Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Péld 8,22-31: Amikor az emberek még gyalog jártak, a természetben éltek és volt érzékük a bölcseletre, vagyis az elmélyült önálló gondolkodásra, Isten is közelebb lévőnek tűnt. Jobban ráláttak a dolgok lényegére, és Isten jelenlétére. A Példabeszédek Könyve arról ír, hogy nem a véletlen mindaz, ami van, hanem Isten végtelen bölcsessége rejlik a teremtés kezdetén. Ha ezt a bölcsességet felismerjük és vele együttműködünk, beleállunk a teremtés gyönyörű folyamatába, ellenkező esetben beszűkült értelmű, duzzogó vesztesként kimaradunk belőle.

SZENTLECKE: Róm 5,1-5: Miközben az emberiség mindig vágyott az Isten barátságára és szeretetére, Jézus eljöveteléig nem találta meg a hozzá vezető biztos utat. Bár ezek az emberek sokkal inkább hozzájutottak a kegyelemhez, mint azok, akik ismerhetnék ugyan Jézust, de elutasítják a vele való kapcsolatot. Szenvedésük még inkább eltávolítja őket Istentől, és a szenvedés magányában elvesznének, ha az Egyház nem gondoskodna róluk. A Jézussal együtt élő ember számára viszont a kikerülhetetlen szenvedés is biztos út Isten felé. Azon az úton sem torpan meg, mert a szenvedést legyőzi az Istennel való találkozás vágya. Felismeri, hogy a szenvedés az emberek közötti testvériség megerősödésének is eszköze lehet. Általában a magányos szenvedő lesz öngyilkos.

EVANGÉLIUM: Jn 16,12-15: Jézus ezúttal is a Szentháromság belső egységéről beszél. Nagyon komolyan kell vennünk azt a kijelentését, hogy nem érthetjük meg őt, sőt félre is érthetjük, ha csupán emberi okoskodással és nem a Szentlélek vezetésével közeledünk hozzá. Azért adja az Egyházat és küldi a Szentlelket, hogy ne beszűkült emberi vágyainkat és lehatárolt képességeinket vetítsük ki Őrá, hanem a Szentlélekkel megerősítve, az Egyház küldetésében való folyamatos jelenléttel ismerjük fel Őt. Beszél Jézusról a szociológus, a vallástörténész, az újságíró, a keresztény értékrendet védelmező politikus, a maga módján vallásos, elkényelmesedett keresztény – és mindahányan sötétben tapogatóznak. Csakis a Szentlélekre bízva magunkat indulhatunk meg Jézus valódi ismeretének egész életünket megváltoztató kalandjára. A Szentlélek nélkül Jézustól saját vágyaink és elképzeléseink beteljesítését fogjuk elvárni.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, mi Urunk,  *  mily csodálatos a te neved az egész világon.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. A 11. évközi hét kezdődik. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe, Úrnapja. Ma, június 16-án adunk hálát az elmúlt tanévért. Mivel várhatóan sem a gyerekek, sem a szüleik, sem a tanárok nem lesznek jelen, át kell éreznünk az Egyház egyik fontos feladatát, a helyettesítő helytállást.

Június 16-án, vasárnap délután 16 órától a sárisápi plébánia udvarán családos összejövetelt szervez a Képviselőtestület a tanév vége apropóján. Legfeljebb egy kis süteményt lehet hozni, de enélkül is bátran jöjjön bárki.

Június 22-én, az Úrnapja előtti szombaton 16 órától 19 óráig tartjuk azt a szentségimádást, amellyel bekapcsolódunk a magyar kezdeményezésre létrejövő és az egész világot megszólító szentségimádásba. (17 órától 17.30-ig házasságkötési szertartás lesz!)

A mogyorósbányai ministránsok szombati kirándulásának támogatásáért köszönet a helyi Önkormányzatnak és a Polgármester úrnak.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 16-23.) V: A zungói áldozatokért; H: (…..); Sz: (….); P: + Zsiros Jánosné, szül.: Wágner Mária (gyászmise); V: Hálából

A keresztény élet valójában csak az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való tudatos, eleven kapcsolatban találja meg mély jelentését és értelmét. Csak így tud az Egyházzal teljes közösséget megvalósítva belépni Jézus tanújaként a világba. Alapvetően szükséges tehát, hogy megértsük a keresztvetést és azt teljes átéléssel tegyük. Isten szeretete tesz bennünket üdvösségre meghívott teremtményekké. Jézus hozta vissza nekünk az egyszer már elveszített isteni életet. Mégpedig az élete feláldozása árán. A Szentlélek adhatja meg nekünk, hogy átérezzük az Atya iránti szeretetünket és tudjunk arról beszélni, már az első randevún is. A Szentlélek adhatja meg nekünk, hogy bátran megvalljuk a Jézussal való kapcsolatunkat, és elmondjuk azt az örömünket, amelyet a tőle kapott ajándék ébreszt bennünk. A Szentlélek tesz bennünket képessé arra, hogy kilépjünk az önápolgató, köldöknéző kereszténységből, és az egyetemes felebaráti szeretet útján együtt haladjunk Jézussal.

Lelotte: Szentháromság egy Isten! Mi, a Te teremtményeid nem maradtunk egyedül ebben a világban. Köztünk vagy, mint a család feje az övéi között. Atyánknak szólíthatunk és gyermekidnek tudjuk magunkat. És Te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az igazi emberi élet példáját, és kitartó reményt adtál nekünk küzdelmeink közepette. Isten létedre barátunkká, sőt testvérünkké lettél. S Te, Szentlélek, isteni szeretet, aki az Atyát és a Fiút összekötöd, a mi ajándékunk lettél, hogy lángra lobbantsd fásult szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára, az emberek testvéri egyetértésének előmozdítására.