Szentségek

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]

Kegyelemre minden embernek szüksége van ahhoz, hogy teljes életet éljen. A kegyelmet csak Isten adhatja. A kegyelem Isten élete bennünk. Ha ez az élet fogyatkozik, annak sajnálatos jelei vannak. A legtöbb kegyelmet a szentségeken keresztül kapjuk: keresztség, bérmálás, Eucharisztia, bűnbocsánat szentsége, betegek kenete, házasság, egyházi rend.

Az Egyház azért őrzi és végzi a szentségek szolgálatát, mert Jézus megváltó kegyelmeit leginkább a szentségeken keresztül tudja megjeleníteni és elérhetővé tenni. A szentségek által Jézus él tovább velünk. Az Egyházzal való teljes közösség az előfeltétele annak, hogy a szentségek kegyelmi ereje betöltse életünket. A szentségek révén segített életben a küzdelem kevesebb, az öröm több, a próbatételek nem győznek le, az élet egyre értelmesebb lesz. A szentségek ereje az Egyházzal való közösségünk mértéke szerint növekszik. Az Egyházzal való teljes közösség jele, hogy azonosulunk az Egyház hitvallásával, valamennyi szentség iránt megőrizzük a tiszteletet, és elfogadjuk lelkipásztoraink irányítását. Szent II. János Pál pápa egy nagyon fontos gondolatot hagyott ránk: A XXI. század reménye az Egyház.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”KERESZTSÉG” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:center|color:%2312638c” google_fonts=”font_family:Cinzel%3Aregular%2C700%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_single_image image=”191″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

A keresztség által leszünk Isten gyermekei, az Egyház tagjai és a mennyország örökösei. A szülők – ha legalább az egyikük katolikus – igyekezzenek mihamarabb megkeresztelni a kisgyermeküket. A keresztség hozzátartozik az életadáshoz. Mert a szülők tiszte nem csupán a biológiai élet átadása, hanem az is, hogy elindítsák gyermeküket az örök élet útján. Bizonyára minden édesanya szívében megfogalmazódik a vágy, amikor először kezébe veszi újszülött, csöpp gyermeket: „Ugye, te örökké fogsz élni!” A keresztség ezt a vágyat erős hitbe öltözteti. Nagyon kell minden gyermeknek, hogy így lássák őt azok, akik életbe hívták.

A gyermek születése után tehát mihamarabb jöjjenek a szülők a plébániára a keresztséget kérni, és a tennivalókat megbeszélni. Lehetőleg minden kisgyerek a szülei plébániatemplomában legyen megkeresztelve. Ott kezdődjön a keresztény élet, ahol a folytatás is biztosítva van. (hittan, elsőáldozás, bérmálás) Lehetőleg minden gyermeknek legyen keresztszülője, s kettőnél több ne legyen. Keresztszülő az a nagykorú katolikus hívő lehet, aki a gyermek katolikus nevelését is tudja segíteni. A család református vagy evangélikus tagjai a keresztség tanúiként voltaképpen keresztszülői feladatot kaphatnak, de lehetőleg legyen mellettük katolikus keresztszülő is.

Tizennégy éves kor után felnőttkeresztelés van. A keresztelésre készülő fiatalok legalább egy évig már belülről ismerkednek az Egyház hitével és ünnepeivel. Ha az Egyház megismert hitvallásával teljesen tudnak azonosulni, akkor kérhetik a Katolikus Egyházban való megkeresztelésüket. A keresztelést fontolgató fiatalok bátran keressék fel a legközelebbi katolikus lelkipásztort.

Az iskolai hittanok jó lehetőséget adnak arra, hogy egyes diákoknál az elmarad keresztséget meghitt, szép közösségi formában pótoljuk.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”BÉRMÁLÁS” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:center|color:%2312638c” google_fonts=”font_family:Cinzel%3Aregular%2C700%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_single_image image=”98″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

A kereszteléssel elkezdődött folyamat a bérmálással zárul le. A katolikussá váláshoz, vagyis az Egyházba való fokozatos belépéshez a bérmálás nélkülözhetetlen. Az a katolikus ember, aki vagy bérmálkozott vagy bérmálásra készül. A bérmálás nélkül megakad a katolikussá válás folyamata.

A bérmálás a keresztség tudatos, személyes konfirmálása (megerősítése a Szentlélek által). Bérmálásra rendesen a hitoktatás folyamatában készülünk fel, és legkorábban 14-15 éves korban nyerhetjük el. Időnként meghirdetjük a megkeresztelt felnőtteknek is a bérmálási előkészületet, így ők is pótolhatják az elmaradt bérmálást.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”EUCHARISZTIA” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:center|color:%2312638c” google_fonts=”font_family:Cinzel%3Aregular%2C700%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_single_image image=”99″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

Ha ezt a nagyon fontos katolikus fogalmat halljuk, akkor a szentmise, a szentáldozás, az elsőáldozás, sőt az Egyház, mint Jézus titokzatos Teste jut eszünkbe. A katolikus élet forrása és életben tartója az Eucharisztia. A vasárnap katolikus módon történő ünneplése jó úton tartja életünket és családunk életét. Harmadikos kortól lehet elsőáldozó a kis hittanos. Ez az a kor, amikor már tud különböztetni rossz és bűn, erkölcsi jó és reklámok terjesztette jó között. Ez az életkor az, amikor már elkezdi érezni a gyermek a felelősséget saját életéért, illetve elkezdjük kiművelni a lelkében ezt a felelősséget. Hitének megtartása személyes felelőssége kell legyen, hiszen belép abba a világba, ahol már csak személyes elhatározással és felelősségteljes döntésekkel lehet a hit útján megmaradni. A hit pedig a legnagyobb értékünk. Pedagógiailag és valláslélektanilag a harmadikos kor a legmegfelelőbb az elsőáldozáshoz. Voltaképpen az lehet elsőáldozó, aki már tud gyónni. A szentáldozás nem egyéni gyógymód, hanem az Egyházzal való teljes közösségünk helyreállítása és megünneplése. Nem maga a szentáldozás gyógyít, hanem az Egyházban való élet.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:center|color:%2312638c” google_fonts=”font_family:Cinzel%3Aregular%2C700%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_single_image image=”101″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

A keresztségben a lélek elnyeri azt a szépségét, erejét és értékét, amit a földi életben már nem lehet felülmúlni. Azonban a zord élet körülményei közepette a lélek drámaian meggyengülhet, szépsége beszennyeződhet. S akkor innen már nincsen visszaút? Végleg elvelveszítettük legfőbb értékünket, lelkünk épségét? A szentgyónással mindig visszaállíthatjuk a keresztségben elnyert hajdani állapotot. Lelkünket ismét Isten erősíti és nem a világ gyengíti.

A rendszeres szentgyónás (felnőttek esetében évente) a lelkibetegségek legtöbbjét távol tartja tőlünk. Az tud gyónni, aki volt már legalább elsőáldozó. Akinek lelke Istennél van, egészen másképpen lát, érzékel és cselekszik. Lelke sokkal védettebb, erősebb és boldogabb.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”KERESZTÉNY HÁZASSÁG” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:center|color:%2312638c” google_fonts=”font_family:Cinzel%3Aregular%2C700%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_single_image image=”112″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

Megkereszteltek között akkor áll fenn Istentől megáldott házasság, és általa védett családi élet, ha a házasság katolikus templomban, vagy ökumenikus forma szerint más keresztény templomban köttetik. A katolikus fiatal eltávolodik az Egyházától, ha nem keresztény házasságban él. A gyermekek legfőbb java, hogy keresztény házasságban szülessenek, sőt foganjanak. Ha valami oknál fogva elmaradt a házasság keresztény alapokra helyezése, később ez pótolható. Ezt házasságrendezésnek mondjuk. Nagy örömmel és szeretettel segítenek a lelkészek abban, hogy a polgári házasság egyházi rendezése is megtörténhessen. A keresztény házasság alapja, hogy legalább az egyik fél a Katolikus Egyházban megkeresztelt legyen, ne álljon fenn köztük egyházjogi akadály, és a teljes életközösség vágyával és képességével rendelkezzenek egymás iránt. A templomi házasságkötéshez minden segítséget örömmel megadnak a plébánosok. Időben keressük fel annak a templomnak a plébánosát, ahol a házasságkötést tervezzük. A házasságkötést jegyeshittan előzi meg. A célja, hogy méltóképpen felkészüljünk a házasságra, felismerjük annak rejtett kincseit is, és a szertartás bevezetőjében a négy kérdésre, amelyet az Egyház feltesz, a szívünkből fakadjon az „igen”. Értjük, hogy mit tartalmaz a kérdés, és a legnagyobb örömmel mondunk rá igent. A négy kérdés egyébként. 1. Szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? 2. Ígéred-e, hogy házastársadat tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól: 3. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? 4. Ígéred-e, hogy Istennek és az Ő törvényei szerint neveled őket? Az Istentől megáldott, keresztény házasság a családi boldogság legfőbb garanciája. Magyarországon a házasságok 60 %-a felbomlik. Azoknál a templomi házasságoknál, ahol az egyik rendszeresen imádkozik a családért, a válások aránya 6-8 %. Ahol mindketten imádkoznak egymásért és a családért, a válások aránya legfeljebb ezrelékekben mutatható ki.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]