Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7; 14-17: A bibliai szöveg olyat kér a gyermektől, amit ő csak akkor tehet meg, ha így nevelték. Tehát nem annyira a gyermekekhez szól a szöveg, mint inkább a szülőkhöz, irányt mutatva nekik a nevelés szép, de nehéz feladatában. Ha őszinte tiszteletre ébred irántuk a gyermek, akkor jól neveltek.
SZENTLECKE: Kol 3,12-21: Krisztus békéje töltse be szíveteket és legyetek hálásak, az egy test közösségében, írja Szent Pál. Hitünkről azzal teszünk tanúságot, ha olyan az arcunk, mint akit megváltottak és mint akinek megbocsátottak, mondta Ferenc pápa advent harmadik vasárnapja után.
EVANGÉLIUM: Lk 1,22-40: Lukács már az evangéliuma elején jelzi, hogy Jézus különleges módon Istennek szentelt személy. Mária és József együtt viszik fel a templomba, hogy az elsőszülött kiváltása egyben az Istennek való felajánlás legyen. Jézus nem ószövetségi pap, hanem az újszövetség egyetlen, tökéletes áldozatát bemutató főpap. Az agg Simeon az ószövetséget képviseli, amely immár beteljesült, Jézus pedig megnyitja az újszövetséget.

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog az az ember, aki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család vasárnapja van, és az év utolsó napja. A Szent Család áldását kérjük családjaink számára, különösen áldást kérünk a jubiláns házaspárokra, és Isten áldásával zárjuk az évet. Holnap, hétfőn január 1-je lesz, Mária Istenanyaságénak ünnepe, kötelező főünnep. Sárisápon 11 órakor, Mogyorósbányán 17 órakor lesz szentmise. Szombaton szintén főünnep lesz. Január 6-a, Vízkereszt néhány éve kötelező ünnep. Annavölgyben 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise.

Pénteken 17.30-tól elsőpénteki szentségimádás lesz. A héten folytatódnak a hittanok. Pénteken a bérmálkozásra készülők hittanóráját is megtartjuk. Január elején elkezdjük az elsőáldozási előkészítőt is. A szülők levelet kapnak ennek mikéntjéről, és egy jelentkezési ív kitöltésével írathatják be gyermeküket az előkészítőre.
Sárisápon idén 10 keresztelés (ebből 6 diák); 4 esküvő; 22 temetés volt. Mogyorósbányán: 3 keresztelés; 2 esküvő; 10 temetés volt.

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP. V: (…); ÚJÉV: (…); H: (…); Sz: (….); P: + Varga Ferenc és neje: Basovszki Mária és szeretteik; V: (…)

Keresztény ember számára az idő nem múlik, hanem telik. Jézus nem azt mondta a kereszten, hogy befejeződött, hanem azt mondta, hogy beteljesedett. A katolikus ember a szentségek megszentelő erejének segítségével készül belépni az isteni életbe. A katolikus ember számára szentség a házasság is. Kezdetére nem azt mondja, hogy „talán”, hanem Isten színe előtt azt mondja, hogy „igen”. A gyermekre nem jogot formál, hanem Isten ajándékának tekinti, és azt a családi szeretetet biztosítja számára, amelyben az isteni élet magja fejlődésnek indulhat. Katolikus családok idős, betegeik mellett nem az idő múlásában bíznak, hanem segítik, hogy beteljesedjék az az emberi élet, és a betegek kenetével felékesítve Istenhez vágyakozzék.

Mennyi jó Atyánk, teremtő Istenünk! Földi életünket mennyei előkészületnek adtad. Ennek az előkészületnek és az emberi személy életképes kibontakozásának legfőbb színtere a család. Áldd meg azokat, akik szeretetből áldozatot hoznak a családért! Gazdagítsd értelmüket a hit egyszerűsége által, növeld erejüket a remény sugarával, nemesítsd szívüket a szeretet lángjával. Legyenek családjaink Isten jóságát befogadó és a világra tükröző közösségek. Legyenek Isten gondviselésének és csodálatos tervének tanújelei. Gyújtsanak fényt a világban!
Áldott Szent Család, Jézus otthona, Isten hajléka, szeretet virágoskertje, hit forrása. Áldd meg az édesanyákat, akikre az életet bíztad. Legyenek telve hittel és reménnyel, vegye körül őket biztató szeretet, hogy szent hívatásukban megerősödjenek. Áldd meg az édesapákat, hogy mindig érezzék munkájuk értelmét. Legyenek áldozatosak és igazi hősök családjuk mellett. Áldd meg a gyermekeket, hogy testi, szellemi és lelki életük virágba borulása váltsa örömmé szüleik minden gondját és fáradozását. Áldd meg a nagyszülőket, hogy békés lélekkel állhassanak Isten elé, és fennmaradjon emlékük a hálás szívekben. Legyetek áldottak az Atyától a Fiú által a szentlélekben. Ámen.