Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 6,1-8: Izajás pontosan meg tudja jelölni meghívásának évét, és érzékelteti azt az isteni dicsőséget, amely megnyilvánult számára e meghívás kapcsán. A szentség hatására félelem szállta meg őt és átélte méltatlanságának tudatát. Voltaképpen ez a megrendülés az istenfélelem: az ember és az Isten első találkozásának szükségszerű következménye. A nemkeresztény vallások nem is lépik túl ezt a megrendülést. Izajást azonban az áldozati oltár parazsával megtisztítja a szeráf, és egy egészen másfajta kapcsolat kezdődik közte és az Úr között. A szentség közelségétől nem elzárkózik, hanem átjárja egész valóját.

SZENTLECKE: 1Kor 15,1-11: Aki nem élte át Izajás megrendülését, voltaképpen nem találkozott még az Úrral. Igaz, már az is megrendülést okoz, ha olyannal találkozunk, aki találkozott az Úrral. Szent Pál – akinek megjelent a feltámadt Úr –, az Evangéliumot ajánlja a hívek figyelmébe. Ha tisztelettel befogadják, velük lesz Jézus üdvözítő kegyelme.

EVANGÉLIUM: Lk 5,1-11: Lukács evangélista azt a pillanatot ragadja meg, amikor Péternek Izajáshoz hasonlóan rányílt a szeme és a szíve az Úr Jézus isteni fenségére. Ezt követően hangzik el a meghívása is. S Jézus rögvest programot ad. Úgy kell a mélyre evezni élete teljes odaadásával, ahogy a bárkával a mély vízre eveztek, s ott sok halat merítettek. Ha Krisztus jelenlétének közelébe akarunk jutni, és annak hatásaiból kívánunk élni, gyógyulni és gyógyítani, akkor a mélyre kell eveznünk. A sekély részen maradni, túlbiztosítani magunkat és merőben emberi eszközökkel élve nem tudjuk átvenni az isteni ajándékokat.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek,  *  magasztallak ged, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 5. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét)

A Rózsafűzér Társulat és két adományozó kezdeményezésére és adományaik segítségével újra cseréltük a templom régi szőnyegeit. Hálás köszönet érte.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 10-17.) V: + Jurásek János; H: + családtagok; Sz: + Gurin Károly és szerettei; P: Jegyesek (Róbert és Rita); V: Hálából 85 évért