URUNK MENNYBEMENETELE

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Az Egyház kezdetének a bemutatása az Apostolok Cselekedete című könyvben található.  Jézus mennybemenetelének leírásával és Jézus szavaival kezdődik, mely szavakkal az Egyház hatását jelzi előre az emberiség hátralévő történelmében. Tudnunk kell, hogy ahhoz az Egyházhoz tartozunk, amely a világ számára nem csupán iránytű, de élet- és erőforrás is. Mégpedig az egyetlen valódi élet- és erőforrás. Nem viselkedhetünk úgy, mint a Gilgames eposz kígyója, ami ismeri az örök élet füvét, megszerzi, és elrejti az emberiség elől. Az örök élet már a miénk, és erről beszélnünk kell. Ezért Jézus voltaképpen nem is búcsúzik tőlünk. Velünk marad, és általunk a világban marad.  

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: A Szentlélek Szent Pálnál a bölcsesség (a kinyilatkoztatás megértése), a világosság (a remény befogadása), a gazdagság (az élet felismerése) Lelke. Emellett Jézus nevezi Vigasztalónak, Közbenjárónak (Paraklétosz), az igazság és a megszentelőlés közvetítőjének. A Szentlélek nélkül nem ismerjük fel létünk igazi gazdagságát, nem ismerjük fel Jézust, és nem ismerjük fel azt a nélkülözhetetlen ajándékot, amelyet az Egyház által nyújt nekünk, és nem ismerjük meg az Atya felénk áradó jóságát, szépségét, igazságát, szeretetét. Egy pici gyermek mindaddig lubickol ezekben az ajándékokban, amíg nem találkozik a bűnnel (gyűlölet, kizsákmányolás, háború), s amíg növekedvén távol tartja magától a bűnt, addig a tiszta lélek örömében él.

EVANGÉLIUM: Mt 28,16-20: Lukács bizonytalanságban hagy bennünket a mennybemenetel helyszínével kapcsolatosan. Jeruzsálem városfalain kívül, Betánia felé egy régi kápolna, jelenleg iszlám mecset jelöli a helyet. Máténál Jézus Galileában búcsúzik a tanítványoktól, de nem említi az evangélista a mennybemenetel tényét. Márk azt sejtteti, hogy a búcsúzás és a mennybemenetel egyaránt Jeruzsálem közelében történt. János nem tesz említést a mennybemenetelről. Pont ezt a tényt nagyolták volna el az evangélisták? Erről szó sincs. Csak jelzik az ősegyház hitét. Jézus velünk van!  

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelének ünnepe van. Jövő vasárnap Pünkösd napján a Szentlélek küldését és a mi küldetésünk kezdetét ünnepeljük. Jézus a vigasztalás, a bölcsesség, az erő, a világosság, az egység és a szeretet Lelkét küldte el nekünk, hogy a megváltottság örömét élve az örök élet felé haladjunk, s erre másokat is ösztönözzünk.

Pünkösd vasárnap már a megszokott miserend lesz. Pünkösd hétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk. Készüljünk az elsőáldozásra mindnyájan, amely Szentháromság vasárnapján, május 11-én lesz Mogyorósbányán (három gyermek) és Sárisápon (hét gyermek).

Kedden 19.30-kor Mogyorósbányán, szerdán 19 órakor Sárisápon testületi alakulógyűlés lesz. Megválasztjuk az elnökhelyettest és a két számvizsgálót. Ezek a kötelező feladatok.

A nyári táboraink időpontja: napközis tábor a sárisápi plébánián: július 10-14; nagytábor a pilismaróti plébánián: július 24-28. Jelentkezési lapot találunk a templom bejáratánál.

MISESZÁNDÉKOK (május 28. – június 4.) SÁRISÁP V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: + Wibling József gym.; Sz: + Holló Ervin; P: (….); V: + Imre Sándor és + Takács szülők

Húsvét után negyven nappal Jézus visszatér az Atyához. Mennybemenetelnek, felemelkedésnek mondjuk szinte minden nyelven: Ascendit, Himmelfahrt Jesu, The Ascension of Jesus. Azonban nem helyváltoztatást kell gondolnunk, hiszen a feltámad test a tér és idő dimenzióin túllép, hanem inkább átlényegülésnek. Jézus átlényegült a megdicsőült létrendbe. Tehát éppúgy jelen van számunkra, mint amikor földi valójában látták őt az apostolok. Szent Ágoston mondja, hogy Jézus úgy testesült meg, hogy az Atyánál maradt, és úgy tér vissza mennybe, hogy közöttünk marad. A mennyek országa is jelen van már, csak még nincs képességünk ennek érzékelésére és megélésére. A Szentlélek adja azt a képességünket, hogy a feltámadt és jelen lévő Jézust, valamint a mennyek országát megtapasztaljuk.

Húsvét, mennybemenetel és pünkösd három éltető forrása a hitünknek. Húsvét jelzi, hogy az Atya legyőzhetetlenné nyilvánítja az életet. A mennybemenetel segít látni és hinni a célt. A pünkösdi Lélek segít abban, hogy felülmúljuk önmagunkat, többet tegyünk, mint amire emberi korlátaink képesítenek. E források nélkül az Egyház sem lenne több, mint egy többé-kevésbé sikeres szekta, vagy egy Jézusról elnevezett társaság.  (H. Zahrnt)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük