Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 18,15-20: Mózes ötödik könyve évszázadok során bővült. A legkorábbi részek lejegyzése talán Illés és Elizeus próféta idejéből való, a legújabbak pedig a Krisztus előtti 6. századból. Mózes tekintélyével közli a könyv, hogy milyen legyen a vallási élet és az Isten iránti hűség. A könyvben Mózes utal arra, hogy hozzá hasonló prófétát fog küldeni az Úr. A kenyérszaporítás csodája után a nép ezt a prófétát véli felismerni Jézusban (Jn 6,14), és fanatikus lelkesedésükben királlyá akarják kiáltani. Jézus elhagyja ezt a vidékét. Ez a fajta rajongás alacsonyabb szintre helyezi őt annál, mint ahol jelen akar lenni. Ő nem külső, hanem belső erőnkké kíván válni. Lásd: Eucharisztia.

SZENTLECKE: 1Kor 7,32-35: Folytatódik a sokaknak gondot okozó páli tanítás a családról. A kulcs abban a kijelentésben van, hogy ő a férfi és a nő kapcsolatát Jézus és az Egyház viszonyából vezeti le. Ahogy Jézus élteti és óvja az Egyházat, úgy kell éltetnie és óvnia a férfinak az asszonyban az élet bölcsőjét. A férfi nem görög vagy római hadisten a nő mellett, hanem testvér. A korabeli fiatal keresztény házasok húgomnak és bátyámnak nevezték egymást. Ha Szent Pál tanítását követtük volna a családról, akkor ma nem kínlódnánk annyit a genderrel meg az egyneműek házasság iránti vonzalmával. Azt is meg kell különböztetni, hogy Pál mikor beszél házasoknak és mikor a szűzek és özvegyek közösségének.

EVANGÉLIUM: Mk 1,21-28: Mk 1,21-28: Már az ókorban is gondot okozott bizonyos betegségek, így főleg az idegbetegségek jelenléte. Hogyan egyeztethető ez össze a teremtés tisztaságával? Zavart okozott az emberi fajról vallott felfogásban. Ezért a démonok tevékenységének tulajdonították ezeket a betegségeket. Van olyan vélekedés, hogy Máté Jézus tanítását emeli ki, Márk pedig Jézus csodatetteit. Máté a tanítás isteni erejére mutat rá, Márk pedig a csodákat tevő isteni erőre. Attól azonban, hogy Márk kevésbé részletezi a tanítást, nála is hangsúlyt kap a tanító Jézus és tanításának isteni ereje. Jézusban és Jézus által Isten országának hatalma van jelen az emberek között. Ezt ismerik fel – hamarabb, mint az emberek – a gonosz lelkek. Jézus azonban megtiltja nekik, hogy ezt ők, a gonosz lelkek hirdessék ki. Majd a kereszten kell hittel felismerni a Megváltót. A gonosz lelkek ma is azzal keltenek zavart, hogy Jézusról bennfentesként úgy beszélnek, mint az ezotéria és a mentálhigiéné előfutáráról. Vagy az Istentől elfordult világot felruházzák azzal az öntudattal, hogy ők sokkal magasabb erkölcsi szinten vannak, mint a keresztények. Ők csak világháborúkat robbantanak ki, atombombákat gyártanak, népirtó diktátorokat nevelnek fel, legfőbb politikai eszközként használják a hazugságot, a keresztények azonban – ó, jaj, minő borzalom – házastársi hűséggel kriminalizálják a szabadelvűség ártatlanságára eljutott tiszta lelkű társadalmat. Hány kisszerű, hataloméhes, önismeret nélküli, jellemtelen politikus hivatkozik arra, hogy neki szabad bejárása van Istenhez, ő tökéletesen ismeri Istent. Ez mind az ördög szószátyárságából fakad. Jézus ezért tiltotta meg neki, hogy róla beszéljen. Az ördög csak alattomosan, félrevezető szándékkal tud megszólalni Jézusról, anélkül, hogy rendelkezne a szeretet képességével. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 4. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz (Urunk bemutatás a templomban). A szentmise 18 órakor kezdődik. Előtte ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

Köszönet azoknak, akik jelen voltak vasárnap az ökumenikus imaórán.

MISESZÁNDÉKOK (január 28. – február 4.) SÁRISÁP: V: + Gurin Sándor, + szülei, + testvérei; H: (…); Sz: (…); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Jurásek János

Sárisápon, Mogyorósbányán és Annavölgyben elkészültek a zárszámadások és az idei évre vonatkozó költségvetések. Még egy hétig bárki betekintést nyerhet ezekbe a plébánián. Sárisápon az anyagi helyzet nem romlott. Amennyivel kevesebb lett az egyházi adó, annyival lett több lett a perselypénz. Ez sokfelé megfigyelhető jelenség. Sajnos meghalnak az idősek, akik még belenevelődtek abba, hogy év elején már rendezzék az egyházi adót, a fiatalok azonban inkább nagyobb összegű vasárnapi perselypénzzel támogatják a helyi egyház fennmaradását. Mogyorósbányán azonban olyannyira csökkent mindkét bevétel, hogy amennyiben a tendencia fennmarad, jövőre már nem tud papot és kántort eltartani, s gondot okoz a fűtési számlák kifizetése is. Annavölgy olyan csekély költségvetéssel is fenntartható, amit akár Sárisáp, akár a plébános is ki tud egészíteni.

Sárisápon 2018-ban a harangok vezérlésének és mechanikus felfüggesztésének javítását tervezzük.

Aki sohasem szórakozott el az imádságban, az valószínűleg nem is tud imádkozni. Az ima indítéka az Istent kereső vágyunkban van, amely sokkal mélyebbről tör fel, mint a szavak és az érzések. Aki elméjében és képzeletében számos haszontalan, zavaró képpel és gondolattal küszködve kénytelen imádkozni, lehet, hogy jobban imádkozik, mint az a testvér, aki könnyedén száll a világos szavak és költői képek szárnyán.