Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY: 1Sám 1,20-22. 24-28: Isten megszabta az anya jogait a gyermekkel szemben, olvassuk a Bibliában (Sir 3,3) A gyermeknek ugyanis az édesanyától az istentiszteletet is meg kell tanulnia. Enélkül olyan hajót bocsájtunk a vízre, amin eleve egy nagy lék tátong. Az édesanya akkor tud teljes felelősséggel odaállni a gyermeke mellé, ha őt Istentől kapott ajándéknak, de nem személyes ajándéknak látja. Gyermekeinket útra bocsájtjuk az örök élet felé. Böjte Csaba nevelőotthonaiban a jelszó: Befogadás, elfogadás, elengedés.

SZENTLECKE: Kol 3,12-21: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Azt látjuk, hogy a család fennmaradásának és különleges értékké válásának mindenütt az őszintén megélt vallásosság volt az alapja, bármely civilizációban és kultúrában is nézzük azt, térben és időben. Tehát nem csupán a vak hagyomány, hanem az élő és megújuló istenhit tartja meg az embert valóban felemelő értékeket. A keresztény családdal semmit sem tud kezdeni a világ. Zavarában elfordítja tőle a fejét, vagy alattomosan belerúg egyet, mint az iskolában a hülyegyerek a jótanulóba. Az első János levélben olvassuk: „Azért nem ismer minket a világ, mert Istent sem ismeri”. A helyes istenismeret és az ebből fakadó alázatos istenszeretet a feltétele annak, hogy családunk olyan keresztény családdá váljon, amely kereszténységnek boldogan – és nem bután vagy pöffeszkedő önteltséggel – megélt értékeit egyetlen gyermek sem akarja elhagyni. Azok a kisgyermekek, akik szüleikkel együtt, helyes szándéktól vezérelve, az Evangéliumot befogadva, minden vasárnap keresték a szentmisében a Jézussal való kapcsolatot, csodálatosan beleépülnek az Egyházba. Felnőttként pedig sokak támaszai lesznek.

EVANGÉLIUM: Lk2,41-52: A szülői hívatáshoz szükséges az időnkénti megújulás. Ahogy a keresztény élet értékekben való növekedésének alapvető feltétele a rendszeres lelkigyakorlat. Még a legcsodálatosabb édesanyának, Máriának is szembesülnie kellett azzal, hogy anyai hívatása újabb felismerésekre szorul. Nem arról van szó, hogy a kiskamasz kisjézus huncutkodott, felelőtlenkedett vagy önállóskodott egyet, hanem döntő felismeréshez segítette édesanyját.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldogok, Uram, mindazok,  *  akik a te zadban laknak.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család ünnepe van. Ma egyre inkább tudatosulnia kell annak, hogy a keresztény családnak életbevágó küldetése van ebben a világban. S ezt az üzenetet már a gyermeknevelésben is vonzó és lelkesítő módon el kell helyezni. A keresztény család is, miképpen az Egyház is, az Eucharisztikus lelkület által válik gyógyító erővé ebben a világban. Hála Istennek, most már van olyan egyházi iskola, ahol a szülők egy csoportja vállalta, hogy rendszeresen összejárnak szentségimádásra, hogy gyermekeik iskolájának erős lelki hátteret adjanak. Enélkül folyamatos lanyhul a lelkesedés, háttérbe szorul Jézus és kialakul a merő szakmai rutin. A szentségimádás a legnagyobb lelki erőbázisa egy iskolának.

Sárisápon hétfőn 18 órakor év végi hálaadást tartunk. 24 órára kinyitom a templomot, hogy ott énekeljük el a Himnuszt és 10 perces szentségimádással kezdjük az új évet azokkal, akiknek ez igénye. Kedden Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor, Annavölgyben 17 órakor lesz ünnepi szentmise. Jövő vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz, a szokásos vízszenteléssel.

Mogyorósbányán január 1-jével szolgálatba lép az új sekrestyés, Herter Márton Józsefné. Megkértem számára főpásztorunktól a szükséges Missio Canonica-t. Álljunk melléje jóakarattal, figyelembe véve azt, hogy munkáltatója nem a hívek egy csoportja, hanem a főegyházmegye, illetve a plébános.

Január 2-án, szerdán az esti szentmise elmarad.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2018. december 30. – 2019. január 6.) V: Az Isten terve szerinti családi életért; H: (….); Sz: (—–); P: + Varga Ferenc, felesége Basovszky Mária és szeretteik; V: (….)

Jean-Marie Lustiger (1981-től 2005-ig Párizs érseke) Azon kisgyermekek életét, akik abortusz vagy az emberek egyéb bűne, illetve betegség miatt nem nyerhették el itt a földön a felelős keresztény nagykorúságot, Isten különleges teremtő szeretete teszi teljessé a mennyben. Akik önhibájukon kívül nem működhettek együtt Isten teremtő tervével, azok teremtését is végig viszi az Isten. Az Egyház közbenjárására nekik is szükségük van.

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az önmaga után sóvárgó élet fiai és lányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataikat nem ti adjátok,
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem,
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
Ahová ti nem látogathattok el még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők,
De ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok,
Mert az élet sem visszafelé nem halad,
Sem meg nem áll a holnapban.
Ti vagytok az íj, amelyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján,
És ő feszít meg benneteket, minden erejével,
Hogy nyilai sebesen és messze szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajítása a ti örömötök forrása,
Mert ő egyként szereti a suhanó nyilat,
És az íjat, mely szilárd és megbízható.                         (Kahil Gibran indiai származású angol költő)

Karl Rahner: Add, Urunk, hogy a Karácsony a hit és a szeretet ünnepe legyen mindnyájunknak. Szeressük az Igét, aki testté lett, és szeressük egymást is, hiszen az ember csak azóta tudja igazán szeretni az embert, amióta maga az Isten emberré lett.