát. Ők azok a szamáriai asszonyok, akik még nem találkoztak Jézussal, csak járnak a kúthoz egyre monotonabban.  

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszony gépiesen és egyre inkább elmagányosodva járt a forráshoz. Mert ez így szokás. Ám, amikor jézussal találkozott, olyan forrásra lelt, hogy ezt követően ő is forrás tudott lenni mások számára. A szamáriai asszony korunk tipikus embere: egyre inkább elmélyülő önbecsüléshiány, rendezetlen együttélések, ellanyhult vallási élet, lelki kiszáradás. Ám Jézus szomjazik ennek az embernek a hitére, ahogy egy szülő is szomjazik a köszönetet és a hálát alig mutató gyerekének a szeretetére. Jézus vizet kért az asszonytól. Mégpedig a szomjúságát elfásultan, gépiesen oltó asszonytól, aki ráadásul a zsidók számára idegen. Van-e még bennünk szomjúság a tiszta víz után vagy már eltöltött bennünket a világ silány, szirupos kínálata? Sokan még együtt haladnak az Egyházzal, mint a nép Mózessel, de már nem lelkesíti őket az a lehetőség, hogy az isteni dicsőség részesei lehetnek. Panaszkodó, sértődékeny, rátarti, önző tömeggé formálódnak, vagy sorra előállnak a maguk világjobbító terveivel, s csak azt hirdetik. Mennyire más ez, mint amit Jézus látni akar az Egyházban! Nem a saját programjainkat kell propagálni, hanem azt kell bemutatni, hogy miképpen tudjuk egyre hitelesebben élni az Evangéliumot. Anélkül, hogy abból csak egy-egy részletet ragadnánk ki. Nekünk, keresztényeknek ott kell ülnünk Jákob kútjánál, Jézus mellett, hogy fogadjuk azokat, akik a szamáriai asszony lelki állapotában járnak-kelnek, lélektelenül, inkább robotként mint emberként.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján mérsékelt mennyiségben szoktunk élővirágot tenni az oltárra.

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamint a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templom bejáratánál a tartós élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

Március 18-án, szerdán este 6 órakor Az esztergomi beszélgetések sorozatban meghirdetett program Fodor Rékával és Csókay Andrással elmarad.

Csütörtökön lesz Szent Józsefnek a főünnepe. Sárisápon szerdán előesti misével ünnepeljük.

A hitanórák is elmaradnak az iskolában és a plébánián, azonban a jövő héttől a honlapon heti rendszerességgel mindegyik osztály diákjai megtalálják a hittannal kapcsolatos teendőket. Az osztályfőnököktől fogják megkapni a szülők és a gyermekek a hitoktatási anyagok és feladatok digitális elérhetőségét.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Hozzátartozó; H: Beteg édesapáért; Sz: (….); P: + Rédei József és + Lukács József atya; V: + Dsupin Ferenc és szerettei

Dietrich Bonhoeffer: Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én ismerni akarlak Téged. Segíts nekem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor láthatom meg Isten arcát?” (Zsolt 41,2) Ismerjük a fizikai szomjúságot. Nagyon gyötrő tud lenni. Ismerjük az élet és a boldogság iránti olthatatlan vágyat. Mennyi szenvedélyt szabadít fel! De ismeri-e még a lelkünk, az Isten utáni szomjúságot?

Michael Quoist: A Megváltó nem maga választotta keresztjét. Elfogadta, amit az emberek tettek a vállára. Te is, mielőtt önmagtagadásokat keresnél, fogadd el azokat a mindennapi megpróbáltatásokat, amelyeket mások butasága, önzése, rosszakarata okoz neked. Csak az így elfogadott kereszt válik Jézus Krisztus és a szeretet által embertársaink megváltójává.