P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jeruzsálemben az ünnep miatt összesereglett tömeg különleges élmény hatása alá került. Az apostolok tanúságtevését Jézusról mindenki úgy hallja és érti, mintha a saját anyanyelvén szólna. Voltaképpen erről is volt szó. Jézus örömhírét minden ember a lelke mélyén mintegy kicsírázásra váró magként hordozza, s e mag várja, hogy sarjadni kezdjen. Üdvözítőnk tanúságtevőktől tette függővé az örömhír terjedését, a mag kicsírázását. Ha nincsenek tanúságtevők, akkor átalakulhat az örömhír önmagukat hirdető guruk piaci termékévé.  

SZENTLECKE: Róm 8,8-17: Szent Pál szóhasználatában a test szerint élő ember az, akiben nem lakik Isten Szentlelke. A test szerint élő ember olyan időtávlatra rendezkedik be, amilyet a teste kibír. Olyan szellemi vágyai vannak, amilyet elakadt élete diktál. A test szerint élő embert a biológiai folyamatok irányítják. Mivel küldetését nem az Istentől veszi át, saját sérült valójához akarja igazítani a világot. Akit Isten Lelke éltet, az Isten gyermeke és nem a szolgaság foglya. A szolgaságba az a „szabadság”, amelyet Istennel szemben alakítunk ki.  

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: A tanítványok látták az Urat. Találkoztak vele. Mindannyiunknak fel kell tennünk a kérdést: Találkoztam-e már valamilyen formában az Úrral, s egyáltalán akartam-e már találkozni vele? Csak a találkozás tesz bennünket hiteles tanúkká. S csak a találkozást követően tudjuk elkezdeni a küldetésünket ebben a világban, ami több, mint csupán jól érezni magunkat. Különleges képességet is adott Jézus a tanítványoknak. Megítélhetik a Szentlélek erejében, hogy mely bűnbánó és gyógyuló mellé kell odaállniuk. Aki úgy akarja jobbítani és megváltoztatni az Egyházat, hogy elveti a szentségi gyónást, az nagy sötétségben bolyong, bármilyen szellemi világosságra is hivatkozik.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd vasárnapja van. A Szentlélek kiáradásnak, az Egyház születésnek ünnepe. A mai nappal lezárul a húsvéti idő. Hétfőtől a Regina coeli laetare helyett ismét az Úrangyalát imádkozzuk. A szentmisében már csak az Evangélium előtt mondunk alleluját. A litánia antifónája pedig a Hozsanna 207-es vagy 208-as éneke. A húsvéti szentgyónást jövő vasárnapig, azaz Szentháromság vasárnapjáig lehet elvégezni.

Június 10-én, Pünkösdhétfőn Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz szentmise. Kedden, június 11-én Mogyorósbányán este nem lesz szentmise. Pénteken A mi Urunk, Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap június 16-án Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. Június 23-án lesz Úrnapja.

Jövő vasárnap, június 16-án, Szentháromság vasárnapján adunk hálát Istennek a most lezáruló tanévért Mogyorósbányán és Sárisápon is.

Június 22-én, az úrnapja előtti szombatot főpásztorunk kérésére szentségimádást tartunk, hogy ne csak külsőségekben, de lelkileg is felkészüljünk az Eucharisztia ünnepére és a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Idén már nemcsak az összmagyarságot, de a világ valamennyi elérhető katolikusát is hívja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő csoport a június 22-i szentségimádásra. Nálunk Sárisápon 16 órától 19 óráig tart.

A mogyorósbányai ministránsok kirándulása június 15-én, szombaton lesz Pilisszentkeresztre. 11 órakor indulunk a templom elől és 16 órára érkeztünk vissza. Megnézzük a szurdokot és a sziklakápolnánál hálát adunk az elsőáldozásért. Ételt, italt mindenki hozzon magával.

A nyári hittanos napközis tábor az óvodásoknak és az alsósoknak a plébánián július 1-jén kezdődik és július 5-én zárul. A leveleket megkapták az óvodások és az alsósok, várjuk a jelentkezéseket.

Június 8-án, szombaton részt vettünk az egyházmegyei ministráns focibajnokságon Budapesten. A sárisápi gyerekek a korosztályukban ezüstérmesek lettek. Három meccset megnyertek és csak egyet veszítettek el. A szülők nevében is köszönöm, hogy Kollár Tamás és Krisztina két kocsival is segítették a gyerekek utaztatását.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 9-16.) V: pro populo; H: (….); Sz: (….); P: + Kajtár István és + felesége: Szilvágyi Rozália és szeretteik; V: A zungói áldozatokért

Edit Stein: Uram! Kicsiny gyermekként szeretnék járni utaidon. Vakon: nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság Atyja vagy, s az én Atyám. Ez elég nekem. Vezess, akár vak éjszakán át, tudom, hozzád érkezem.