Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8. 14-17: Ahhoz, hogy Szamáriában egy népes csoport befogadja az Evangéliumot, előbb a tisztátalan lélektől való megszállottságukból kellett kigyógyulniuk. A megszállottság igen sokszor abban nyilvánul meg, hogy az illető semmi kétellyel sem rendelkezik azzal kapcsolatosan, hogy netán valamit nem lát tisztán. Ezért megszállottan hirdeti a maga (vélt) igazát. Gyakran rágalmaz, mert arról is megvan győződve, hogy amit ő feltételez, az az igazság. Másokkal szemben rosszhiszemű. Vagyis védekezik. Mivel szemben? Az értelmes, tisztázó, párbeszéddel szemben. Ebben a szentírási szakaszban találjuk a bérmálás leírását is. Akik Szamáriában megszabadultak a tisztátalan lélektől, tehát felhagytak az áligazságok hirdetésével, azok alkalmassá váltak az Igazság Lelkének befogadására. Ne legyünk szemérmesek, ez az Egyház Lelkét jelenti.

SZENTLECKE: 1Pét 3,15-18: Péter is tanítja, hogy megigazulásra az jut el, aki a szívébe befogadja és ajkával megvallja Krisztust. A magyar vallás szó jelzi, hogy valamit meg kell vallanom. Az igazi vallásosság nem abban merül ki, hogy mennyi éneket és a imát ismételgetek, hanem abban, hogy mennyi imát tanítottam meg a gyermekemnek és az unokámnak, mennyire tudtam megszerettetni velük Jézust. Az igazi vallásosság mutatója nem az egyéni ájtatoskodás, hanem az, hogy mennyi időt szántam gyermekem és unokám hitének élesztésére és gondozására.

EVANGÉLIUM: Jn 14,15-21: A világ nem kaphatja meg az Igazság Lelkét, mert más úton jár, mint ami Jézusban feltárulkozott. Nem a világ „igazságából” részesedünk. Ellenkezőleg: a Krisztusra rátalált emberek tudják megajándékozni a világot az igazság szép mozzanataival. Nem hagylak árván titeket, mondja Jézus. Jelzi, hogy mennybemenetele nem helyváltoztatás lesz, hanem egy másfajta létezési mód. Lelkével velünk marad, s e Lélek által formálódunk Krisztus Testévé, az Oltáriszentség által a testvér szentségévé. Ha nem ez az irány, akkor a vallás legalacsonyabb szintjén megrekedünk.  

A latin religió (vallás) kételyt is jelent. Nulla mihi religio est. Nincs kételyem, mert nem törődöm vele. Ez a modern mentálhigiéné egyik vezérelve. A vallástalanság egyik lélektani oka nyilván ebben rejlik. Aki nem tud együtt élni az őt jótékonyan formáló (inspiráló, kutatásra ösztönző, valódi hitet kívánó) kételyekkel, az áligazságokkal veszi körül magát, és ezek révén álbiztonságban él. Illetve nagyon agresszíven lép fel azzal szemben, aki a kételyt felébreszti benne. Korunk mentálhigiénés szakemberei a kételytől akarják megóvni pácienseiket. A kételyt álbiztonság-érzéssel és áligazságok szajkóztatásával szorítják háttérbe. Holott kétely nélkül nincs hit, hit nélkül pedig nem az igazság vonzásában élünk, s nem az életet szolgáljuk.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap mennybemenetel ünnepe lesz. A jövő vasárnapi szentmisék időpontja egyszeri alkalomra szólóan változik. Sárisápon 9 órakor, Mogyorósbányán 11 órakor kezdődik a szentmise. Szerdán Szűz Mária keresztények segítsége emléknap lesz.

Három közösségünkből több mint százan vettünk részt a 34 éves korában elhunyt Lukács József atya temetésén az újpest-kertvárosi templomban. Emlékét imádságos lélekkel megőrizzük, és a Historia domusban is megfelelő súllyal rögzítem szolgálatának emlékét. Néhai lelkipásztorunkért kedden este 7 órakor Mogyorósbányán, szerdán este 6 órakor Sárisápon mutatunk be gyászmisét. R.I.P.

A héten viszik haza a gyermekek a nyári táborokba való jelentkezési lapokat. A kisebbek sárisápi napközis táborának időpontja: július 10-14; a nagyobbak pilismaróti táborának időpontja: július 24-28. Mindkét táborba szívesen fogadok szülői segítséget egy-egy napra is. A táborokban számítok az előző évek készséges segítőire. A hittanos tábor az elkötelezett kereszténnyé alakulás kiváló eszköze. Ne a legutolsó legyen a nyári programjaink sorában.

A megújult képviselőtestületek fogadalomtétele, ünnepélyes beiktatása Mogyorósbányán és Sárisápon egyaránt június 25-én lesz.

Hálás köszönet Gurin Sándornak a plébániai és a templomkörnyéki park rendbetételéért, és köszönet azoknak is, akik rendszeresen takarítják a templomunkat és annak környékét.

MISESZÁNDÉKOK: SÁRISÁP (május 21-28.) V: + Urbanics Mátyás; H: + Kiss Árpád és szerettei; Sz: + Lukács József atya (gym.); P: + Zsolnai Vilmos és neje: Kókai Erzsébet és + szülők; V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük