Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 20,1-17: A lelkiismeretvizsgálat nem legyengít, hanem bölccsé és erőssé tesz. A nyugati tömegkultúra irányítói hajtóvadászatot rendeznek a bölcsesség ellen. Zavarja őket. A bölcs felismeri, hogy ők nem istenek, csak istent játszanak. A szerepükbe annyira belehabarodtak, hogy alig tehetünk mást, mint kimondjuk. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek (a mi jövőnkkel). De azért a jövőt mi vegyük kézbe: alázattal, böjttel, imával, jócselekedettel.

SZENTLECKE: 1Kor 1,22-25: A kereszténység nemcsak Szent Pál idejében, Korinthusban találkozott lesajnálással és megvetéssel hanem napjainkban is, mégpedig hatványozott mértékben. Ha valami gigantikus hazugságra épült fel, akkor óriási erőfeszítést kell tenni, hogy a hazugság ne lepleződjön le. A jóléti világ ideológusainak azt kell elhitetni, hogy Jézus nélkül az élet teljesebb. Isten mindössze egy pozitív energia, akiből mindaz részesedik, aki nem keresztény. A szeretetbe pedig a gyengék kapaszkodnak. Ha mégis vannak gondok az csak azért lehetséges, mert nem léptük még maradéktalanul túl a Katolikus Egyházat.  

EVANGÉLIUM: Jn 2,13-25: A csoda jelez, az esemény messze túlmutat önmagán. Több helyről hallunk hírt könnyező Mária szoborról vagy képről. Mária jelez, hogy rendkívüli kegyelemhez juthatunk általa. Kérdés, hogy a csoda hírére eljutunk-e ehhez a felismeréshez. Jézus megtisztítja a templomot. Nem ez volt a fő tevékenysége, egyetlen egyszer tette meg. De megtette. Kételyt nem hagyva afelől, hogy az Úr miképpen gondolkodik a templomról. Ma az ecclesia kívülről és belülről is nagy támadásoknak van kitéve. (Ugye, az ecclesia egyaránt jelenti a templomot és az Egyházat is.) Jézus megdöbbentő magabiztossággal mondja: Bontsátok le, és én három nap alatt felépítem. Saját teste templomára gondolt, írja János evangélista. Tudjuk, hogy az Egyházat saját testének tekinti Jézus. Ha megtisztulunk és ezáltal tisztítunk, az ördög bármilyen megveszekedett pusztítása után az Úr három nap alatt felépíti a rombadőlt ecclesiát. Az ördög követőinek nincs jövőjük, csak mesterséges dicsfénybe öltöztetett múltjuk van, ami „teljesen mentes a bűntől”, hirdetik. Mi az irgalmas Isten által feltárt jövő felé tekintve őszinte és bátor párbeszédben vagyunk a múltunkkal. És nem a múltunkból, hanem a jövőnkből adományozunk. A hit, a remény és a szeretet a jövőből táplálkozik.

A zsoltár válasza: Uram, Istenem,  *  örök életet adó igéid vannak.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) A katolikus iskoláknak szánt gyűjtés eredménye Sárisápon 40.000 Ft, Mogyorósbányán 15.000 Ft. Már eljuttattuk az érsekségre. Jövő vasárnap, Laetare vasárnapon kivételesen díszíthető az oltár élővirággal. (De nem kötelező.) Március 18-án, nagyböjt 5. vasárnapján lesz a szentföldi gyűjtés.

A mai vasárnapon és a hét során lehet élelmiszercsomagokat hozni a rászorulók számára. Az adományokat a mi településünkön osztja ki a karitász.

Március 18-án, nagyböjt 5. vasárnapján 16 órakor kezdődik Péliföldszentkereszten az egyházközségek közös keresztútja. Vegyünk rajta részt a szokásos módon.

Sárisápon és Mogyorósbányán az elsőáldozás május 27-én lesz, a bérmálás pedig június 9-én (szombaton) 16 órakor. A plébániai napközis tábor időpontja: július 2-6.; a szobi nagytábor időpontja: július 16-20.

Minden hétfőn este ¾ 7-től közös imádság és bibliaolvasás lesz a plébánián. Nemre és korra való tekintet nélkül bárki jöhet.

A nagyböjt első vasárnapján kudarcba fulladt diákmisét március 18-án pótolhatjuk.

Az Érsekség kérésére az szja-val kapcsolatos rendelkezéseknél vegyük figyelembe a következőket. 2018-ban kiemelten fontos a rendelkezés, mert ez az elkövetkező évekre is érvényben marad a visszavonásig. Ha a NAV készíti el az adóbevallásunkat, az online felületen jelöljük be, kinek ajánljuk fel jövedelemadónk 1 %-át. Hagyományos úton is rendelkezhetünk a szórólapok segítségével. Az is rendelkezzen, akinek a személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 0 forint, mert a nullás bevallás is számít, mert a kiegészítő támogatást az egyháztagok száma alapján határozzák meg.

A második 1 %-ról például a Katolikus Karitász javára rendelkezhetünk: Karitászt Támogató Alapítvány – adószám: 19666275-1-43

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 4-11): V: Juhász család + tagjai; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Mali Márton és neje: Petőcz Erzsébet; P: + Kurucz Sándorné, szül.: Wágner Anna és szerettei; V: + Polgárdi Márton és felesége, Schuszter Anna és + Mátyási Éva.

John Powell: Olykor jelentős eltérés és feszültség van a valós és az illuzórikus énünk között. Illuzórikus énünk, amit láttatni akarunk magunkról, a valós énünk a tudatalattiba zárva hordozza azokat a bélyegeket, amelyekkel még nem vagyunk készek szembenézni. Ha valaki már átkelt gázlón, megtapasztalhatta azt az érzést, hogy csak addig érezzük biztonságban magunkat, amíg mindkét lábunkkal szilárdan állunk egy-egy kövön. A tovább haladáshoz egy újabb köre kell lépni, amelyről nem tudom, hogy kifordul-e a lábam alól és így esetleg beleülök az iszapos sárba. A haladáshoz lelki síkon is szükséges a bátorság. Hagyjuk, hogy az élet feltegyen nekünk kérdéseket: valóban olyan jó ember vagy, mint amilyen szeretnél lenni? Ne féljünk a valós énünktől, ismerjük meg, barátkozzunk meg vele, mert az vezet bennünket.