Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7. 14-17: A bölcsességi könyv a gyermekek kötelességeiről szól. A gyermek azonban mintakövető. Olyan mértékben képes tisztelni anyját és apját, amilyen mértékben ők is tisztelik az Istent és tisztelik felmenőiket. Egyre hisztérikusabbak lesznek a klímatüntetések. Miképpen van ez a jelenség összefüggésben a családdal? A saját családjukban megsérült és a családról negatív módon beszélő tüntetők nem a következő generációk otthonáért aggódnak, hanem a saját önző jólétükért. Hiszen a tüntető fiatalok egyre nagyobb számban mondják, hogy nem lesz gyermekük, mert az környezetkárosító. Ha valaki nem szereti a Teremtőt, akkor nem szereti a teremtett világot sem, ha nem szereti az embert (önmagában sem), akkor nem szereti az embernek átmeneti otthont adó Földet sem. Legfeljebb a maga örömére kiszipolyozni akarja. Így aztán a zajos tüntetés cselekvés nélkül marad. Ismerjük: Fogjuk meg és vigyétek! A cselekvés ránk marad, akik hiszünk a családban, szeretjük a gyermekeket és gondozzuk a jövőjüket. Nekünk konfrontálódnunk kell a sötétség lovagjaival és nem klímaérzékenynek, hanem evangéliumérzékenynek kell lennünk. Az Evangélium minden szava klímaérzékeny és cselekvésre szólít fel.

SZENTLECKE: Kol 3,12-21: A keresztény köszöntésben lényeges a megszólítás: Testvéreim! Aztán lényeges az, ahogy meghatározzuk az ember értékét: Isten kedves választottja. Csak ezután hirdethetjük meg az irgalmasság, a jóság, a türelem és a szelídség programját, hogy az egy Test közössége kezdjen formát ölteni. Ezek nélkül még egy családban sem lesz jelen az egység. A káromkodásig fajuló veszekedést kerülő megalkuvások lesznek, de nem valódi szeretetegység. Milyen fájdalmas következményekkel jár, amikor az eucharisztikus egység rovására valaki sokkal inkább román, szláv, magyar, német, mint keresztény, s védi saját büszkeségét. Sok házasságot és sok keresztény életet súlyosan legyengít, amikor nagyobb a büszkeség, mint az áldozatra való készség.

EVANGÉLIUM: Mt 2,12-15. 19-23: A gyermek Jézus több évig Egyiptomban kényszerült élni. Talán az egyiptomi nyelvet is megtanulta. Befogadta őt és családját egy idegen nemzet és idegen kultúra. Előrevetítve ezzel azt, hogy Jézus és a kereszténység számára nem lesz idegen nemzet és idegen kultúra. József azonban ahogy lehetősége nyílt rá, visszavezette a családját Názáretbe, mert Názáret környékén és Jeruzsálemben kellett megvalósulnia annak a küldetésnek, amelyet az Atya Jézusra bízott. Egyiptomban nyugalom, netán a gondtalan jólét várt rájuk, Izraelben az albukott ember szolgálata és felemelése, a megváltás művének beteljesítése.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog ember, aki féli az Urat,  *  aki az Úrnak ösvényén halad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család vasárnapja van. Kedden Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon pedig 18 órakor lesz az évvégi hálaadás. Másnap, január 1-je, Szűz Mária Isten Anyja (Újév) ünnepe kötelező főünnep. Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor, Annavölgyben 17 órakor lesz a szentmise. Újév napja a Béke világnapja is.

Jubiláns házasok: Kollár Tamás és Mázsi Krisztina idén a 20., Török János és Ifi Judit pedig a 10. házassági évfordulójukat ünnepelték. Szent Család vasárnapján az Egyház áldását kérték további életükre és családjukra. Isten éltess őket szeretetben, boldogságban, teljék örömük gyermekeikben.

Az idei ökumenikus imaóra január 19-én, vasárnap 15 órakor lesz a Művelődési Házban. Szeretettel várnak bennünket a református testvérek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. december 29. – 2020. január 5.) V: + Gyarmati Ferenc (1. évf.); H: (….); K: + Szőke Sándor (1. évf.) Sz: pro populo; P: + Varga Ferenc és neje, Basovszky Mária és szeretteik; V: (….)

Kocsis Fülöp: Egy keresztény úgy nősül és úgy megy férjhez, hogy tudja, igazából ahhoz a világhoz tartozik, ahol már nem nősülnek és nem mennek férjhez. Ezért az első keresztény házaspárok húgomnak és testvéremnek szólították egymást. A keresztény házas azt a hitét, amellyel nem csupán ide, de egy teljesebb világhoz is kapcsolódik, úgy fejezi ki, hogy teljesen odaadja az életét valakinek, mintegy őbenne él. A házasság nem veszíti el értékét a túlvilágon, sőt ott, ahol Isten lesz minden mindenben, szellemi és lelki síkon kiteljesedik, mert már nem az anyagvilág és a romló test hatalma alatt áll.

A jó család nagy segítséget ad ahhoz, hogy az emberi élet szépsége és nagyra értékelése bennünk kibontakozzon. Aki nem tudja szeretni a családját, az nem tudja szeretni az embereket sem. Aki megsérült a széteső családja miatt, az sajnos önmagát sem fogja helyesen értékelni és szeretni. A jó keresztény közösséget (plébániát) felismerhetővé teszi az a karizmája, amellyel az emberségükben megsérült testvéreket gyógyítani képes.

Ernest Bersot: Az egyik legnagyobb meggondolatlanság, ha olyan nehézségektől óvjuk meg a gyermekeinket, amelyektől az élet biztosan nem fogja őket megkímélni.

Michel Quoist. A boldog családi élet feltétele, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyennek az Isten megalkotta és amilyennek a sorsa formálta.