Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Izajás próféta mintegy a Messiás lelkületét mutatja be, amellyel majd vállalja azt a sorsot, amelyet a bűn által irányított embertől kell elszenvednie. A Messiás tudja, hogy az embert, aki a bűn foglya csak a legnagyobb szeretet képes kiszabadítani megkötözöttségéből. Jézus válasza a bűnre az önfeláldozás. Az Evangélium szerint az Úr a szamariai asszonyt és a házasságtörésen ért asszonyt a szeretet és a megbocsájtás atmoszférájába helyezi, miként az Atya is a tékozló fiút. Csak ebben a helyzetben kezd magára találni és helyesen következtetni az emberi lélek. Jézus keresztáldozata nélkül még mindig a bűn, az erő és az önzés logikája irányítaná az embert. 

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: A földi hatalmasságok és a diktátorok nem tudják megnyerni az emberek szívét. Azt csak a szeretet képes megragadni. A szemfényvesztők, az álmessiások, a szupersztárok ideig óráig tudnak hatni, majd nagy csalódást okoznak az igaz életminőségre vágyódó emberek lelkébenUgyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt, mondja Szent Pál a filippieknekEl tudjuk-e engedni harangjainkat, sértődöttségeinket, pozícióinkhoz való ragaszkodásunkat a kakasdombunkon, hogy igazabb életminőségre jussunk

EVANGÉLIUM: Lk 22,14-23.56: Mel Gibson 2004-ben bemutatott A Passió című filmje után megkérdezték II. János Pál pápát, hogy nem túlozta-e el a rendező Jézus szenvedésének a bemutatását. Pápa azt válaszolta, bizony, ez így történt. Jézus emberi pszichéjével, emberi biológiai adottságaiban átélte a legnagyobb fájdalmakat, a halálfélelmet és a megaláztatást. Erre készülve vérrel verejtékezett. Ő valóban elmondhatta a (istenemberi) lélek kész, de a (emberi) test gyenge. (Manapság e mondat fordítottja dívikgyenge lelket zárni pazarul kidolgozott testbe.) Jézus lelke azonban minden ember lelkénél „készebb”. Az Atya iránti teljes odaadottsága, az Ő akaratára való ráhagyatkozása és az emberek iránti végtelen szeretete formálta késszé a lelkét, amelyet nem tudott megtörni a szenvedés és a félelem. Az ember vonatkozásában is megcsodálhatjuk, hogy egy szent cél érdekében milyen hősiességre képesek sokan. A leggyakoribb példa az, ahogy a nő vállalja a vajúdás gyötrelmeit azért, hogy közreműködésével élet szülessen. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem, Istenem,  *  miért hagytál el engem? 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Virágvasárnap van, az Úr szenvedésének vasárnapja. Virágvasárnap délután 3 órakor a kálvária dombon keresztutat járunk. 

A nagyheti események időpontjai:

Nagycsütörtökön – az utolsó vacsora emlékmiséje: Sárisápon 18 órakor 

Nagypénteken – keresztút: a sárisápi templomban délután 3 órakor 

Nagypénteken – passió, kereszthódolat, áldozás:

  • Mogyorósbányán: 17 órakor
  • Sárisápon: 18.30-kor 

Nagyszombaton – Húsvét vigíliája:

  • Mogyorósbányán 17 órakor
  • Sárisápon 19.30-kor 

Húsvétvasárnap – ünnepi szentmise:

  • Mogyorósbányán: 9 órakor
  • Sárisápon: 11 órakor
  • Annavölgyben: 17 órakor 

Húsvéthétfőn

  • Mogyorósbányán 9 órakor
  • Sárisápon 11 órakor 

Sárisápon a nagycsütörtöki szentmise után 19 órától 20 óráig virrasztás lesz (az utolsó szentgyónási lehetőség húsvét előtt), nagyszombaton pedig a vigília után Sárisápon körmenet a templom körül.  

Hétfőn folytatódik a harangok rendbe tétele.Az ünnepre elkészülnek. Köszönet az adományozóknak.23 fő adományozott, összesen 180 ezer forintot.  

MISESZÁNDÉKOK  SÁRISÁP (április 14-21.) V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly; H: (….)Sz: (….)  

Vianney Szent János: A keresztet szemlélve a legbölcsebb könyvet olvassuk, amelyet valaha is ember olvashat. Azok, akik ezt a könyvet nem ismerik, bármennyi más könyvet olvastak, nem juthatnak igaz ismeretre sem önmagukkal, sem az emberiséggel kapcsolatban. Azok válnak valóban bölccsé, akik a keresztet olvassák és szemlélik, attól kérnek tanácsot és a belőle érkező tanítást elmélyítik. Minél tovább járunk a kereszt iskolájába, annál inkább vágyunk ott maradni, és soha nem telünk be azzal, amit ott kapunk. A kereszt iskolájában világosságra ébredünk, nagy szeretet tölti be lelkünket Isten és az ember iránt, és egyre jobban azt tesszük, ami az embert valóban felemeli.  

Szent II. János Pál pápa: Mivel az Eucharisztia a végtelen isteni szeretet megnyilvánulása, és benne az Isten ajándékozza önmagát nekünk, szeretettel és tisztelettel közeledhetünk e misztérium középpontja felé. Ennek a tiszteletnek kell megnyilvánulnia, ahogy a vasárnapról gondolkodunk, ahogy a templomba belépünk, ahogy a szentáldozáshoz járulunk, és ahogy az Oltáriszentséget a betegeinkhez elvisszük. Ha távol maradunk az isteni szeretet eme ajándékától, vagy közönyössé válunk iránta, veszíteni kezdjük emberlétünk értékét és küldetésünk erejét.  

Nagy Szent Gergely pápa: A mi Megváltónk magára vállalta a halált, hogy mi ne féljünk meghalni, s megmutatta a feltámadást, hogy mi is bízzunk a feltámadásban.