Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14a. 36-41: Ma talán így fogalmazna Szent Péter: Egyedül az a Jézus, akit ti feleslegessé nyilvánítottatok, tudja megmenteni azt a jövőt, amit elveszítettetek. Látjuk, hogy az ember belépett egy ördögi körbe. Mivel nincs reménye a jövővel kapcsolatosan, súlyos bűnöket követ el a gyermekeivel szemben, harácsolva éli fel a következő generációkat megillető javakat, s létrehozza az önáltatás és a hazugság kultuszát. Péter ma is mondaná: Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a jövőtlenségből és ebből az önáltatásból.

SZENTLECKE: 1Pét 2,20-25: Milyenek a modern világ „tévelygő juhai”? Kik azok, akik belső és külső vezetés nélkül élnek? Milyen következményekkel fog járni megtévesztettségük? Egyre erősödik a nyugati világban is a keresztényellenesség. És erre széthúzásunkkal, önzésünkkel, kivagyiskodásunkkal, vagy éppen rejtezkedésünkkel bőven adunk okot. Jézus a követőnek mondta: olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ha nincs pásztorunk, ha csak a magunk feje után megyünk, akkor számunkra is halálos kelepcévé fog válni ez a világ.

EVANGÉLIUM: Jn 10,1-10: A juhok pásztora arról ismerhető fel, hogy nevükön szólítja és kiviszi bárányait a biztonságosnak vélt karámból, és a fűvel és vízzel gazdag végtelen mezőkre vezeti őket. A karám a túlélés, a rejtezkedés, a védekezés. A karámon kívüli élet a szabadság. De ez a szabadság a szabadság szerzője mellett teljesedik ki. Tőle elszakadva félelmetes káosszá válhat a kísérlet.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr kem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnap van, könyörgő nap papi és szerzetesi hivatásokért. Ma köszöntjük az édesanyákat is. Május 13-án, szombaton lesz a fatimai jelenés 100. évfordulója. Este 6 órakor ez alkalomból ünnepi szentmisét tartunk a sárisápi templomban. Jöjjünk el minél teljesebb családi közösséggel, hogy minél többen a Szűzanya oltalmába ajánlhassuk jövőnket, családjainkat. Ősszel pedig Máriazellbe zarándokolunk a centenárium tiszteletére.

Első vasárnap lévén 15 órakor szentórát tartunk. A rózsafüzér és a Lorettoi litánia után papi hívatásokért imádkozunk, és Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk + Lukács József atyát, egykori plébánosunkat. A pap az Egyházé. Az Egyház iránti tisztelettel, tapintattal és kellő méltósággal kezeljük a hírt. Senki nem tekintheti saját tulajdonának a hararangot és nem harangozhat saját döntése alapján, a törvényesen kinevezett helyi plébános tudta nélkül.

Május 28-án, vasárnap kivételesen, egy alkalmat érintően miserendváltozás lesz. Sárisápon és Mogyorósbányán felcserélődik a misekezdés. Sárisápon tehát tekintettel a német vendégeink programjára 9 órakor kezdődik a szentmise, Mogyorósbányán pedig 11 órakor.

Az elsőáldozás Sárisápon és Mogyorósbányán egyaránt Szentháromság vasárnapján, június 11-én lesz. A sárisápi szülőknek ezzel kapcsolatosan május 12-én, pénteken este ¾ 7-kor szülői megbeszélés lesz.

Május 27-én 17 órakor Mali Gábor és Hamar Anita házasságot köt templomunkban. Isten áldását kérjük számukra és leendő családjukra.

 

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Dombovári Ferenc; H: Lelkipásztorainkért; Sz: + Kurinyecz Mártonné, szül.: Lakics Katalin; P: + Vitek Jánosné, szül.: Kurinyecz Ilona és szerettei; Szo: A Szűzanya tiszteletére; V: + Ligeti Ferenc és + szülők.  *  MOGYORÓSBÁNYA: K: A Szűzanya tiszteletére, a Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Édesanya

Jézus feltámadása és a mennybemenetel közötti negyven napot több egyházatya a negyvenéves pusztai vándorláshoz hasonlítja. A pusztában a nép nem volt még kész arra, hogy átvegye az isteni örökséget. Fel kellett készülnie. Húsvét vasárnap az apostolok nagyon megsebzettek voltak. Ha Jézus mindent lenyűgöző, és mindenkit térdre kényszerítő fényben támadt volna fel, akkor az apostolok gyógyulása és felkészülése a küldetésre elmaradt volna. Ebben a negyven napban meg kellett tapasztalniuk, hogy a feltámadt Úr milyen lelkülettel van közöttünk, át kellett élniük a megbocsájtást a maga teljességében, hogy annak majd ők is hiteles közvetítői legyenek. Ez a negyven nap a szükséges gyógyulás, és felkészülés ideje volt a feltámadás utáni új helyzet, a szinergia megértésére és megélésére. (Török Csaba nyomán)

Egy képzeletbeli országban hogyan, hogyan nem, egyre többen színvakok lettek. Kapcsolatba léptek egymással, és megállapították, hogy nagyon zavarja őket a színlátók többségi súlya. Kirekesztettnek és hátrányos helyzetűnek nyilvánították magukat. Érdekszövetségbe tömörültek. A színlátók magatartását előbb intoleránsnak, majd diktatúrának minősítették. Ezért elérték, hogy mindenkinek fel kellett vennie azt a szemüveget, amely mindent szürkének láttatott. Folyamatosan ünnepelték és ünnepeltették az így megvalósult egyenlőséget, és titkosszolgálati eszközökkel ellenőrizték, nem veszi-e le valaki titokban a szemüveget. Bizony, akadtak ilynek. Őket kipellengérezték. Egy idő után hogyan, hogyan nem, alig született valaki, aki természetes színlátó lett volna. Többségbe kerültek a színvakok. Ők az egyre csekélyebb számú színlátókat nem nézték jó szemmel. Jelenlétüket provokálónak, hivalkodónak, beilleszkedésre alkalmatlannak vélték. Velük szemben átmenetileg bevezették a terrort.

Anyák napi köszöntő

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,

Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom

Fejet hajt előtted a fűszál, a virágszál,

Hálát adok neked, hogy reám vigyáztál.

Ne hagyj el engemet édes jó Istenem,

Mert, ha te velem vagy, kicsoda ellenem?

Függeszd őriző szemed édes jó anyámra,

Hints áldást fejére, a lába nyomára.

 

Drága jó édesanyám,

Tavasz van a világon,

Nap süt le a földre,

Madár szól az ágon.

Szívünk világában

Szintén szép tavasz van,

Szeretetnek napja

Fürdeti sugárban.

Telve most a szívünk

Imával énekkel:

Légy megáldva hosszú

És boldog élettel!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük