Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 2,1-5: Izajás jövendölése Júdáról és Jeruzsálemről legalább három idősíkban értelmezhető. Kr. e. 721-ben Szamária elpusztul, de Júda és Jeruzsálem megmarad. A Kr. e. VI. századi babiloni fogságból is visszatér Júda és Jeruzsálem népe és megőrzik az egész világ számára az ószövetség prófétai örökségét. De vonatkozik a jövendölés az Egyházra is, amely korunkban az emberiség megmentője lehet, ha szilárdan áll az Úr hegyén, és olyan világosságot gyújt, amelyhez odatalálnak a népek.

SZENTLECKE: Róm 13,11-14: Vannak, akik látván a kor erkölcsi hanyatlását, és a Földünk eltartó erejének esztelen pusztulását, letargikussá válnak. Legfeljebb missziós szándék nélküli vallási kedvtelésekbe merülve csipkerózsika álmot alszanak. Mások bulizva tüntetnek a klímavészhelyzet miatt, hogy a kormányok cselekedjenek. A tüntetés után aztán vidáman söröznek, megfogadják, hogy nem vállalnak gyermeket, mert az környezetkárosító, másnap az új okostelefonért rohannak, és egyre nagyobb koncentrációban juttatják bele a természet körforgásába a le nem bomló drog- és fogamzásgátló származékokat. S vannak, akik meghallják a próféta szavát. Itt az idő, hogy felébredjünk az álmunkból. Jézusra figyelve megértjük, hogy mi az Egyház és mi a küldetése. Megszűnik a letargia és megszűnik a látszatcselekvés, ha az Egyházra találunk és küldetésében részt veszünk. Ám ez a tisztánlátás csakis a személyes megtérés következménye lehet. Amikor már nem az önérdek mozgat mindent az ember ösztöneiben, hanem a másokért való élet értelme, szépsége és magasztossága is megjelenik. Mi hátráltatja a személyes megtérést? Az önelégültség. Korunk egyik leghíresebb guruja, Eckhart Tolle írja, hogy a Wall Street-ről nem tudsz megtérni, legfeljebb csak akkor, ha onnan előbb a börtönbe kerülsz.

EVANGÉLIUM: Mt 24,37-44: Jézus eljövetele az igazság kiáradását és győzelmét hozza. Boldogok, akik egész életükben ezt az igazságot keresik. Tiszta örömök részesei lesznek. Advent során felidézzük az emberiség történelmi felismerését, hogy életbevágóan szükség van a Megváltóra. S ezt a szükséget felismerem a saját életemben is. Advent során emlékezünk Jézus első eljövetelére és ebből fakadóan készülök a történelmet lezáró második eljövetelére, amely végzetes lehet számomra, ha a földi életemben nem születik meg személyesen az én szívemben is Jézus, az én Megváltóm. Rainer Marie Rilke figyelmeztet, hogy bármennyi karácsonyt megünnepelhetek külsőségesen, akárhányszor megszülethet Jézus Betlehemben, mégis elveszek, ha nem születik meg a földi életem során az én szívemben is. Jézus hiánya nagyon gyötrő tud lenni. Sajnos, egy óriási ördögi apparátus állt föl, hogy ezt a hiányt kigúnyolja vagy a maga javára fordítsa és üveggyöngyökkel feledtesse. Ezekben a napokban bárhova lépünk, bármelyik közösségi médiát nézzük, a Black Friday idiotizmusába botlunk. A fekete a gyász színe. A Black Friday megöli a karácsonyt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Isten zába indulunk,  *  örömtől dobban a szívünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent első vasárnapját ünnepeljük. Elkezdődik az új egyházi év. Az „A” évet Máté évének is mondjuk. Máté evangéliuma lesz idén az útmutatónk. Advent során Sárisápon minden hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét tartunk 6 órakor.

Idén Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepét december 9-én, hétfőn tartjuk meg.

Szombaton volt a hagyományos adventi koszorúk készítése a sárisápi plébánián, hogy tudatosabb legyen a karácsonyunk és jobban kötődjék a szívünk ahhoz, amire az adventi gyertyák fellobbanó lángja meghív bennünket. Mintegy húsz családba jutott el így az adventi koszorú. Köszönet Kollárné Mázsi Krisztinának a szervezésért.

MISESZÁNDÉKKOK – SÁRISÁP (december 1-8.) V: + Kun Sándor; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Gulyás Gergely megszívlelendő értékelést adott korunkról. A XIX. század megölte az Istent. A XX. század felszámolta (a keresztények közreműködésével) az Egyházat. A XXI. század elpusztítja az embert. Ez az elemzés is arra hív fel bennünket, hogy térjünk vissza Istenhez, éljük meg jól az Egyház küldetését, és megmentjük magunkban és a teremtett világban is az embert. Gondoljunk bele, hogy milyen álszent könnyes tüntetéseket rendeznek egy-egy állatfaj megmentéséért, ugyanakkor üvöltözve követeli a „keresztény” Nyugat felszabadított embertömege az abortuszhoz való korlátlan jogot. Az emberlét elemi követelményeitől lettek felszabadítva. Most nem tudnak és nem mernek belenézni a betlehemi jászolba. Fényünneppel helyettesítik. Nekünk nagyon mélyen bele kell néznünk a betlehemi jászolba és a karácsony titkába, hogy ne áldozatai, hanem gyógyítói legyünk ennek a világnak.

Nieztsche: Mi ateisták és amoralisták kétségtelen, hogy támogatjuk a csordaösztön vallását, mégpedig azért, hogy az emberek a mi kezünkbe kerüljenek, hiszen még nem tudják, hogy nekik a mi kezünkre van szükségük. (Mondta ezt Nietzsche, aki elborult elmével halt meg.)

Szent János apostol: Megismertük a szeretetet és hittünk benne.  (Lehet választani.)

A globalizmus egy olyan hajó, amire mindenkit felzsúfolnak. Nincs többé saját hajó, nem kell navigációs készség nem kell célállomást megjelölni, nem kell erőt kifejteni, a buta nagy hajón minden meg van szervezve. Visznek, ne kérdezd hova, csak élvezd a hajó szolgáltatásait.  Talán Kanadában van a világon a legátfogóbb szociális ellátási rendszer. Idős barátom eladta a házát és megvette az időskori ellátó rendszert. Egy hatalmas épületsorban először szállodai minőségű lakrészt kapott a feleségével. Ebben még volt saját konyha. Majd az idő előrehaladtával a középső tömbbe kerültek, ahol egyetlen szoba volt és a folyosó végén önkiszolgáló étterem. Aztán az elfekvőbe kerültek, ahol napi orvosi ellátást kaptak. Halála előtt nem sokkal beszéltem vele. Megkapták a világ leggondosabb szociális ellátását. Ám attól kezdve, hogy elhagyta az otthonát, a kertjét, s feladta a mindennapi életküzdelmet, boldogtalanná vált, tárgynak érezte magát a fantasztikusan szervezett globális rendszerben.