Legújabb hírlevelek

19jan 20

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Isten folyamatosan felkínálja a lehetőséget, hogy közösségre lépjünk vele. Sokféleképpen teszi ezt. A tisztességes, isten- és emberszerető pogányok a maguk békés rituáléjában léphettek kapcsolatba az őket felemelő Istennel. Az ószövetségi választott nép az Ábrahámnak adott ígérethez való hűségében és a mózesi…

Tovább
12jan 20

Évközi 1. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás olyan Messiást vetít előre, aki egészen más utat fog járni és mutatni, mint az eddigi hatalomgyakorlók és boldogulást tanítók. Ezzel azt is jelzi, hogy mi az, ami akadályozza az embert legbensőbb vágyai elérésében. S ez az önmaga…

Tovább
05jan 20

Karácsony utáni 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,1-10: Bölcsességet csak Isten tud ajándékozni. S mindenkinek adja, aki elhagyja a gőgjét és hittel meghajlol Isten előtt. A bölcsesség vezeti az embert és ad erőt annak a…

Tovább
29dec 19

Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7. 14-17: A bölcsességi könyv a gyermekek kötelességeiről szól. A gyermek azonban mintakövető. Olyan mértékben képes tisztelni anyját és apját, amilyen mértékben ők is tisztelik az Istent és…

Tovább

SÁRISÁPI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

2523 Sárisáp, Fő u. 170.
(33) 450 418

PLÉBÁNOS:
Szabó József László

(30) 199 2421
obszifo@gmail.com

IRODAI ÜGYELET:
hétfőn és szerdán 16.00 és 17.45 között, illetve telefonon egyeztetett időpontban

Sárisápról történik a Mogyorósbányai Plébánia és az Annavölgyi Lelkészség lelkipásztori ellátása.

SZENTMISÉK RENDJE:

vasárnap
11:00-kor; hétfőn, szerdán és pénteken 18.00 (nyári időszakban 19 órakor)

vasárnap 9:00 órakor, kedden 17 órakor (nyári időszakban 19 órakor)

szombaton 17 órakor (nyári időszakban 19 órakor)

SZENTSÉGIMÁDÁS:
elsővasárnapokon 15-16 óráig, illetve pénteken: 17.30-tól a szentmise kezdetéig

GYÓNTATÁS:
a szentmisék előtt

Keresztelési megbeszélésre három héttel a tervezett időpont előtt jelentkezzünk a plébánosnál, házasságkötésre négy hónappal a tervezett időpont előtt jelentkezzünk be. (Részletek a „szentségek” menüpont alatt.)

Plébániánk számlaszáma, ahová az önkéntes egyházfenntartást és egyéb adományokat a hívek eljuttathatják:

Sárisápi Szent Imre Plébánia
11101404-19888729-36000001

TÁBOROZÁS:

Kulturált, olcsó nyári táborhely Sárisápon max. 25 fő, Mogyorósbányán max. 15 fő részére.