Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,6-9: Csak a megigazulás útján haladva találhatjuk meg Istent, mert ezen az úton egyre közelebb jutunk hozzá. A gonosz tettek azonban egyre távolabb visznek Istentől, és eljuttathatnak a tartós haraghoz, az Isten tagadásához. Az igaz ember nem lehet istentagadó. Azonban vannak olyan istentagadók, akik nem adták el a lelküket, akik nem gonoszok, nem a harag állapotában élnek, de nagyon rossz hatások érték őket. Őket türelmes, megértő szeretettel viszonylag könnyen Istenhez lehet vezetni. A megigazulás belső út. Nem az, amelyet a „sikeresség” eléréséhez a világ mutat. Csak ezen belső úton, az imádság, az alázat útján és a folyamatos megtérés szándékával lehet közelednünk Istenhez. Ő más úton jár, mint a világ. Az Ő gondolatait nem a világ közvetíti, hanem az alázatban megigazult lélek.

SZENTLECKE: Fil 1,20-24.27: Szent Pál szinte himnuszt énekel afölötti örömében, hogy a megigazulás gyümölcseit megtapasztalta, saját életében. Már nem ehhez a mulandó világhoz tartozik. A Krisztusban feltárulkozó új élet teljesen magával ragadta őt. Azonban nem gondolja azt, hogy ezzel megszűnt a testvérei iránti felelőssége.

EVANGÉLIUM: Mt 20,1-16: Mi, emberek, szeretnénk a világ rendjét a magunk logikája és a magunk belátása szerint meghatározni. Így folyamatosan beleütközünk az isteni logika falába. Úgy gondoljuk, nekünk sokkal több jár, mint amivel mi tartozunk másoknak. Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, halljuk gyakran. Azt már kevésbé halljuk, hogy nekünk pedig az a dolgunk, hogy Istent szolgáljuk. Ha ebben a szolgálatban átmenetileg gyengélkedünk vagy megtévedünk, akkor a legteljesebb mértékben számíthatunk Isten irgalmára. Ha azonban az Isten irgalmát is csak a magunk javára, a magunk önző életének megerősítésére követeljük, akkor nagyon hoppon maradunk. Jézus egy merőben új logikát hozott el az emberek közé. Kétezer éves tapasztalat, hogy a jézusi logika békét és életet hoz. Az öntelt emberi logika beszűkülést, haragot és könnyet. A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd az igazságos társadalom modellje is lehetne. A közös javakból egyenlő mértékben részesülnek az erősek, a gyermekek, az öregek és a betegek is. Ezt a társadalmi eszményt a kereszténység hozta el, s megszüntette a Taigetoszt.  

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Közel az Úr azokhoz,  *  akik oltalmát kérik.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 25. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Szentírás vasárnapja van. Pénteken Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe lesz. Jövő vasárnap már október első vasárnapja. Októberben minden esti szentmise előtt negyedórával litániát imádkozunk. Október a rózsafűzér hónapja.

Hamarosan elkészül a karácsonyig szóló programtervezetünk, és olvasható lesz a honlapunkon. Október 3-án Mogyorósbányán, október 4-én pedig Sárisápon lesz hittanos szülői értekezlet. (Erről a jövő héten levelet kapnak a szülők.) Ezt követően kezdjük el a plébániai hittanokat. Sárisápon péntekenként elsőáldozási és bérmálási hittan lesz, Mogyorósbányán minden második vasárnap délután ministráns klub és felsős hittan. Sárisápon október közepén az óvodás hittanos foglalkozások is elkezdődnek.

A nyári táborokban részt vevő gyermekeknek és családjaiknak, valamint a táborokban segítőknek október 15-én vasárnap délután 15 órai kezdettel tartunk a plébánián családi délutánt. (Sport, uzsonna, a tábori élmények felelevenítése, esetleg tábortűz.)

MISESZÁNDÉKOK  –  SÁRISÁP (szeptember 24. – október 1.) V: + Szekeres István (1. évf.); H: (…); Sz: + Svigruha Jánosné Viszkok Teréz és szerettei; P: + Vass László; V: (…)

 Mibe szólhat bele az Egyház és mibe nem?

A lombikbébi program körül kialakult heves vitában ez a kérdés többször megfogalmazódott. A programot jelenlegi állapotában védők általában teljesen megvonnák a szót az Egyháztól, ki szellemesen gúnyolódva, ki gyalázkodva és fenyegetődzve. Négy álláspontot körül formálódott az Egyház véleményével való szembe helyezkedés. 1. Nekem mindegy, hogy mit mond az Egyház, nem hiszek Istenben és nem hiszek az Egyházban, tehát zavartalanul élem a magam meggyőződését. 2. Papok, tessék kivonulni a családok életéből most, és azonnal! Hogyan szólhatnak bele ebbe a kérdésbe olyan férfiak, akiknek sem gyermekük, sem családjuk, sem feleségük nincsen? 3. Én hiszek Istenben, s nekem ehhez semmiféle egyházra sincsen szükségem. Az én lelkiismeretemet ne ellenőrizze az Egyház, és főleg ne akarjon bennem bűntudatot kelteni. 4. Az Egyháznak semmilyen illetékessége sincsen a társadalomban. Előbb-utóbb teljesen meg kell szűnnie. Csak ártalmára van az emberiségnek.

Talán az első vélekedés a legkevésbé problémás. Korunk divatos tolerancia tételét mondja fel. A második vélekedés haragos, és nyilván a személyes érintettség miatt támadó. A vallás természetéből fakad, hogy olyan morális elveket tanít, amelyeket az élet visszaigazolt. Nem haragudhatunk arra az emberre, aki a feladatát végzi, amikor kihelyezi a táblát az uszodába: „Vigyázat, mélyvíz!” A pap maga is családból jött, és attól, hogy nincsen saját családja, nem felejtette el azt. Ráadásul sok ezer családot megismerve és elfogulatlanul figyelve jobban látja bizonyos folyamatok végét. (Kicsit szemtelen a visszavágás, nemrég hallottam: Attól, hogy nem tojtam, még ismerhetem a tojást.) A harmadik vélekedésben az „Isten igen, Jézus nem” vagy a „Jézus igen, egyház nem” szlogen köszön vissza. Végeredményben az ilyen ember életelvében nem kap szerepet sem Isten, sem Jézus, sem egyház, csak és kizárólag az ő egyéni kényelmes önzése és éppen aktuális érdeke. A negyedik vélekedés túl azon, hogy erősen hiányos történelmi ismeretekről vall, nem veszi észre, hogy ez a mentalitás még a holokausztot is helyeselni tudta egykoron, vagyis bizonyos embereket feleslegesnek tartott a társadalomban. Sajnos, ki kell mondani, hogy sokan azok közül, akikben a legnagyobb az indulat az Egyházzal szemben, ugyanilyen indulattal gúnyolják a szeretetet, a tőlük eltérő módon gondolkodókat, és téves fogalmuk van az emberi méltóság egyetemes voltáról.

Amikor az Egyház „beleszólt” a lombikbébi program felhőtlen örömébe, akkor nem boldog édesanyákat és az Isten által nagyon szeretett gyermekeiket akarta leminősíteni, hanem egy bioetikai kérdés rendezetlenségére hívta fel a figyelmet. Magyarországon – ellentétben például Németországgal – nincsen szabályozva az eljárás. A programba bevonható harmadik személy is, megbontva a szülői egységet, és felelőtlenül sok petesejtet termékenyítenek meg, s ezek többségét a kanálisba öntik. Tehát az emberi embriót az élet egy szakaszában úgy kezelik, mint a haszonállat embrióját. Ha itt sérül az emberi személy tisztelete, akkor a későbbiekben már nehezen áll helyre. Kezembe került egy hölgy olvasói levele. „Csak és kizárólag az én dolgom, hogy mikor kapom be a legyet. Ehhez az egyháznak semmi köze.” Vajon az az édesanya, aki a fogantatását így tudta szemléltetni, fel fogja fedezni gyermekében az isteni élet nagy lehetőségét?

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,30-28,7: Csak az ragaszkodik haragjához, akit a bűn irányít. Hogy kereshet Istennél gyógyulást az, aki haragot tart? Bizony, nem keres gyógyulást, mert fel sem ismeri, hogy neki bűne van, hogy őt voltaképpen a bűn irányítja. Egyszer egy házilag készített kiadványt adott a kezembe egy keresztény közösség. Az Oltáriszentségről szóló húsz oldal mindegyikén volt egy rövid ima a papok megtéréséért. Naivan megkérdeztem: És a saját megtérésükért nem szoktak imádkozni? Látszott a megdöbbent tekintetükön, hogy régen sértette meg őket ennyire valaki. Még hogy nekik bűnük! Nekik semmi közük gyerekeik egyházilag törvénytelen házasságához, válásához, unokáik erkölcsi felfogásához. Nyilván az alázat szóval sem tudnak mit kezdeni. Vajon így érthetik, hogy mi is az a megtérés? 

SZENTLECKE: Róm 14,7-9: Vannak olyan mondatok a Szentírásban, amelyeket, ha százszor olvasunk is, érintetlenek maradunk tőlük. Aztán egyszer csak, látszólag minden előzmény nélkül szíven ütnek, és irányítani kezdik az életünket. Igen sok ilyen mondat van Szent Pál rómaiakhoz írt levelében is. Nem önmagunknak élünk, hanem Istennek, hallottuk ma. 

EVANGÉLIUM: Mt 18,21-35: Mint oly sok jézusi tanítással, ezzel is lehetünk úgy, hogy nem nekünk szól. Általában meggyőző felmentéseket találunk: Jézus nagyon jól mondja, de akinek nem inge ne vegye magára. S nekünk nem ingünk. Nem nekünk szól. Pedig mindegyik nekünk szól, legfeljebb még nem jutottunk el arra az önismeretre vagy lelki finomhangoltságra hogy megértsük, Jézus minden szava nekem szóló személyes üzenet. A betániai Mária figyelmesen hallgatta Jézust. Lelkileg ráhangolódott. Nővére azonban a sürgés-forgás közben el-elkapott egy-egy hangfoszlányt. S legfeljebb azt tovább értelmezte saját magának. Nem gondolhatjuk azt, hogy a Szentírást valamikor régen már megismertük. Életünknek ezzel a részével már rendben vagyunk. Gyakran hallom, amikor az Egyház tanításáról szeretnék tájékoztatást adni: Hagyja, ne fáradjon, én mindent tudok. Mondja, aki harminc éve nem volt templomban.   

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:  *  könyörületre hajlik szíve.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 24. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét). Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz. Csütörtökön Szent Máté evangélista ünnepét tartjuk.

Szeptember 20-án, szerdán testületi megbeszélés lesz a plébánián. (Ha nem úgy kezdem a mondatot, hogy „Mogyorósbányán…”, akkor minden közlés Sárisápra vonatkozik!!!)

A fatimai jelenés századik évfordulója tiszteletére október 6-án Máriazellbe megyünk. Ott megünnepeljük Magyarok Nagyasszonya ünnepét is. Mivel csak este 6 órára érkezünk meg, október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén Sárisápon este 7 órakor kezdődik a szentmise. A zarándokok számára a tájékoztató levél elkészült.

Október 13-án, pénteken az esti szentmise után a szentségimádás egyben a fatimai jelenés századik évfordulójának helyi megemlékezése is lesz. Minél több család minél teljesebb létszámban vegyen részt. Családjainkat és plébániánk lelki megújulását a Szűzanya oltalmába ajánljuk. (Mogyorósbányán ez a felajánlás szeptember 17-én, a búcsún történt meg.)

MISESZÁNDÉKOK (szeptember 17-24) SÁRISÁP – V: A főpásztor szándékára; H: + szülők, + nagyszülők; Sz:(….); P: + ifj. Kurucz András és + húga, Mária és + szülők; V: + Szekeres István (első évf.)

A szentmise ereje és erőtlensége

Ferenc pápa a vasárnapról kezdett sorozatbeszédet. Ismét lényeglátóan szólt: Jézus valamennyi kegyelme elérheti lelkünket a vasárnapi szentmise által. A szentmise nem csupán az Eucharisztiából akar bennünket részesíteni, hanem az Eucharisztia élő részévé akar bennünket formálni. Ez egyben az örök élet feltétele is. A szentmise kegyelme nem csupán azokat tudja elérni, akik jelen vannak a templomban, hanem azokat is, akiket hitünk erejével bevonunk, akikkel eucharisztikus közösséget vállalunk: családtagjaink, elhunyt szeretteink.  A szentmise, és az azon való jelenlét minősége katolikus életünk fundamentuma. Amelyik egykorvolt katolikus szülő nem jön a gyermekével a szentmisére, meghozta azt a döntést, hogy gyermeke márpedig nem lesz katolikus. Szentmise nélkül nem lehet katolikussá válni. Tehát a szülő döntött, hogy az értékrend, ami eddig megőrződött a családjukban, az ő szándéka szerint itt és most befejeződik. Katolikussá nem a hittan által, s főleg nem az iskolai hittan által, hanem a szentmise révén válunk. Miért engedik el olyan sokan olyan könnyedén a szentmisét, mondván, nincs rá szükségük, nem ad semmit sem nekik? Mert a szentmisével kapcsolatosan megrekedtek a felszínen. Csupán vallási szokást, kitárgyalandó kulturális eseményt, legfeljebb egyéni lelki megerősödést látnak és keresnek benne, nem pedig a feltámadt Jézussal való bensőséges találkozást. Az már egy igen jó közelítés az Eucharisztia lényege felé, ha valaki a családjáért megy a szentmisére, és mindent megtesz azért, hogy családja is jelen legyen. A lelkipásztor nem törődik azzal, hogy a helyi kegyúri rendszer milyen szerepet jelölt ki neki, hanem az anyaszentegyház megbízásából hirdeti a megtérés egyetemes szükségességét, az Eucharisztia általi növekedést mikéntjét. A lelkipásztor legfőbb feladata az, hogy a hitbéli megújulás szükségének felismeréséhez és annak szándékához elvezesse a rábízott nyájat. A lelkipásztor legfőbb gondja az Eucharisztia.

Megérkezett az egyházmegyei körlevél. Ennek bevezetőjében Főpásztorunk a következő buzdítást adja. Úgy vélem, hogy a fenti gondolatok egybecsengenek vele. „A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve szeretettel kérem a felelős lelkipásztorokat, hogy az előírt egyházmegyei szentségimádási alkalmakon túl is tartsanak rendszeres szentségimádásokat a rájuk bízott templomokban. Erősítsük az Oltáriszentség tiszteletét a hívekben, és buzdítsuk őket az Eucharisztia minél gyakoribb vételére, akár hétköznapokon is. Emlékeztessük őket, hogy a Krisztussal és egymással való egységünk és az üdvösség felé vezető utunk tápláléka az Ő Testének vétele. Teremtsünk gyónási lehetőségeket és bűnbánati alkalmakat, hogy ezek hiánya senkit se tartson távol az Oltáriszentségtől. Bátorítsuk mindazokat, akik rossz beidegződések vagy téves ismeretek folytán elzárkóznak a szentáldozástól, holott akadályt jelentő helyzetük könnyen megváltoztatható lenne. Legyünk azon, hogy minél több hívő számára fontossá váljon a hétköznapi szentmiséken és a szentségimádásokon való részvétel, mert a Krisztussal való találkozás semmi mással nem pótolható öröm és kegyelem forrása.”

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 33,7-10: Az őr feladata, hogy időben jelezze az ellenséget. Ha megteszi, akkor megmenti a saját lelkét még akkor is, ha a figyelmeztetettek nem hallgatnak rá és vesztükbe mennek. Ha azonban azért mennek vesztükbe, mert az őr nem figyelmeztette őket, akkor Isten az őrt teszi felelőssé. Ferenc pápa azt kéri, hogy a pásztorok szenvedélyesen tanítsák az igazságot, rendelkezzenek a megkülönböztetés képességével, bátran nevezzék rossznak a rosszat. Azonban a rossz áldozatait a legérzékenyebb szeretettel és irgalommal karolják fel. 

SZENTLECKE: Róm 13,8-10: Sokkal több okunk van támogatni és segíteni egymást, mint gáncsoskodni és rosszakarattal lenni egymás iránt. Amivel leginkább tartozunk egymásnak, az a kölcsönös szeretet és a jóakarat, mondja Szent Pál. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, tanítja a Biblia. Jézus pedig megerősíti, hogy csak a felebaráti szeretet nyomán van tévedhetetlen út az Istenhez.  

EVANGÉLIUM: Mt 18,15-20: Jézus testvéri feddésről beszél. Tehát az első feladatunk, hogy testvérünknek érezzük azt, akin szeretettel segíteni akarunk, hogy tévedésével szembesüljön és a tévedéséből kiláboljon. A második feladatunk a négyszemközti beszéd, vagyis a kommunikáció. Itt már az esetek 90 százalékában csődöt mondunk. A kommunikáció nehezen megy önmagammal, embertársammal és az Istennel is. Ferenc pápa azt mondja, hogy a legmagasabb emberi kapcsolat, a commúnió, amely asztal- és életközösséget jelent, egyenlő a kommunikációval. A házasságok elszürkülésének az első jele szinte minden esetben az, hogy megszűnik a valódi beszélgetés a házastársak között. Legfeljebb már csak problémamegoldó beszélgetések vannak, de az önközlés és a másik spontán, odaadó meghallgatása már akadozik. A következő lépcső a felebaráti feddés szabályában a harmadik testvér bevonása, aztán a közösség felől érkező meggyőzés. Ha a megtévedt felebarát a közösséget elutasítja, akkor, ahogy mondani szokták, már az ő térfelén pattog a labda. Az Egyház már nem ismeri a kiközösítést. Igaz, jelzi, hogy melyek azok cselekedetek, amely során beáll a latae sententiae, az Egyházból való önkéntes távozás. Ferenc pápa azonban azt mondja, hogy ilyen esetben is hagyjuk kitárva a kaput, könnyítsük meg a visszatérés lehetőségét.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára:  *  Népem ne légy keményszívű.

MISESZÁNDÉKOK (szeptember 10-17) SÁRISÁP: V: + Varga László és szerettei; H (…); Sz: (…); P: + Gyarmati Pál és neje, + Urbanics Julianna és + szeretteik; V: (…)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 23. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma van a tanévnyitó Veni Sancte szentmisénk. Kedden Szűz Mária Szent Neve emléknap lesz. A mogyorósbányai templom búcsúi szentmiséje (és egyben a mogyorósbányai Veni Sancte) szeptember 17-én, 16 órakor lesz. Csütörtökön Szent Kereszt felmagasztalása ünnep, pénteken a Fájdalmas Szűzanya emléknap lesz. Ezekben a napokban vonulnak be a szemináriumokba a kispapok. Imádkozzunk hűségükért és alázatos hősiességükért Jézus és az Egyház iránt.

A jövő hétre elkészül a máriazelli zarándokoknak a részletes tájékoztató levél. A befizetett előlegen túli összeget a buszon is be lehet fizetni. Az összesen 18.500 Ft minden költséget fedez. A szállásra és az étkezésre (két reggeli, egy vacsora) szükséges EURO-t ebből az összegből beváltom. Legfeljebb ajándéktárgyak vásárlására hozzunk magunkkal EURO-t

Az októberi elsőpénteki szentségimádást áttesszük október 2. hetére, azaz október 13-ra. Két okból. Október 6-án sokan Márizellben leszünk és ott emlékezünk. A másik ok, hogy október 13-án lesz az első fatimai jelenés századik évfordulója. Tehát október 13-án, pénteken az esti szentmise után a Mária-szobornál minden jelenlévő család mécseseket gyújt és így végezzük a szentségimádást. Egy atyától rövid előadást is meghallgatunk arról, hogy mivel gazdagította meg katolikus életünket Fatima.

Szeptember 16-án szombaton lesz a péliföldszentkereszti kisbúcsú. A családi nap programja a plakáton megtekinthető. Mindenkit szeretettel várnak a szalézi atyák.

Szeptember 19-én Szentlélek Szeminárium kezdődik Esztergomban, és 9 héten át tart, keddenként 19.15 órai kezdettel. Kemenes Gábor atya vezeti. Elsősorban azoknak a középkorúaknak ajánljuk, akik beleszülettek az Egyházba, és mostanra erejét veszítette a hitük. a Szentlélek Szeminárium a résztvevők többségének olyan lendületet és magukra találást ad az Egyházban, mint egy leült házasságnak a családi hétvége. Bővebb ionformációt magam is szívesen adok szerdán az esti szentmise után. Egyébként:lelkigyakorlat.net

A helyi szükség sok mindent felülír, de egyházmegyénkben szabályozva van a liturgikus munkatársak és a plébániai irodavezetők képzése és kinevezése. A liturgikus munkatársak (áldoztatók, felolvasók, igeliturgiát tartók) kinevezését öt évenként meg kell hosszabbítani. Az ehhez való képzés október 27-én, pénteken délután 16 órától 20 óráig lesz a Kanter Károly Felnőttképzési Intézetben (1035 Budapest, Kórház u. 37.) Az újonnan jelentkezők képzése pedig november 10-én és 17-én lesz 16 órától 20 óráig ugyanott. (Nekik mind a két képzési napon részt kell venniük.) A plébános jelenti be a képzésen résztvevőket. E héten és jövő héten szerdán este, a szentmise után szeretettel várom megbeszélésre azokat, akik szeretnének részt venni, vagy további tájékoztatást kérnek. (Mogyorósbányán a keddi szentmisék után tudok információt adni.) Az irodavezetők számára 11 alkalmas képzés lesz szeptember 27-től december 13-ig, szerdánként. (anyakönyvezés, könyvelés, alapvető pénzügyi ismeretek, iratkezelés, stb.) Erre a képzésre is a plébános jelenti be a leendő egyházi munkavállalót. Szívesen adok további tájékoztatást az érdeklődőknek.

Szeptember 20-án, szerdán 19 órakor testületi megbeszélés lesz a plébánián. A sok programot érdemes átbeszélgetni, s van egy gazdasági feladatunk is. A sekrestyés, majd a kántor felmondásával, és azzal, hogy ezeket a feladatokat a plébános végzi, jelentős összeg bennmaradt a költségvetésünkben. Célszerű és értelmes felhasználásáról beszélnünk kell.

A bérmálási előkészület októberben kezdődik. Jó lenne ebbe belevonni a már bérmálkozott fiatalok közül is néhányat. Akik már bérmálkoztak, küldetést kaptak az Egyházban kortársaik támogatására. Az óvodás hittanok szintén októberben kezdődnek. A plébániai elsőáldozási hittan az őszi szülői értekezlet után kezdődik.

Ferenc pápa: Sokkal fontosabb azt tudnunk, hogy Isten menyire szeret bennünket, mint azt demonstrálni, hogy mi mennyire szeretjük őt. Az előbbi sokkal jobban áthatja és alakítja lényünket, cselekedeteinket, gondolatvilágunkat. S ez az alapja annak, hogy Isten iránti szeretetünk őszinte és feltétel nélküli legyen.

Tudnunk kell, hogy Jézus valamennyi kegyemének csatornát nyit a szentmise, s főleg a vasárnapi közösségi szentmise. Hogy ebből a kegyelemből mennyi ér el bennünket az attól is függ, hogy milyen lélekkel veszünk részt a szentmiseáldozatban.

Egy pásztor legyen szenvedélyes, tudjon különböztetni, és legyen bátorsága elítélni a rosszat, miközben a rossztól megsebesült és szenvedő embert a leggyengédebb szeretettel gyógyítsa és oltalmazza.

Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20, 7-9: A próféták sokszor megtapasztalták a nép haragját, mivel zavaró volt a szókimondásuk. Ferenc pápával kapcsolatosan is hallhatjuk némely „katolikustól”: elegünk van már a nyaggatásaiból. Korunk embere rendkívüli módon érzékeny arra, ha valaki figyelmezteti őt, ha valaki „kívülről” akarja megmondani neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Az őskeresztények a létükkel is zavarták a hedonista világot. Az életöröm ellenségeinek tartották őket, és közreműködtek a hatósággal az elpusztításukban. Jeremiás kezdetben szenved attól, hogy nem szórakoztatnia, hanem tanítania kell a tanítással szemben allergiás embereket. Aztán megérti, hogy miközben nevetségessé válik kortársai szemében, a gyógyulás, az újjászületés úttörőjeként azon az úton halad, amire ő mindenkinél előbb rátalált. A sértődékenységünk, a gőgünk, az önzésünk is el tud bennünket távolítani az emberektől, de az igazság szeretete is.  Az előbbit megérdemeljük, az utóbbit Isten a javunkra fordítja. 

SZENTLECKE: Róm 12, 1-2: A „világ” embere nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél tovább élvezhesse e földi élet nyújtotta javakat és szórakozásokat. Szent Pál pedig azt mondja, hogy ezeket nyugodtan beáldozhatjuk azért, hogy megnyílhasson egy másfajta élet és másfajta öröm a számunkra. A teljesebb élethez a lemondás nyit kaput, nem pedig a hedonista örömkeresés. Ne az Istent elveszítő világhoz hasonuljunk, hanem a lelkünk mélyén lévő ősminta, az istenarc szerelmes kutatói és felfedezői legyünk. 

EVANGÉLIUM: Mt 16, 21-27: Jézus az isteni megváltást összekapcsolja az áldozattal. Ha a megváltottság útját nem akarjuk elveszíteni, mi sem kerülhetjük ki a lélek javára hozott áldozatokat. Ezek az áldozatok azonban csak akkor üdvösségesek, ha teljesen hozzákapcsolódnak Jézus szeretetáldozatához, illetve eleve abból forrásoznak.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád vágyódik szívem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 22. vasárnapot ünnepeljük. Csütörtökön A kassai vértanúk ünnepe, pénteken pedig Kisboldogasszony (Mária születése) ünnepe lesz. Jövő vasárnap 11 órakor lesz Sárisápon a tanévkezdő Veni Sancte szentmise.

Mogyorósbányán szeptember 17-én ünnepeljük a templombúcsút (Mária Szent Neve) Kivételesen délután 4 órakor tartjuk a szentmisét, amely egyben a hittanosok Veni Sancte-je is lesz. A szentmise után szervezzünk vendéglátást a diákoknak és a szüleiknek is. Negyedévenként tartunk majd délután 4 órakor diákmisét a mogyorósbányai templomban.

Szeptember 4-én kezdődnek az iskolai hittanok. A tavalyi évhez képest Mogyorósbányán és Sárisápon is több hittanos van, Annavölgyben azonban egyetlen hittanos sincs. Imádkozzunk az elsővasárnapi szentórán a hitnevelés eredményességéért. Ma elsővasárnapi szentóra lesz.

Szeptember 17-e után Annavölgyben 17 órakor kezdődik a szombati szentmise, Mogyorósbányán pedig a ugyancsak 17 órakor kezdődik a keddi szentmise.

MISESZÁNDÉKOK (szeptember 3-10) SÁRISÁP: V: pro populo; H: A Rózsafüzér Társulat élő és + tagjaiért; Sz:(…); P: (…); V: + Varga László és szerettei

A kisebb Mária-ünnepek. Szeptember 8: Mária születése. Szeptember 12: Mária Neve. (Ellentétben a fiúkkal, az ószövetségben a lányoknál nem volt meghatározott napja a névadásnak. A negyedik, hetedik, tizedik, tizenkettedik napon ünnepelték. A XI. századtól van jelen az Egyházban ez az ünnep. XI. Ince pápa 1683-ban, a török felett aratott bécsi diadal után a győzelem napjára, szeptember 12-re helyezte ezt az ünnepet.) November 21: Mária bemutatása a templomban. (Lányoknál a születést követő 70. napon)

Jézus úgy határozza meg keresztény létünket, hogy ebben a világban, de nem ebből a világból élünk. Loyolai Szent Ignác azt mondja, hogy a világ által felkínált javakat óvatos mérlegeléssel használjuk, mindig szem előtt tartva, hogy mi szolgálja lelkünk javát. A világ pátosszal beszél a demokráciáról. Az Egyházban azonban nem demokrácia, hanem értékhierarchia van. Nem megszavazzuk, hogy miben van igaza Jézusnak és miben nincs, nem többségi szavazással döntjük el, hogy milyen vallási formákat alakítunk ki, hanem a legfőbb jóra, Jézusra figyelünk. Ő a legfőbb értékünk, s tudnunk kell, hogy minél távolabb kerülünk tőle, annál lejjebb csúszunk az értékhierarchiában. Még akkor is, ha a „lent” demokratikus, többségi akarattal lett megválasztva.

Bakó Annamária (irodalmár, könyvkiadó): Ha gyermekkorban a szülőktől megkaptuk a hiteles hitnevelést, azt az istenhitet az élet során már semmi sem tudja megszüntetni. Az ember éppen akkor kerül őt legyőző, erős manipulációs hatás alá, amikor elveszíti az istenhit szilárd talaját. Az istenhit megőrzésével az ember átlátja ezeket a manipulációkat, és megőrzi velük szemben lelkének szabadságát, és ezáltal emberségének valódi értékét is.