Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 13,1-2; 44-46: Mózes törvényei között számos egészségügyi törvény is van. Ezek a közösséget védik. A közösség egészsége azonban az egyént óvja. Vannak korok, ilyen a miénk is, amikor a közösség nem kap figyelmet, csak az egyén jogai kerülnek piedesztálra. Ez igen rövidtávú gondolkodás. Lehet túllihegve misztifikálni az egyén szabadságát, ám ha az egyént védő és megtartó közösségek erejüket vesztik akkor előbb-utóbb nagy bajba kerül az egyén, megérkezik az újabb történelmi kataklizma. A világ számára túl szigorú keresztény erkölcstan szerint nem arról van szó, hogy leprásként kell elkülöníteni azokat, akik elveszítették önmaguk reprodukálásnak biológiai képességét, vagy fogyatékosságaikkal plusz terhet jelentenek a társadalomnak, hanem különleges szeretettel kell feléjük fordulni, hogy el tudják fogadni sorsukat és ne érezzék azt, hogy csak akkor tartoznak hozzánk, ha imitálják a házasságot, a szülői hivatást, a tökéletes egészséget. A világon nincs egyetlen egy ember sem, aki ne hordozna valamilyen fogyatékot. Egymás elfogadása a megoldás, és nem a fogyatékot tagadó túlerőlködés. Ha mindig csak azt nézzük, hogy az egyénnek mihez van joga és figyelmen kívül hagyjuk a közösség, az élet és a jövő jogát, akkor ez a civilizáció menthetetlenül összeomlik.

SZENTLECKE: 1Kor 10,31-11,1: Szent Pál is arról beszél, hogy ne csupán a magunk javát nézzük, hanem sokkal inkább a másokét. Az önzés, amely nem gyarapítja a közösség életerejét, lebontja azt a bázist, amely egy idő után a most még önző ember számára is nélkülözhetetlen lesz. A közösségi életerő olyan az egyénnek, mint az űrhajósnak a szkafander vagy az oxigénpalack. Aki nem gyűjt barátokat vagy nem tudja gondozni a barátságokat, gyötrelmes öregkorhoz fog megérkezni.

EVANGÉLIUM: Mk 1,40.45: Feltétele van annak, hogy Jézus gyógyíthasson. A bibliai gyógyulás nem a gyógyuló magánügye, hanem közösségi jellé is kell válnia. A betegség türelmes hordozása éppúgy, mint a gyógyulás utáni hála nem csupán a beteget érinti, hanem az ő közösségét is formálja. Az önző gyógyuláshajhászás esetében Jézus visszavonja gyógyító erejét. (Eltávozik arról a helyről.)  A Jézustól jövő gyógyulás mindig küldetést is jelent. (Ahogy a betegség elfogadása is lehet erős küldetés.) A gyógyító szekták nem ismerik ezt a feltételt. Ők a gyógyítás sikerességének a kényszerében élnek. Elfordulna tőlük a jól fizető érdeklődés, ha nem gyógyítanának olykor „többszörösen visszaeső” hivatásos gyógyulókat. A leprás meggyógyítás után Jézus kénytelen volt eltávozni Galileának arról a vidékéről. Miért? A leprás még így szólította meg őt: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem.” A csodaváró tömegből azonban már így kérték volna: „Akarom, hogy te megtisztíts engem!”

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Te vagy Uram, menedékem,  *  a szabadulás örömével veszel körül engem. (6. tónus)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 6. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a betegek világnapja. Szerdán Hamvazószerda lesz, kezdődik a nagyböjt. Az ünnepi szentmise este 6 órakor lesz. A nagyböjt a lelki megújulás ideje. Akiből kihal a folyamatos megújulás vágya, az óhatatlanul gyengül lelki életében és Istennel való kapcsolatában.

Jövő vasárnap, január 18-án „diákmise” lesz, tehát várjuk nagyböjti szentmisére nem csupán az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőket, de a többi iskolás hittanost is.

Mogyorósbányán márciusban és áprilisban 17 órakor kezdődik a vasárnapi szentmise. Előtte 16 órától az elsőáldozóknak felkészülés lesz a plébánián.

A nyári plébániai napközis tábor időpontja: július 2-6; a nagytábor Szobon lesz, időpontja: július 16-20. A bérmálkozók az egyik táborban vállaljanak szolgálatot.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 11-18). V: + Gurin Károly és szerettei; H: + családtagok; Sz: Hamvazószerda; P: (….); V: (….)

Fiatalkorban a hitélet befektetés a jövőbe. Ismertem olyan családokat, ahol úgy ösztönözték a gyermeket spórolásra, hogy amennyi pénzt berakott a perselybe, év végén ugyanannyival kiegészítette a szülő. Amennyi szentmisét „berak” a fiatal ifjúsága „perselyébe”, annak értékét felnőttkorban hatványozva fogja kivenni pont akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége lesz. A gyermek híres, a fiatal elismert, a felnőtt sikeres akar lenni. Igen sok család úgy gondolja, hogy a gyermeknek nem kell konfrontálódnia a világgal. Ezért a katolikus nevelésben igen-igen visszafogottak, azt óvatosan porciózzák. Katolikusként nem tudja megélni azt, hogy híres, elismert, sikeres. Ezzel azonban a leggyengébb katolikus identitás kialakításának útján haladunk. Ezt a katolikus identitást fogja leggyorsabban elvetni magától a fiatal. Ha nem úgy mutattuk be az Egyházat, mint ami a legnagyobb jót teszi a világgal, akkor az Egyház előbb-utóbb érdektelenné válik számára. Az Egyházban való lét nem csupán az egyén lelki biztonságát szolgálja, hanem – a felebaráti szeretettől indíttatva – lelkes közösségi tevékenység a világ gyógyítása és az értékesebb jövő kialakítása érdekében. Az ekképpen bemutatott Egyház számíthat a gyermekek és a fiatalok érdeklődésére. El kell jutni oda, hogy a gyermekeink a You Tube-on inkább a frissen szentté avatott társunk életrajzát olvassák el, mint az ugyanabban az időpontban felkínált pletykát egy celeb magánéleti botrányairól.

Thomas Merton: Amíg a kegyelem állapotában vagyunk, sohasem vagyunk egyedül, mindig ketten vagyunk: én és Isten bennem.