Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 3,1-15: Felmerül a kérdés, hogy Isten miért Mózesen keresztül adja önmagáról a nagyon fontos kinyilatkoztatást az emberiségnek, és miért nem juttatta el közvetlenül mindenkihez? Isten fokozatosan tárja fel magát a történelemben és ezzel a történelem feladatává teszi, hogy egyre közelebb jusson őhozzá. (Tehát az Egyház ősidők óta beszél az evolúcióról.) Az emberiséget mindig a kultúra adott szintjén vonzza magához a teremtő Isten. Vannak fontos határpontok. Ilyen a bűnbeesés, aztán az Ábrahámmal kötött szövetség, majd a Mózesnek feltárt istennév, s végül Jézus belépése a történelembe, a megváltás műve és az Egyház születése. Isten az emberekre bízta a haladás ütemét. Ha Istent ajándékozzuk egymásnak boldogulunk, ha Istent megvonjuk egymástól, süllyedni kezdünk. A Mózesnek adott kinyilatkoztatásból megismerjük, hogy Istent feltétlen tisztelet illeti meg, mert nincs más isten rajta kívül. 

SZENTLECKE: 1Kor 10,1-12: Szent Pál arról ír, hogy az ószövetségben is jelen volt Jézus, mégpedig szentségi jelenlétével. Ő volt a szikla, amelyből a víz fakadt, és ő volt a manna, amely a mennyből hulló táplálék volt a nép számára. Isten mindenütt jelen van, így Jézus is párbeszédben van és volt a múltban is mindenkivel. A gyermeknevelésben sem az a dolgunk, hogy istenhitre kényszerítsük a magunk felfogása szerint a gyermeket, hanem ismerjük fel azt, hogy Jézus párbeszédben van a gyermekkel attól kezdve, hogy ő öntudatra ébredt. A mi felelősségünk, hogy féltő szeretettel óvjuk ezt a párbeszédet, és ne tegyük tönkre felnőttkori eltévelyedéseinkkel. A gyermeket nem kell elsőáldozóvá nevelni. Ő eleve rajta van az elsőáldozás felé vezető úton. Csak mi képezhetünk akadályt neki. Amikor azt mondom, hogy a megkeresztelt gyermeknek nincs kedve elsőáldozóvá válni, akkor nem vagyok korrekt. Ne fogjam rá azt, amit én idéztem elő benne. A fiatalok sajátos párbeszédben vannak az istennel. Nekünk, értük felelős felnőtteknek moderálni lehet csak ezt a párbeszédet. S ez a moderátori feladat csak akkor sikerülhet, ha egyaránt nagyon szeretjük a fiatalt is meg az Istent is. A fiatal útjában akkor válok végzetes akadállyá, ha úgy vagyok vallásos, hogy minden olyan dolgomat, amivel nem tudok mit kezdeni, az egyházon (vagy a papon) verem le. (Csak a műveletlen vagy félművelt, tehetetlen melák káromkodik.) 

EVANGÉLIUM: Lk 13,1-9: Jézus kétszer, és látszólag ellentmondásosan használja példának a fügefát. Egyszer nagylelkű vele szemben, másszor pedig túlzott elvárást fogalmaz meg. Ma a fügefa gazdája a közbenjáró szót meghallva, megkegyelmez a gyümölcstelen fának. Egy másik példabeszédben azonban már a fügeérés előtt gyümölcsöt keres rajta. (Mt 21,19; Mk 11,20) Másokkal szemben mindig a nagylelkűséget kell gyakorolnunk, magunkkal szemben azonban igényesnek kell lennünk. Sok szülőtől hallom, hogy megértőnek kell lenni a tévelygő gyermekkel. A megértést azonban valójában a saját maga hitbéli semmittevése iránt gyakorolja és várja el. Türelmesnek kell lennünk az Egyház misszióját végezve, de ez nem azt jelenti, hogy a magunk istenkapcsolatában és egyháztanában még alacsonyabb szintre süllyedjünk, mint azok, akik várják a segítségünket. A vízimentőnek magának kell kiváló úszónak lennie, nem pedig annak, akit ment.        

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk,  *  könyörületre hajlik szíve. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük.Hétfőn Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. 

Nagyböjt 5. vasárnapján, április 7-én délután 3 órakor kezdődik Péliföldszentkereszten két espereskerület plébániáinak közös keresztútja.  

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a tavaszi tartós élelmiszerek gyűjtését a szegényeknek. Március 24-én kezdődően két hétig lehet leadni az adományokat a templomok kijelölt részében vagy az egyházmegyei karitász központokban. (Cukor, rizs, liszt, étolaj, száraz tészta, keksz, tartós tej, kávé, tea, konzerv stb.) Az Egyház szeretetszolgálata mindannyiunk személyes ügye. Ezt általában kétféleképpen gyakorolhatjuk. Az évi két tartós élelmiszerakcióban való részvételünkkel, továbbá, ahol van, a Szent Antal persely bevételének jelentős része is a szegények támogatására fordítható. Ha van az adott plébánián a plébánossal együttműködő karitászcsoport, akkor rájuk bízzuk a pénzt, ha nincs, akkor a képviselő testülettel konzultálva a plébános dönt a felhasználásról.

Nagyböjtben Sárisápon pénteken, Mogyorósbányán kedden tartunk keresztutat az esti szentmise előtt. A bűnbánati időszakban minden szentmise előtt van lehetőség szentgyónásra.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 24-31.) V: + Dsupin Ferenc és szerettei; H: élő családtag; Sz: Hubácsek Károly és szerettei; P: + Papp Jánosné; V: + Kurucz Sándorné és családja