Húsvét 7. vasárnapja

Mennybemenetel ünnepe

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Szent Lukácsnak ez a könyve is gondos szerkesztésre vall. Az Egyház születéséről és a világba lépéséről úgy ír, hogy megjelöli azt a keretet, amelyben élnünk kell. Az angyal közli az apostolokkal: Jézus úgy jön el majd ismét, ahogy most a szemetek láttára az égbe emelkedett. Jézus, aki az evangéliumi életet és igazságot elvetette, visszajön az aratásra. Nincs más utunk az Istenhez, csak az, amit Jézus megmutatott. Ez az igazság a szeretet és az élet útja. Aki letér erről az útról, eltéved.  

SZENTLECLE: Ef 1,17-23: Ha Szentélek irányítása és vonzása alá kerülünk, akkor mentesülünk attól, hogy belefulladjunk olyan vonzások áradatába, amelyek nem adnak sem igazi önbecsülést, sem lelki békét és nagyon keserűvé teszik az életünkkel való végső elszámolást. Jézus csodálatosan felépíti számunkra a jövőt. Visszatér a mennybe, miután elvégezte, amiért a földre jött. Önmaga fizikai valósága helyett az Egyházat ajándékozza nekünk, amelyet nem az emberi ráció fog tökéletesíteni. hiszen az Egyház Krisztus Teste, amelyet a Szentlélek éltet. Nekünk egy faladatunk van, beleszületni ebbe a Testbe és benne egyre inkább felnevelődni. Jó, ha vannak emberi terveink, ambícióink, alkotó vágyaink, de a legfontosabb, hogy az életünk a krisztusi Testben, a Szentlélek által bontakozzék. Mert ez esetben semmilyen emberi kudarc nem tud bennünket megtörni. Hány és hány ember élete szenved hajótörést, mert nem volt a helyén, nem a Testben élt. Jézus új parancsként adja nekünk a megelégedett és békés, de ezzel együtt igen dinamikus élet titkát: Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Nem azt mondta tehát Jézus, hogy úgy szeressetek engem, ahogy én titeket. A mások boldogságában találod meg ugyanis a tiedét. Nem lehetsz úgy boldog, hogy a melletted élő miattad szomorú. S minél inkább hivatkozol ez esetben a saját igazságodra, annál mélyebbre süllyed az életed. Ennek az új parancsnak kell legyen a bölcsője, az iskolája és az egyeteme az Egyház.

EVANGÉLIUM: Mt 28, 16-20: A három szinoptikus Evangélium Jézus mennybemenetelének leírásával zárul. Máté és Márk leírják a missziós parancsot is. Lukács nem, viszont annak teljesüléséről beszámol az Apostolok Cselekedeteiben. János evangéliumában Júdás Tádé Jézus főpapi beszéde közben megkérdezi: Miért nekünk nyilatkoztatod ki magadat és miért nem az egész világnak? Hiszen minden ember üdvösségét megszerezted, erről mindenkinek tudnia kell. Jézus válaszából azt véljük kiolvasni, hogy az üdvösség kihirdetése nem egy deklaráció kérdése. Az apostoloknak kell bemutatniuk, hogy mennyire szeretik Jézust és ez miképpen alakítja át az ő életüket. Az embereket megnyerni kell és nem csupán egy tanrendszerrel ellátni. Nem egyéni utakon és nem szektás magánklubokban történik Jézus befogadása, hanem az Egyház közösségében. Ti ezt a közösséget adjátok meg és kínáljátok fel az embereknek.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közt ment föl Isten,  *  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Jézus mennybemenetelének ünnepe van, jövő vasárnap pedig Pünkösd napját ünnepeljük. Pünkösddel befejeződik a húsvéti idő. Kezdődik az egyházi év második évközi idejének időszaka. Szerdán Sárisápon elmarad az esti szentmise. Hétfőn és pénteken az esti szentmise előtt májusi litániát imádkozunk.

Már tartható nyilvános szentmise, a járványügyi előírások figyelembe vételével. Mogyorósbányán további rendelkezésig csak a vasárnapi szentmisét tartjuk meg, mivel hétköznap csak két-három veszélyeztetett korú hívő jelenlétére lehet számítani. Annavölgyben egyelőre nem tartjuk meg a szombat esti nyilvános szentmisét, mivel ott csak hat-nyolc időskorú hívő tartozik a közösséghez.

Köszönet Jurásek Jánosnak, aki lehetővé tette, hogy az online hittanórák videó anyagaihoz hozzájussanak a gyerekek. A legtöbbjük (85 %) lelkiismeretesen megoldja és elküldi a feladatokat.

MISESZÁNDÉKOK  – SÁRISÁP (május 24-31.) V: + Wibling József; H: (….); Sz: (elmarad); P: (….); V: + Családtagok

Charles de Foucauld: „Jézus Krisztus: a mi Urunk és drága testvérünk! – Milyen visszhangot váltanak ki ezek a szavak a lelkünkben? Hisszük-e szívünk egész szenvedélyével, hogy ő él és köztünk van és jelen van? Hisszük-e igazán, hogy ő az emberek barátja és ez a barátság adja meg egész emberi életünk értelmét?”

Az ember feladata az, hogy amennyire lehetséges jobb hellyé tegye a világot, nem feledve azt, hogy ezen igyekezetének igen csekély eredménye lesz.

Ha valaki pénzzel és hatalommal kívánja megváltoztatni a világot, Istent játszva vagy Istent kijátszva, bizony, ő csak rombolni fog, nagyon nehezen és hosszan gyógyuló sebet üt a történelemben, és ezen ámokfutásának igen sok ártatlan áldozata lesz.

Boldogságod a mások boldogságában keresendő.

Thomas Merton: Istent és egymást csak ugyanazzal a szeretettel tudjuk szeretni. Nincs a szívünkben egy külön szeretet az Istennek és egy másfajta az embertársainknak.