Évközi 1. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás olyan Messiást vetít előre, aki egészen más utat fog járni és mutatni, mint az eddigi hatalomgyakorlók és boldogulást tanítók. Ezzel azt is jelzi, hogy mi az, ami akadályozza az embert legbensőbb vágyai elérésében. S ez az önmaga felé fordulásIsten felé kell fordulni és másokért kell élni, hogy boldogok lehessünk. 

SZENTLECKE: ApCsel 10,34-38: Szent Péter döntő jelentőséget lát abban, hogy Jézust a keresztségben – a jelenlévők által megtapasztalható módon – felkente a Szentlélek. Minden szülőben, aki valóban szereti gyermekét, ott él a jogos aggodalom, hogy nem tudja megadni neki azt, amire valóban szüksége lesz. Ezért már kicsi gyermekként megkereszteli, vagyis segítségük hívja a Szentlelket. 

EVANGÉLIUM: Mt 3,13-17 Mi is feltesszük Jánossal együtt a kérdést. Miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie, hiszen nem csupán isteni, de emberi mivoltában és természetében is bűntelen volt? Emlékezzünk Péterre, aki nem akarta engedni, hogy Jézus megmossa a lábát. S az Úr válasza: Ha ezt nem tehetem meg, nem leszel közösségben velem. Majd hozzátette: De nektek is ugyanígy kell cselekednetek. Két dolog tart bennünket távol attól áldástól, amit csak Jézustól kaphatunk. Pont olyan, mint mi, mondják a liberálisok. Semmi olyat nem tud adni, amire mi ne lennénk magunktól is képesek. S a másik véglet: Olyannyira felettünk áll, hogy nem is léphetünk vele személyes életkapcsolatba.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldja meg Isten az ő népét,  *  adjon neki békességet. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van. (Zsolozsma: III. kötet I. hét) A mai vasárnappal kezdődik az évközi időszak. Ez a farsang ideje is, ami hamvazószerdáig tart. Idén február 26-án lesz hamvazószerda.  

Kiegészítés az év végi statisztikához. A decemberi banki kimutatás szerint (amit januárban kapunk meg) Sárisápon három család jelentős összegű egyházközségi hozzájárulást utalt át az év utolsó hónapjában, így 105 ezer Ft-tal több a 2019-es önkéntes egyházközségi hozzájárulás végösszege. Mogyorósbányán ugyanez az összeg hasonló okból 28 ezer forinttal emelkedik.  

Hétfőn esténként folytatódik az imaóra a plébánián. A szentmise után,¾ 7-kor kezdődik.Bárki bekapcsolódhat, örömmel látjuk. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületül ajánlja főpásztorunk az elsőpénteki kilencedet. Ha februárban kezdjük, októberben érünk célba.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: (2020. január 12-19) V: A doni hősökértH: (….); Sz: Beteg testvérünkért; P: A Magyarországról elűzött németekértV: Fogadalmi szentmise a bányaszerencsétlenségek áldozatiért   

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA: jan. 12.: + hozzátartozók; jan. 19.: Szabó és Nagy család élő és + tagjaiért; február 2.: Mlinszki Rezsőné szül.: Papp Mária 

Február 12-én keresztelés: Willinger Réka