Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott. A Zabulon és Naftali vidékének szóló jövendölés minden ember életében valóra válhat, amikor az illető elfogadja Jézust személyes megváltójának.

SZENTLECKE: 1Kor 1,10-13,17: A bölcs tanító mind csak szolga, nem léphet Jézus elé, halljuk az egyik ismert református énekben. Az az igazi tanító, aki a leghűségesebb tanítványa Jézusnak, aki minden nap beül Jézus iskolájába. Az tud hitelesen beszélni Jézusról, aki meghitt kapcsolatban vele.

EVANGÉLIUM: Mt 4,12-23: Jézus azért cselekszik valamit, hogy beteljesedjék a próféta szava, halljuk gyakran az evangéliumokban. Az Úr így is jelzi, hogy Ő a próféták által várt és jövendölt Messiás. További nehézségeket jelent, hogy a hivatalos vallási körök, és az egyszerű nép is egészen másképpen képzelték el az eljövendőt, mint ahogy eléjük állt. S nem a művelt, hivatalos vallási körök fogják feladni várakozásaikat, hanem az általuk lenézett egyszerű nép, s ezáltal Jézus megújító, gyógyító kegyelmi erejét is megtapasztalhatják.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

  1. Az évközi 3, vasárnapot ünnepeljük. Ezen a héten volt a keresztény világban az ökumenikus imahét. Szombaton Rácz Tibor tiszteletessel és református testvéreinkkel közös imaórát tartottunk templomunkban. Köszönet mindazoknak, akik segítették az imaóra megrendezését. Megemlékeztünk a Verona melletti baleset áldozatiról. Tizenhat mécsest helyeztünk el a templom előtti keresztnél.
  2. Február 18-án lesz a hagyományos egyházközségi jelmezes farsang a Művelődési Házban, 15.30-as kezdettel. A tombolasorsoláshoz tombolanyereményeket várunk szeretettel. Ezeket a plébániára vagy a sekrestyébe lehet beadni, illetve Szőke Erzsébet tanárnőnek eljuttatni.
  3. Január 22-én, délután 3-tól 4-ig szeretettel várom a plébániára a hittanos gyermekeket farsangi előkészületre.
  4. Szerdán lesz Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, Pálforduló.

Álmodtam: Egy ember megjelent az Úr ítélőszéke előtt. Nézd, Istenem, így szólt, parancsaidat megtartottam, nem tettem semmi rosszat. Nézd, a kezeim tiszták. Kétségtelenül, szólt az Úr, tiszták, de üresek. (Raul Follereau)

Az Újszövetség nem azt mondja, hogy az emberek kiengesztelik az Istent, hanem azt tanítja, hogy Isten Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot. Ez valami egészen újszerű, sohasem hallott vallási igazság, a keresztény élet kiindulópontja és a kereszt-teológia lényege. Isten nem vár addig, amíg a bűnösök belátásra térnek, megindulnak és kiengesztelődnek vele. Ő siet eléjük, és kiengeszteli őket. Ez a megrendítő szeretet az Isten emberré levésének mozgatója. (J. Ratzinger)

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?