Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Márk és Lukács evangéliuma a mennybemenetel leírásával záródik. (Máté evangéliuma a missziós paranccsal, János evangéliuma pedig azzal, hogy Jézus Péterre bízza az Egyházat.) Az Apostolok Cselekedete azonban a mennybemenetel leírásával kezdődik, majd bemutatja az ősegyház születését és az Egyház küldetésének máig irányadó, lelkes primíciás időszakát. Az Apostolok Cselekedete szerint Jézus meghagyja apostolainak, hogy maradjanak együtt és várják a Szentlélek eljövetelét (innen ered az Egyházban a pünkösdváró nyolcad), mert csak az Ő vezetésével indulhat meg az Egyház missziós küldetése.

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: Az Egyház akkor válik teljessé, ha teljesen betölti Jézus, ha teljesen átadja magát a Szentlélek irányításának. A Szentlélek teljessége a földi ember számára az Egyházban nyerhető meg. Ez fontos iránymutatás arra nézve, hogy miképpen viszonyuljunk az Egyházhoz, és miképpen öltsük magunkra keresztény küldetésünket. Szent Pál azt mondja, hogy minden hiány az emberben, valamint az emberi közösségekben és a világban Jézus hiánya. Ha ezt felismerjük, akkor helyes szándékkal és kellő alázattal fordulhatunk Jézushoz. Az Egyház Szent Pál megfogalmazásában Jézus Teste. Amikor a Test teljessé válik, betelik a történelem és lezárul a teremtésnek az a szakasza, amelyet a tér és az idő kötöttségében éltünk.

EVANGÉLIUM: Mk 16,15-20: Jézus a missziós paranccsal búcsúzik tanítványaitól, majd jelzi a keresztségnek azokat a rendkívüli hatásait, amelyeket az üdvösség felé haladó ember átélhet. Megkérdezhetjük, hogy ma miért nem érzékeljük a keresztségnek ezeket a hatásait? Ahol valóban keresztség történik, ott ezek a hatások megjelennek és felismerhetők lesznek. Kezdetben a gyógyulás látványos és magával ragadó élményt nyújt. Később a gyógyulás már áttevődik a gyóntatószékbe, s talán még értékesebb, mint az a gyógyulás, ami a karizmatikus közösségben, egymás hitének megerősítésére történik.   

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közben ment föl Isten,  *  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz. Május 15-étől Mogyorósbányán az alkalmankénti keddi szentmisék 18.30-kor kezdődnek. Annavölgyben május 19-től a szombati szentmisék 19 órakor kezdődnek.

A héten kapnak tájékoztatót a gyermekek szülei a nyári hittanos táborokról. Plébániai tábor: július 2-6; szobi tábor: július 16-20.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra, levelező rendszerű képzésre. (A képesítéssel hittanári kinevezést kaphatunk.) A képzési idő 6 félév, félévenként 10 szombat. A finanszírozási forma: állami ösztöndíjas (első diploma) vagy önköltséges (50.000 Ft/fő). Jelentkezési határidó: május 31. Jelentkezési lap letölthető: www.eszhf.hu honlapról. Érdeklődni lehet: Stefler Krisztina Tel: 06-33-541-971, e-mail: osk@eszhf.hu

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 13-20.) V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: +Wibling József (1. évf.); Sz: (….); P: + Zsolnai Vilmos és neje. Kókai Erzsébet és + szülők; V: PÜNKÖSD

Jézus mennybemenetelének és a pünkösdnek a hatása, hogy a tanítványok egymásért is felelősséget vállaló, közösségi emberré válnak. Megértik, hogy milyen küldetésre nevelte őket Jézus, és a küldetés bátor és okos betöltésére erőt kapnak a Szentlélektől. Már nem csupán a saját életüket akarják megjobbítani, hanem azt keresik, hogy mitől válhat jobbá a világ. Szeretetváró keresztényből szeretetadó kereszténnyé válnak. Nem sorban állnak, hogy a mások által létrehozott javakból részesüljenek, hanem beleállnak a munkába, hogy ezeket a javakat fenntartsák és gyarapítsák. Küldetésükké válik az egész emberiség iránti felelős cselekvés. Napjaink bizonytalan kereszténye ugyanezzel a küldetéssel tud kereszténnyé válni és kereszténységében megerősödni. Az Egyház szolgálatát végezve tudunk kereszténnyé válni és tudunk keresztények maradni. A Szentlélek segítségével minden korban figyelnünk kell arra, hogy az ősi, életadó gyökérzetet megóvjuk, de a mindig új és a mindig friss lombozatot gondozzunk, amely mindig új és friss gyümölccsel ajándékozza meg az emberiséget.

Szent Pál az athéni aeropáguszon felfedezte a pogányok ismeretlen istennek szentelt oltárát. (Agnóthó Theó) Gyakran halljuk, hogy a keresztények számára Szentlélek az ismeretlen Isten. A karizmatikusok aztán igyekeznek ezt orvosolni. Pedig az „ismeretlen” Isten, aki a Szentháromság örök kisugárzása a földre, az ember számára legteljesebb módon az Egyházban van jelen. Tehát úgy kell vágyódnunk a Szentlélek teljességére, hogy teljesebben élünk az Egyházban. Csak azok számára „ismeretlen isten” a Szentlélek, akik elhagyják az Egyházat.

Marics József: Az Egyház alkotója a mennyei Atya. Alapítója az Úr Jézus Krisztus. Éltetője a Szentlélek. Édesanyja a Boldogságos Szűz Mária. Védőszentje Szent József.

Suhard bíboros: Tudatosítani kell híveinkben, hogy ők alkotják a titokzatos Testet, és nekik kell tovább építeniük, hogy egyre teljesebbé váljon. Ezt pedig nem tehetik másképp, mint hogy benne állnak a világban életük tanúságtételével; nem nagyhangú ágálással, hanem olyan jelenléttel, ami mások javára válik.