Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 2,7-9. 3,1-7: Valószínűleg a bűnbeesés nélkül is szerepet kapott volna a halál az ember üdvösségének történetében, de ez esetben egy fájdalom és félelem nélküli átalakulás lett volna az anyagvilágból az isteni világba. Egyrészt ajándékképen szánta Isten az embernek a földi időszakaszt, másrészt az emberlét és a szeretet teljes kibontakozásának, az Istenre való rátalálás időszakának. Ennek az állapotnak a sikeréheegy tilalom tartozott. Ember, ne lépj ki a teremtés isteni rendjéből. (Ne tekintsd sajátodnak a jó és a rossz tudás fáját.) Az ember azonban kilépett a teremtés isteni rendjéből. Ezzel többet remélt, de sokkal kevesebbet ért el. A bűn nem segítője, hanem tönkre tevője lett. Az Istentől véglegesen elszakadt Sátán programja hazug és megtévesztő. Szent Ágoston arra mutat rá, hogy az ember, aki elvétette az első teremtést, részese lehet egy második teremtésnek, ha azt Jézustól elfogadja. A Jézus iránti hit és szeretet, valamint az Eucharisztia gyógyító ereje többet ad nekünk, mint amit az első teremtéssel szembe szegülve elveszítettünk. Igaz, most át kell mennünk egy fájdalmasfélelmekkel terhelt halálon. Ez nem csupán erkölcsi elégtétel, de a Jézussal való végső egyesülésnek is a feltétele. 

SZENTLECKE: Róm 5,12-19: Szent Pál párhuzamot von Ádám és Jézus között. Ádám, az ősatya nehéz örökséget hagyott ránk. Tőle olyan élet származik, amely elveszített az épségét. (Voltaképpen minden szülő, önmagát reprodukálva ilyen életet tud továbbadni. Ezt a kereszteléssel orvosolja.) Azonban Jézus az igazi elsőszülött. Ő minden teremtmény ősmintája. Ő úgy származik Ádámtól, hogy ugyanakkor Ádámnak is ősatyja. Belépett a teremtés rendjébe és lehetővé tette, hogy az ember immár őtőle származzon és vele egyesüljön. 

EVANGÉLIUM: Mt 4,1-11: Jézus megkísértése az ősegyház igehirdetésének fontos része volt. Valószínűleg magától Jézustól értesültek a tanítványok erről az eseményről. Világossá válik az evangéliumok elején, hogy Jézus nem Ádám egyik leszármazottja csupán. Ő nem süllyed együtt a bukott emberiséggel, hanem éppen ellenkezőleg, Ő az egyetlen, aki felemeli a bukás állapotából az embert és az emberiséget. Az ördög ezzel szembesülve felismerte, hogy nagyon nehéz feladat előtt áll, ha az új teremtést meg akarja akadályozni. Még alattomosabb hazugságra épít, mint amivel tőrbe ejtette az első emberpárt. Észre kell vennünk, hogy Jézus úgy lép be az ördögnek köszönhető gyötrelmes halálba, hogy előtte megalapította az Egyházat és önmagát nekünk adta az Eucharisztiában. Egészen fölényes tudás és hatalom birtokában van a legelesettebb emberi állapotában is az ördöggel szemben. Az Eucharisztia által alakított életünk minket is hozzá tesz hasonlóvá. Mi is így léphetünk be a gyötrelmes, de nagyon átmeneti halálba.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Könyörülj, Urunk, Istenünk,  *  mert nagy a vétkünk. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Nagyböjt első vasárnapját ünnepeljük (I. zsoltárhét). A szentmisék után lehetőség van a hamvazkodás szentelményében részesülni. Figyeljünk arra, hogy nagyböjtben minden péntek nemcsak bűnbánati, de böjti nap is.  

Nagyböjtben Sárisápon minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt. Mogyorósbányán javasolt a keresztút a kedd esti szentmise előtt. 

Az Egyháza nagyböjtben a legfontosabb erénygyakorlatokként az imát, a böjtöt (az egoizmus és az önzés megfegyelmezését) és a figyelmes szeretetszolgálatot jelöli megMindehhez pedig a megtisztulást adó lelki erőt a bűnbánat szentségében kapjuk. Igyekezzünk a nagyböjt elején már elvégezni a szentgyónásunkat.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 1-8.) V: + Kollár Sándorné sz. Varga KatalinH: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: Mali Márton és neje Petőcz Erzsébet; P: + Kurucz Sándorné sz. Wágner Anna és szerettei; V: + Polgárdi Mártonné sz. Mátyási Éva  

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy testünk és lelkünk világossága, Krisztus, Istenünk, szerető Urunk, kit örök Atyáddal és a legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk most és mindenkor és mindörökkön-örökké. (Ortodox imádság) 

Szent Ágoston: Későn kezdtelek szeretni, Te ősi, mindig új szépség, későn szerettelek meg. Te belül voltál, én pedig kívül, és ott kerestelek. Az általad alkotott szép világban én rútként rohangáltam. Velem voltál, de én nem voltam Veled; azok tartottak távol Tőled, amelyek nem léteznének, ha nem lennének Tebenned. 

Thomas Merton: Elvetni a világot nem azt jelenti, hogy elvetjük az embereket, a társadalmat, a teremtmények nagyszerű műveitHanem elvetjük azokat a visszájára fordított életelveket, amelyekkel az emberek szembe helyezkednek az isteni teremtéssel, kizsákmányolják azt és emiatt a saját életük ellen vannak. Elvetjük az értékromboló világot, hogy egy szép, isteni világ részesei lehessünk.