Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 22,20-26: A felebaráti szeretettel tartozunk Istennek mindazért, amit tőle kaptunk. Mi nem adhatunk Istennek semmit, hiszen Ő végtelenül teljes és tökéletes és mi tökéletlenek vagyunk. Ezért a felebarátaink iránti szeretettel tudjuk kimutatni Isten iránti hálánkat. A felebaráti szeretet elsősorban minket emel fel és nem csupán azt, akin segítettünk.

SZENTLECKE: 1Tessz 1,5-10: Miért fordulhat az elő, hogy a krisztushívők között nincsen egyetértés? Bizonyára azért, mert aki az Egyházat nem érti, Krisztust sem követi jól, legfeljebb csak saját magát ajánlgatja, és mindent ellenőrző oligarchává válik az egyházban. Az Egyház a szeretet misztériuma, a testvérek egymásra találása. Isten nem külön-külön akarja üdvözíteni az embereket, hanem közösséggé formálja őket. Az üdvösséget sem egyedenként kapjuk és nem egyedül éljük, hanem szent közösséggé válva egymással és Istennel.

EVANGÉLIUM: Mt 22,34-40: Melyik a legfőbb parancs? Melyiket emeli ki Jézus a 613 mózesi parancs közül? A farizeusok tesztelni akarják Jézust, hogy utána végeláthatatlan filozófiai okoskodásokat, akadémiai értekezéseket tartsanak emberi esendőségeiről. Sokan keresik a felemelkedésnek azt a legolcsóbb útját, hogy másokat leszólnak, mintegy jelezve, hogy ők a kiválóbbak. Jézus azonban ezúttal is támadás és védekezés nélkül toronymagasan az álságos farizeusok fölé nő. Voltaképpen nem is nekik válaszol, hanem az Egyház csodálatos misztériumát tárja fel: testvéri egységre lépve az Isten- és az emberszeretetben. Válaszával kihúzza a talajt a farizeusok alól, akik abban reménykedhettek, hogy bonyolult álokoskodás kezdődhet, amelyben ők felülmúlhatatlanok. A szeretet mindig kihúzza a talajt az önmagát hirdető álokoskodó alól. 

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Szeretlek Uram, Istenem,  *  én erősségem.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 30. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szerdán Mindenszentek ünnepe, csütörtökön halottak napja lesz.

Mindenszentek kötelező főünnep. Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz a szentmise. Halottak napján Mogyorósbányán délután ½ 5-kor, Sárisápon este 6 órakor lesz gyászmise mindannyiunk halottjaiért. A búcsú kegyelme elnyerhető halottjaink lelki üdvéért elsősorban a halottak napi szentmisével, illetve november 1-jétől nyolc napig felszentelt temető látogatásával. A búcsú elnyerésének feltétele az Egyházzal való közösség és az Egyház által előírt imák elvégzése. (A búcsú kegyelme ugyanis nem emberi teljesítményből fakad, hanem az Egyház kegyelmi erejéből.) Ezért vasárnap is és Mindenszentek ünnepén is a szentmise előtt és a szentmise után is ameddig kell, gyóntatok.

Jövő vasárnap, Szent Imre napján templomunk búcsúja lesz. Október 29-én, vasárnap délután 3-tól 4 óráig ministráns klubfoglalkozás lesz. Felkészülünk a búcsú ünnepére is. A Képviselőtestület ünnepi együttléte kérésre egy héttel tovább tolódik, november 18-án, szombaton este ½ 7-kor lesz.

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP (október 29. – november 5.) V: + Izsó János (2. évf.); H: (…); Sz: + Mátyási Károly; P: + Kollár Sándorné, szül.: Varga Katalin; V: pro populo

Amit életünk egy szakaszában nagy nehézségként élünk meg, az Isten felől nézve a megújulás, sőt az újjászületés nyitánya lehet. Amit életünkben nagy veszteségként élünk meg, az megerősítheti az örök élet iránti hitünket, ahol minden veszteségünk mennyei jóvátételt kap.

„A boldog feltámadás reménye Krisztusban ragyogott fel nékünk; és így, ha meg is szomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket, mert híved élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik. S amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben már örök otthon várja.” (a gyászmise prefációja)

Haydn: Minden hálám a Mindenhatóé. Legfőbb vágyam, hogy soha meg ne bántsam felebarátaimat, s annál kevésbé az én irgalmas jó Istenemet.