Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: MTörv 4,32-40: Ismét látjuk, hogy az ószövetségi parancsok nem egyéni megigazulásra, hanem a közösség iránti felelősségünk megélésére adattak. („… hogy jól menjen sorod, s majdan gyermekeidnek is …”) Már az ószövetség is előrevetíti azt a közösséget, amelyben nem a törvény, hanem a szeretet, az egymás iránti felelősség lép előtérbe. Az ószövetségben is megfogalmazódott, hogy nem csupán magam miatt tartom meg a törvényt, hanem az utódok és a teljes közösségem iránti felelősségből is. Ha egy plébániára befogadott táborozó csoport nem érez semmilyen tiszteletet a befogadó és az ő munkája iránt, akkor haraggal válaszolnak minden őket korlátozó törvényre. Hogy nem hívták fel a figyelmüket a tiszteletre, azt jelzi a köszönés nélküli beözönlésük és a szülők hasonló magatartása. Általában az elmenetel is elköszönés nélkül történik. Ha csak törvényt kell betartani belátás, tisztelet és felelősségtudat nélkül, az ellenállást vált ki.

SZENTLECKE: Róm 8,14-17: Minden szellemi és lelki adomány, amely kiemel bennünket a végesség és az önmagunkba zártság állapotából, a Szentlélektől jön. Az a lelki élmény, hogy Isten gyermekeként élek ebben a világban, szintén a Szentlélektől jön. S ez nagyon fontos. Egyre több fiatal fogalmazza meg, hogy nem tudja mi értelme van az életének azon túl, hogy békeidőben jól szórakoztatja őt ez a fogyasztói kábulatra épített rendszer, ám egyre súlyosabb kielégületlenséget érez a szívében. Csak Isten gyermekeként van esélyem szabadon és boldogságra nyitottan élni ebben a világban.

EVANGÉLIUM: Mt28,16-20: A keresztény misszió egyik fontos eleme, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek iránti vonzalmat felébresszük. Erre figyeljünk minden keresztvetésünkben. Már a keresztvetés maga is fejezze ki a tiszteletünket, szeretetünket a Szentháromság iránt, amely életünk forrása és végső beteljesülése. Amikor keresztet vetek, magamról is a legszebbet állítom.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog az a nemzet,  *  amelyet az Úr örökbe fogadott.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. Sárisápon és Mogyorósbányán is elsőáldozást tartunk. Sárisápon öt, Mogyorósbányán nyolc gyermek lép szorosabb kapcsolatba az Eucharisztia révén Úr Jézussal, és válik elkötelezettebb tagjává az Egyháznak. Imádkozzunk értük, hogy a jó, ami elkezdődik bennük, felnövekedjék a lelkükben.

Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Sárisápon a hagyományos körmenettel, Mogyorósbányán, okulva a tavalyi tapasztalatokból csak egy templomon kívüli oltárhoz megyünk.

A nyári táborokról a gyermekek megkapták a tájékoztatót és a jelentkezési lapot. A templom információs asztalán is találunk néhányat. Aki középiskolásként szeretne segítőnek jönni, szintén töltsön ki jelentkezési lapot.

Június 9-én, szombaton 16 órakor bérmálás lesz templomunkban. Kilenc fiatal bérmálkozik. Jöjjünk el minél többen a szentmisére, mert a bérmálás az egész katolikus közösség nagy ünnepe. Egyházunk jövője és hitünk öröksége nagyrészt a bérmálkozók szívébe tétetik.

Nem június 9-én szombaton, hanem június 10-én 19 órakor lesz Annavölgyben szentmise.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 27. – június 3.) V: + édesanya, Ujasi Jánosné; H: (…); Sz: (…); P: (…); V: + Tutervai István és felesége, Szekeres Mária és szeretteik.

A szó az ember legnagyobb teljesítménye. Egyetlen szó is elég ahhoz, hogy boldoggá tegye az ember életét, de egyetlen szó meg is keserítheti azt, és örök tüskeként megmaradhat. A szó titka és ereje Istentől származik, aki kimondta: legyen – és lett. Az Ő igenje az örök Ige, aki Jézusban megtestesült, és a történelemben, valamint az Eucharisztiában nekünk adatott. Aki Jézusra valóban igent mond, a teljes életre újjászületik.

Az Ige maga Jézus. A szó pedig maga az ember. Tudunk sztereotip kedvességeket mondani, de ezek olyan szavak is lehetnek, amelyekkel valójában nem azonosulunk. S van, aki nagyon ritkán mond dicsérő, szívet melengető szavakat, mégis tudja erősíteni az életet. A szó önmagában nem sokat ér, ha kikerüli a hitelesség próbáját. Az utolsó vacsorán az Ige nem udvariassági panelekben és nem erős érzelmekben nyilvánult meg, hanem higgadt, bölcs tanításban. A hitelesítés pedig a kereszten történt meg. Aki nincs kapcsolatban az isteni élettel, nem tudja szavaival az életet közvetíteni. Legfeljebb üres szóvirágokkal udvarol. Kezdetben a szocialisták, most már mások is elvtelenül udvaroltak a tömegnek, a szavazataikért cserébe. Nyugaton a migránspártiak elsősorban a bevándorlók szavazatira ácsingóznak, hiszen általuk maradhatnak hatalomban. Humanista szólamokat hangoztatnak, de ez nem hiteles. A szóvirágok mögött család- és nemzetellenesség van és abortuszpárti hevület. Minél kevésbé van valaki kapcsolatban az élettel, annál elvakultabban képvisel valamely szűklátókörű ideológiát. A szó az élettel legyen kapcsolatban a hitoktató, sőt osztályfőnök ajkán is. Ha most akar nagyon elfogadott lenni a kiforratlan személyiségek körében, akkor húsz év múlva már senki sem fog hálát érezni iránta.

A Szentlélek formál bennünket hitelessé. De azt is lehet mondani, hogy az Egyházban való létünk formál bennünket hitelessé, hiszen a Szentlélek teljessége az Egyházban van. Döntő kérdés tehát az, hogy miképpen vagyunk jelen az Egyházban.

Így fogalmazott a II. Konstantinápolyi zsinat: Jézus által az Atyához a Szentlélekben. Nem szakadhatunk el a Teremtőnktől. Ezért az Atya újjáteremtőt küldött nekünk. Az új élet pedig a Szentlélek befogadása által bontakozhat ki bennünk.

Michel Quoist: Ha kész vagy arra, hogy csökkentsd az önszeretetedet, hogy az Isten és az embertárs iránti szeretet növekedjék benned, akkor tud a Szentlélek téged igaz emberré formálni.

Jézus nem pusztán egy korszak, egy faj, egy társadalmi osztály, egy kultúra embere, hanem minden ember kortárásává vált. Benne az örök ember lép be a történelembe. Nélküle nagyon nehéz, sőt lehetetlen megérteni azt, hogy mit jelent embernek lenni a szó teljes értelmében.