Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 6,2-6: Mózes az Ígéret földjéig kísérte népét. Ő maga nem léphetett be ősei földjére, de megpillanthatta. Mi sem léphetünk be abba a világba, amely majd gyermekeinké lesz, de annak a világnak a kapujáig elkísérhetjük őket. Mózes útravalót adott és végrendelkezett. Elhangzott a „Sema Jiszraél”, amelyet a hithű zsidók naponta elmondanak. Vajon mi is tudunk olyat adni gyermekeinknek, amely abban az új világban, amelybe csak ők léphetnek be, napi segítséget ad nekik, hogy Istent felismerjék, elismerjék és szolgálják? Szent István királyunk olyan útravalót adott az Intelmekben fiának, Imrének, amellyel mi, magyarok léphetünk be sikeresen mindig az adott kor kapuján.

SZENTLECKE: Zsid 7,23-28: Krisztus egyetlen papságáról tanít a könyv szent írója. Papok egymást váltó sokasága kellett ahhoz, hogy az ószövetségben a hit fennmaradjon. Jézus azonban az újszövetség és az új élet egyetlen főpapja lett. Az ószövetségben a papi szolgálat nem ismerte fel Jézust. Ez a szolgálat önállósodott és Jézus felett ítélkezett. Az újszövetségben csak az lehet pap, akit Jézus kiválaszt, és aki egyes egyedül csak magát, Jézust követi és Őt hirdeti. Az újszövetség papja mindent Jézustól kap: képességet, hatalmat, küldetést és a személyét érintő értékelést is.

EVANGÉLIUM: Mk 12,28-34: Máté és Márk rögzíti evangéliumában Jézus tanítását a főparancsról. Márk arról is tudósít, hogy a feltámadásról és a családtagok mennyei viszonyáról adott tanítás miatt addig akadékoskodó farizeus most meghajol. Megérti és befogadja Jézus tanítását. Az ószövetségi könyvekben két helyen találjuk meg a főparancs egy-egy részét. Az első a „Semma Jiszraél”, másik pedig Mózes harmadik könyvéből, a Leviták könyvéből vett kissé elrejtett mondat az erkölcsi törvények felsorolásában: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez egyébként az ókorban oly nagyon ismert „aranyközépút” fogalommal jelzett erkölcsi alaptörvény egyfajta megfogalmazása. Ne tedd másnak azt, amit magadnak sem kívánnál. Viszont tedd azt a másiknak, amit magad is örömmel vennél tőle.       

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Szeretlek, Uram, Istenem,  *  én erősségem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Az évközi 31. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Sárisápon ma van a templombúcsú. Hétfőn Szent Imre herceg ünnepe lesz. Az esti szentmise előtt elimádkozzuk a Mindenszentek litániáját. Pénteken a Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe lesz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 4-11.): V: + hozzátartozók; Sz: élő családtag; P: hálából 75 évért; V: + Urbanics Ferenc és + Rédei József atyákért.

Papp Miklós: „Kétségtelenül növekszik a nyílt és az elfojtott agresszivitás a nyugati társadalmakban. (Ennek sajnálatos jele a két világháború, a családok szétesése, az idősek és a magzati életet élő gyermekek elleni agresszió stb. Miközben fennkölt szavakat mondunk az idősek és a gyermekek védelmében, kampányok indulnak az euthanázia és az abortusz teljes legalizálásáért.) Rousseau nagyban befolyásolta a felvilágosodást: vessük el a tekintélyeket, vessük el Istent és az egyházat, figyeljük az állatvilágot, és tanuljuk meg az ösztönök természetes használatát. A felvilágosodás eszméi bármennyi kárt okoznak, nagyon pozitív sajtót kapnak. Az agresszivitás másik oka, hogy az Isten nélküli ember már nem elégséges jólétre vágyik itt a földön, hanem a teljes jólétre. A közösségi keretekből kilépett ember önző lesz, és agresszív azokkal szemben, akik a „teljes jólétét” akadályozzák. Az agresszióval szemben kialakul a passzivitás. Ezzel az agresszív magatartást tanúsítók számára még inkább megnyílik az út. A keresztény magatartás sem nem agresszív, sem nem passzív, hanem asszertív. Az asszertív ember az, aki határozottan állít valamit, amellett kitart és ezzel kapcsolatban érvényesíti a saját akaratát.”

Az agresszivitás oka, hogy nagyon a háttérbe szorult a felebarát jézusi fogalma. Mégpedig egyenes arányban az Isten iránti nyegleség térnyerésével. Aki nem tud meghajolni Isten előtt, nem lesz képes méltányolni a másik ember és a teremtett világ elemi szükségleteit sem. Kóros önszeretetében elveszíti a realitással való kapcsolatát. Az agresszív ember nehezen viseli el az asszertív magatartást. Ez az egyik pszichikai oka a mindenkori keresztényüldözésnek.

Szent István Intelmei a magyar jogalkotás és a magyar irodalom jeles műve. Arról tanúskodik, hogy a magyar (jog)államiság – megelőzve Európa sok jelenlegi államát – igen magas szintről indul. A fontossági sorrendet is figyelembe véve, a nemzet boldogulását és boldogítását a következő elvekhez köti. 1. A hit megőrzése. 2. Az Egyház szolgálatát segíteni és szabadságát védeni. 3-4. Az elöljárók iránti tisztelet, velük való együttműködés, a vitézek társadalmi rangjának biztosítása. 5. Az igazságosság és az ítélkezéseben a türelem gyakorlása. 6. Vendégek befogadása. Általuk gazdagodik a nemzet. 6. A bölcsek tanácsának (korabeli parlamentarizmus) súlya. 7. A fiak az elődök által mutatott helyes úton járjanak. 8. Imádság. 9. Irgalmasság és a többi erény gyakorlása.