Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 9,8-15: Soha nem gondolhatjuk azt, hogy Isten visszavonta az emberiség iránti jóakaratát, és már nem adja azt a kegyelmi segítséget, amellyel visszatérhetünk az eltévelyedésből az élet útjára. Czakó Gábor írja: Eszünk van. Koponyánk tele. Agyunkban a keringés és a tekervények rendben. Butaságunk tehát csakis önkéntes lehet.

SZENTLECKE: 1Pét 3,18-22: Csakis a lélek által tudunk megújulni. A test cserben hagyhat, a test ösztönei felőrülhetik morális erőinket. A megoldást nem emberi terápia, nem mentálhigiénés guru fogja hozni, hanem Isten, aki életre kelti lelkünket. Vissza kell térnünk a keresztségben kapott kegyelemhez.

EVANGÉLIUM: Mk 1,12-15: Jézus az egyetlen, aki ellenállt minden kísértésnek. S Ő az egyetlen, aki erőt ad nekünk a kísértés közepette, ha szólítjuk Őt. Az ifjabb Jakab apostol, az „Úr testvére” írja: „Senki sem mondhatja, aki kísértést szenved: ’Az Isten kísért’, mert Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra. Minden embert saját kívánsága vonzza és csábítja, és így esik kísértébe.” Ezek a kívánságok és vonzalmak a nevelés során jelentős mértékben megnemesíthetők és helyes irányba terelhetők.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, minden utad irgalom és ség,  *  azoknak, kik szövetséged törnyét megtartják. (8. tónus)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt első vasárnapját ünnepeljük. (I. zsoltárhét) A nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztutat járunk.

Nagyböjt péntekjein a böjti fegyelem (húsmentes étkezés) vonatkozik azokra a katolikus egyházban megkereszteltekre és onnan formális aktussal el nem távozottakra, akik betöltötték a 14. életévüket és egészégi állapotuk lehetővé teszi a böjtöt. Hamvazószerdán és nagypénteken van szigorú böjt. A böjti fegyelem alázatos megtartása teremtményi létünk meghajlása az Isten előtt, és annak elismerése, hogy az Egyház törvényeinek alávetem magam.

Mogyorósbányán márciusban és áprilisban a vasárnapi szentmisék 17 órakor kezdődnek. Előtte 15 órától elsőáldozási felkészítőt tartok.

Sárisápon a bérmálási felkészítő kudarcot vallott. Jövő héttől minden héten pénteken ¾ 7-től van felkészítő azoknak, akik írásban vállalják, hogy részt vesznek rajta, és ezt az egyik szülő is aláírja. Idén csak azok bérmálkozhatnak, akik a továbbiakban minden felkészítő foglalkozáson részt vesznek, az esetleges hiányzást pedig előre jelzik. A bérmálás feltétele az egyházunk melletti elköteleződés és a nemes felelősségtudat. (Nem a saját magunk elképzelte egyház, hanem „az” EGYHÁZ mellett.)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 18-25.) V: + Szölgyén János; H: (…); Sz: (…); P: beteg édesanyáért; V: + Varga János és + szülők

Katolikus az, aki a permanens megtérés állapotában van. Az Egyház a megtérés állapotát élők közössége. Az Egyház legértékesebb tagja az éppen megtért hívő. Nehezen lehetne másképpen értelmezni Jézus szavait. A nagyböjti szent időszak további megtérésre hív bennünket.

A nyugati kereszténység gondjai visszavezethetők oda, hogy a krisztusi erőforrásokat 3-4 százalék élik tudatosan, vagyis a krisztusi erőforrások jelenléte a hajdanvolt keresztény világban 3-4 százalék. Ennyien adnak jelentőséget életükben a Szentírásnak, a szentségeknek, 3-4 százalék gyónik abban az értelemben, amit valóban gyónásnak mondunk, 3-4 százalék tartja értéknek az Egyházat, 4-6 százalék köteleződött el a minden vasárnapi szentmise mellett. Az erőforrás elapadása számos gondban visszatükröződik: családjaink állapotán, a gyermekek viselkedésén, a társadalom idegrángásán. Sokan az ezotériától a keleti vallásoktól, a mentálhigiénés guruktól remélik azt, amit elveszítettek a kereszténység feladásával. Csakhogy a buddhizmus erőforrása is mindössze 3-4 százalékban érhető el számunkra. Legalább két emberöltőn, de inkább ezer évig benne kell élnünk ahhoz, hogy olyan erőforrássá váljon számunkra, mint a született buddhistának. Az igazi buddhisták igen jót derülnek azon, ahogy Európában imitálják őket. Ezért kérte többször a Dalai Láma, hogy Európa a keresztény erőforrásait használja. Akkor nem háborúkat és kulturális abberációkat fog exportálni a gyarmatának tekintett területekre, hanem Jézus valódi ajándékait. A gyökereitől elszakadt keresztény elfajzik és igazából senkinek sem kell. Tisztelünk minden édesanyát, de nem tévesztjük össze a sajátunkkal. Egy buddhista sohasem fog részt venni katolikus istentiszteleten, a protestáns sohasem fog áldozni katolikus templomban, mert hite feladásának (hittagadásnak) tekintené. Ők hisznek a saját erőforrásaikban és gondozzák azokat. Most még sokan nem érzékelik a bajt, hiszen körülveszi őket az a történelmi, kulturális, szellemi örökség, amelyből öntudatlanul élnek. (Csakhogy az öntudatlanságnak megvan az a veszélye, hogy minden helyzettel kiegyezünk.) Van, ahol még megtanítják köszönni a gyermekeket. Van olyan világi tantestület, ahol még hellyel kínálják a papot. Van olyan iskola, ahol abbahagyják a trágár beszédet a gyerekek, ha a hitoktató mellé érnek. Van olyan nevelési elmélet, ami szerint a gyermek szocializációja nem fog sikerülni a bölcs, megértő, példamutató felnőtt folyamatos jelenléte nélkül. Amíg ezek az értékek élnek, a negatív folyamtok jó eséllyel visszafordíthatók. Minden iskolában ott van a jövő társadalma. Nagyrészt rajtunk áll, hogy javítunk vagy rontunk rajta. Nekünk Jézus a legtökéletesebb irányba nyíló ajtó kulcsát adta át. Rajtunk múlik, hogy használjuk-e.

Czakó Gábor: Katarzis és metanoia nélküli irodalom? Ne tisztulj meg! Hirdesd a szenny szabadságát! Ennek az irodalomnak igen nagy a piaci forgalma.

A nagymarosi ifjúsági találkozón a mosdókban a tükörre pillantva egy feliratot olvastunk: „Nézd meg jól! Ő az az ember, akit Isten kimondhatatlanul szeret”.

A válások 75 százalékában a nők adják be a válókeresetet. Nem azért, mert ők az esendőbb keresztények, hanem azért, mert bennük támad fel nagyobb erővel az emberi méltóság iránti vágy, a megaláztatások során.