Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Mózesnek két fontos kinyilatkoztatást ad önmagáról az Isten.  Hórebnél az égő csipkebokornál Isten az élet forrásának, minden létező atyjának mondja magát. A Sínai-hegynél pedig a Mózes előtt elvonuló Úr közli, hogy ő az irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. E két kinyilatkoztatás adja legfőbb ószövetségi ismeretünket az Istenről.

SZENTLECKE: 2Kor 13,11-13:Örvendjetek és tökéletesedjetek. Béke és szeretet. Ezek párban lévő, összetartozó fogalmak Szent Pálnál. Csak az tud tökéletesedni, aki megtalálja életében az örvendezés elégséges okát. Az örvendezést nem külső okok vagy tárgyak váltják ki az emberi szívben, mert az örvendezés a lélek azon állapotából ered, hogy felismerte Teremtőjét és a tőle érkező ajándékokat.

EVANGÉLIUM: Jn 3,16-18: Az evangélium legtömörebb összefoglalása ez a mondat, amelyet Jézus Nikodémusnak mond, hallhattuk gyakran Gyökössy Endrétől. Jézus életet jött adni a világnak. Az ítélet pedig abban áll, hogy aki nem fogadja be az élet igéjét, egyre gyötrőbb hiányérzetben kénytelen élni.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van, s egyben az ünnepélyes elsőáldozás Sárisápon és Mogyorósbányán. Jövő vasárnap Úrnapja. Tekintsük úgy, hogy belépünk vele a 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus helyi előkészületeibe.

Június 21-én, szerdán este 6 órakor Fülöp Ákos atya ezüstmisét tart Sárisápon.

A tanévzáró Te Deum június 25-én lesz. E szentmise előtt várom második szentgyónásukra az idei elsőáldozókat. Köszönet azoknak a gyerekeknek, akik szorgalmasan gyarapodtak idén hitünk ismereteiben. Fontos, hogy az Egyházban való létünk kellő büszkeséggel és kurázsival társuljon gyermekkorunkban, hogy mint értékes gyermekkori élményt vigyük magunkkal. Ebben segít a nyári hittanos tábor is. Igazából a nyári táborban összeállt csapatra lehet a következő évben építeni és számítani.

MISESZÁNDÉKOK SÁRISÁP: V: elsőáldozókért; H: Lelkipásztorainkért; Sz: (….); P: (….); V: +Gurin Sándor, + szülők, + testvérek

Ötvenéves Boldog VI. Pál pápa Populorum progressio kezdetű enciklikája. 1967-ben, a nagy pápa derűlátó korszakában született meg. A pápa kijelentett, hogy a fejlődés a béke új neve. A fejlődés alatt nem a technikai fejlődést értette, hanem a harmadik világ nyomorának a felszámolását. Szembeszállt azzal a felfogással, hogy a fejlődést az ipari, a technikai és technológiai fejlődés biztosítja, amelynek alapja a harmadik világ piaca és olcsó munkaereje. A fejlődés alatt a kiszélesedő szolidaritást értette. Ez nem azonos, nagyon nem azonos a nyugati demokrácia erőszakos exportálásával. Újból elolvasva az enciklikát, felsejlik, hogy mit rontottunk el az elmúlt ötven évben, mert nem a pápa által mutatott utat követte a pénzvilág által irányított nyugati politikai hatalom szűklátókörű arroganciája.

A II. Vatikáni zsinat nagy elismeréssel szólt az egyistenhívő nem keresztény világvallásokról. Mégis, mi, keresztlények markánsan megkülönböztetjük magunkat tőlük azzal, hogy Istent Szentháromságnak hisszük és látjuk. Nagy örömmel folytatjuk, mi, katolikusok a keresztény testvéreinkkel az ökumenikus párbeszédet, mégis markánsan megkülönböztetjük magunkat az egyháztudatunk és egyházképünk alapján. A Szentháromság vasárnapja a keresztények nagy ajándéka, az Úrnapja pedig a katolikusoké. Úrnapján kifejeződik az a hitünk, hogy az Eucharisztia nem szűkíthető le az Oltáriszentségre, Jézus nem zárható be egy szimbólumba, mert Ő az egész világ gyógyulásának záloga. Krisztus titokzatos Testének hatását és növekedését mi nem korlátozhatjuk morálteológiával és dogmatikával. A feladatunk: élő és éltető sejtté válni a Testben, az egyre inkább tisztuló szeretetünk révén.

Boulad egy szemléletes hasonlattal különbözteti meg a keresztényt a nem keresztény hitű embertől. Két kimerült és elájult fuldoklót kiment valaki a tengeri áramlásból és a part fövenyére fekteti őket, majd tovább megy. Mindkettő magához tér. Az egyik siet, hogy megkeresse barátait. A másik azonban meg akar ismerkedni azzal, aki megmentette őt, és kérdezősködik felőle.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük