Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 25,6-10: Izajás a végső szünpozionról, a mennyei Jeruzsálemről, a mennyországról beszél, ahol minden népnek helye lesz, és ahol lehull minden nemzetről az értelmet és a teljes ismeretet takaró fátyol. Mi ez a lepel? Korlátolt felismerő képességünk, az erős önigazolási hajlamunk, a mások iránti érzéketlenségünk. Ez a problémánk gátolt és gátol bennünket abban, hogy felismerjük a Megváltót, ez írja át a Szentírást a magunk hasznára, ez alakít ki vallás helyett babonás praktikumot. Ez az értelmünkre telepedő fátyol űzi el Izajást és a nekünk kellemetlenkedő prófétákat. Az önigazolás kelepcéjéből csak a legintelligensebbek tudnak kilépni. Ők, a nagy szentek kevesen vannak az Egyházban is. Ám Jézus mindenkit felkarol. Ezért is adta az Egyházat és benne a Szentlelket. Ha rábízzuk magunkat az Egyház bölcsességére és kegyelmi erejére, mint ahogy a kisgyermek rábízza magát az őt szerető szülőkre, akkor megtapasztalhatjuk a Szabadítót, és megnyitjuk számára az utat saját lelkünk felé.

SZENTLECKE: Fil 4,12-20: Szent Pál ismét filozófus és költő, hiszen a görögök értették ezt a nyelvezetet. Aki kielégíti embertársa jogos földi szükségleteit, annak Isten is kielégíti életének – emberi eszközökkel orvosolhatatlan – hiányait, és a teljes élettel ajándékozza meg őt a mennyben. Szent Pál ezért engedi, hogy a filippiek a segítségére legyenek, talán a szükséges mérték felett is. Bár Pál tud szűkölködni és bővelkedni, sőt örömet talál az elvetettségben is, mégis lehetővé teszi a megtért pogányoknak, hogy mennyei érdemeket szerezzenek maguknak a jótékonykodással.

EVANGÉLIUM: Mt 22,1-14: A kiválasztottak elveszíthetik a mennyek országában való helyeiket, ha nem élnek méltóképpen a kiválasztottságukkal. Végső soron mindenki egyenlő esélyt kap az üdvösségre, de akaratán kívül senki sem lesz oda bekényszerítve. Sőt, mindenkinek szükséges valami érdemet felmutatni, ami adottságaiból telik. Ferenc pápa sem azt mondja, hogy mindenkit fogadjuk be, mint a sültbolond, hanem azt fogadjuk be, aki békében és szeretetközösségben akar velünk élni. A keresztény azonban nem garanciákat és nyilatkozatokat kér, hanem gesztusaival kezdeményez, és az ezekre adott választ értelmezi. Ennek megvan az ősi jó gyakorlata a vendégszerető magyarok körében.    

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Otthonom lesz az Isten háza  *  mindörök, szünet nélkül.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 28. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Szerdán lesz Szent Lukács evangélista ünnepe. Jövő vasárnap missziós vasárnap, a szokásos missziós gyűjtéssel. Ma délután a plébánián 15 órától 18 óráig családos délutánt szervezünk a nyári táborokban részt vevőknek.

Október 6-án, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén zarándokúton voltunk Mariazellben. Az egymásra figyelő, egymást segítő zarándok közösség megnyitotta szívét a kegyelem előtt, és lelki ajándékokkal tért haza. Nem az embert próbáló időjárás hatott ránk, hanem Magyarok Nagyasszonyának szeretete. Október 13-án, a fatimai jelenés 100. évfordulóján a templomunkban kifejeztük vágyunkat, hogy a Szűzanya segítő jelenléte kísérje életünket. Magunkat, jövőnket, családunkat, nemzetünket Mária oltalmába ajánlottuk.

November 5-én, templomunk búcsúján az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Délután 15 órakor sárisápi és mogyorósbányai ministránsok kis színdarab segítségével bemutatják templomuk védőszentjét. Ezt követi az első vasárnapi szentóra Szent Imre tiszteletére.

MISESZÁNDÉKOK (október 15-22.) SÁRISÁP: V: + id. Tutervai József és neje, Varga Etelka és szerettei; H: (…) Sz: + Izsó Gyuláné és szerettei; P: + Borsos János; V: + Jurásek János és felesége, Lukácsi Ilona és szerettei.

Varga László kaposvári püspök az imádságról: Imádkozni sokkal többet jelent, mint imákat mondani. Az imádsághoz három dolog feltétlenül kell. Csendben lenni. Jelen lenni. Befogadni. Kezdetben az ima idején a múlt törmelékeiben matatunk, és az imádság utáni teendőinket tervezgetjük. Ezzel egyfajta jelenvesztésben élünk. Pedig Istennel való találkozásom a jelenben tud létrejönni. Az Istent dicsőítő ima a legtökéletesebb ima, s ehhez a jelenben kell lennem. Az Istendicsőítés a legigazabb forrás, a legteljesebb ima. Isten dicsőítésre méltó. Ha ezt felismerem és megteszem, megigazul, igazzá, teljessé kezd válni az életem. A teljes élethez nem a sok dolog birtoklása szükséges, hanem az a lélek, amely képes dicsőíteni az Istent. A sátán legnagyobb bravúrja, hogy elhiteti velünk azt, hogy Isten távol van, s ne higgyük el azt a lehetőséget, hogy Ő bennünk van, mi pedig Őbenne. Meg kell ismerni azt az Istent, akit a mennyei Atya Jézusban kinyilatkoztatott nekünk. Vágyakozunk-e Jézus közelségére? Nekünk nem kell felmásznunk Istenhez fárasztó, önsanyargató technikákkal, hanem egyszerűen csak hinni és szeretni kell. Amíg programpont, amíg leteljesítendő parancs az ima, addig nem imádkozunk, csak imákat mondunk. Az ima az egyetlen, amiben jól látunk, és amiben egészében látjuk életünket. Az ima nélkül töredékesen látunk, és a töredéket látjuk egésznek. Vajon miért van a Kárpát-medencében annyi isten? Mert folyamatosan teszteljük az istent és keressük a magunknak valót. Van, akinek talicska-istene van. Bele teteszi istent a talicskájába, tólja maga előtt, s közben folyamatosan mondja: „Követlek téged, bárhová is mész.” Sok a Tesco-keresztény. Bármit nézegethetek, felpróbálhatok, levehetek, visszatehetek, hiszen elszámolás csak a pénztárnál van. Van, akinek az isten amerikai nagybácsi. Majd hoz váratlan, meg nem szolgált ajándékokat. A közbenjáró ima hatékonysága abban rejlik, hogy hitünk láttán Isten cselekszik. Jézus azt mondja, hogy folyamatosan imádkozzunk. A folyamatos ima azt jelenti, hogy Istent a szívünkben hordozzuk, mint házastársunkat vagy kisgyermekeinket, és gyakran gondolunk rá.