P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,-11: A Szentlélek erejében a kicsi, félénk, tanácstalan közösség kilépett a városi színtérre a tömeg elé. Nem kellett beszédvázlatot készíteniük és nem volt szükségük előzetes konzultációra. Fellépésük spontán volt. A Lélek beszélt általuk és a soknyelvű tömegben mindenki értette őket. Amit Jézus három éven keresztül a szívükbe, lelkükbe és értelmükbe ültetett, azt tette most gyümölcsözővé bennük és általuk a Szentlélek. Idő kell ahhoz, hogy beérjen az Istennel való együttlétünk.

SZENTLECKE: Senki sem mondhatja, hogy Jézus az úr, csak a Szentlélek által. A Szentlélek nélkül ugyanis azt valljuk, hogy mi vagyunk az úr és Jézus a mi szolgánk. Az én életemnek és elképzeléseimnek a szolgájaként tekintek Őrá. Talán kimondom, legyen meg a te akaratod, de valójában azt erőltetem, hogy legyen meg az én akaratom. De sok keresztény él ezen a szinten! Akkor kezdek keresztténnyé válni, amikor elbizonytalanodom, abban, hogy tökéletesen jól vezetem-e az életemet, és ami megelégedetté tesz, az valóban egyezik-e az Isten akaratával. A tisztázást a Szentlélek segíti. Ő nem vádlóm a helytelen életfelfogásom miatt, hanem vigasztalóm, hogy bátorítson eltávolodni a vígasztalanságom elnyomására kialakított kevésbé értékes életformámtól. A szülő sem szapulja az elkeseredéstől lebénult gyermekét, hanem újból életvidámmá szereti őt. Nem bünteti a tapasztalatlanságából fakadó sérülései miatt, hanem gyógyítja őt. A Szentlélek a nagy megújító az én életemben is. Visszahelyez az isteni napfénybe, hiszen a növekedésem ott tud megvalósulni. De sokan jogot formáltak már arra, hogy érvényesítsék hatalmukat és önzésüket – mégpedig minden empátia nélkül – a másik ember felett és élvezzék felette uralmukat, mondván, hogy a szenvedés majd megnemesíti őt. Megnemesedésünk azáltal valósul meg, ha egy testté formálódunk Krisztusban és egymás szolgálatára vagyunk.

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: Jézus feltámadása napjának estéjén megjelent a tanítványoknak, hogy a megrendítő bizonyosságra helyezze a hitüket. Az apostolokat öröm töltötte el, Jézus pedig megerősítette őket a Szentlélekkel. Miután átadja övéinek a Szentlelket, legelső feladatul a bűnök megbocsátását jelölte meg. A Szentlélek erőt és világos látást ad nektek, hogy közvetíteni tudjátok Isten irgalmát és megbocsátását az embereknek, s felismerjétek, hogy ez mennyire fontos mindenkinek, mondja az Úr. A bűn uralma alatt lévő ember elveszett ember. A Szentlélek arra is rávilágít, hogy a bűn ott ver gyökeret, ahol nem hisznek Jézusban. (vö.: Jn 16,9) Tehát az Egyház csak ott tud szolgálni a bűnbocsánat szentségével, ahol megrendítő bizonyosságát adja Jézus feltámadásának és közöttünk való jelenlétének. Az sokkal több, mint az ingyenkonyhát működtető karitatív segítség. Szükséges az is, de önmagában kevés.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd ünnepe van. Ezen a napon árasztotta ki Jézus Isten Szentlelkét az apostolokra és az Egyházra. Vasárnaponként 9 órakor már Mogyorósbányán is van nyilvános szentmise. Pünkösdhétfőn este 6 órakor csak Sárisápon lesz szentmise. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

Csütörtökön egy még kevésbe ismert ünnep lesz. XVI. Benedek pápa 2012-ben vezette be „A mi Urunk Jézus Krisztus az örök Főpap” ünnepét. Két dologra hívta fel a figyelmet. Mi abba az istentiszteletbe (liturgiába) kapcsolódunk bele, amelyet alapvetően Jézus mutat be az Atyának. A keresztény istentisztelet lényege: közösségben Jézussal és egymással. A másik szempont a papság lényegére való rámutatás volt. Ádám fiai papként Krisztus örök papságának misztériumából különleges módon részesülnek. Benedek pápa visszafogta a túl gyorsan sikerre törekvő ökumenikus mozgalmat, de ugyanígy visszafogta azt az elképzelést is, hogy az Egyház laikus egyházként képes csak megújulni.

A keresztelésre készülő gyermekek szüleivel újra tervezhetjük a keresztelés időpontját. Az első lehetséges időpont: június 21. vagy 28.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 31. – június 7.) V: + Családtagok; H: (….); Sz: (….); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: (….)

A hinduktól ered a mondás: Az ember nem egy csepp a tengerben, hanem egy csepp, amelyben benne van az egész tenger. Ez a tudatalatti mozgatja az egész emberiséget. Németh László mondta: Ha valami maradandót olykor-olykor letettem az emberiség asztalára, akkor mindig az a nem hitt Isten ösztönzött és hajtott előre. Az emberbe rejtett végtelent keresi a művész, keresi a szerelmes és erről beszél minden vallás. És ezzel a végtelenség iránti vágyunkkal annyi és annyi visszaélés történt már. Az ember megtalálhatja a végtelenség iránti vágyának teljesülését az Eucharisztia titkában. Az Eucharisztiában a végtelenség adja önmagát nekünk, hogy mi is Eucharisztiává váljunk. A világmindenségben cseppnyi embert jött végtelenné tenni a Szentlélek.  A cseppnyi ember az Egyházban, Krisztus titokzatos Testében a teljességet fogadja be és azt éli.

Szent II. János Pál pápa: Az Egyház az egész emberiséget magához ölelve, teljes szívből kéri a Szentlélektől azt a boldogságot, amelynek teljessége csak Istenben található.