Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 13,14.43-52: Két Antiochia. A szíriai Antiochia a kereszténység egyetemességének egyik bölcsője, a piszídiai Antiochia pedig a kereszténység és a zsidóság hosszú történelmi szakításának és egyben a pogányok felé nyitásnak az egyik állomása. Szent Pál első missziós útján járt a piszídiai Antiochiában. (47-ben és 48-ban)

SZENTLECKE: Jel 7,9.14-17: A világ általi üldözés és az isteni vigasztalás zarándokútján halad előre az Egyház. A történelem a jó és a rossz küzdelme, tanítja a Jelenések könyve. A gonoszság képes vonzóvá tenni és úgy ajánlani magát, hogy elrejti, milyen jövőbeni rombolást okoz. Ezért nagy szükségünk van a tiszta szívre, józanértelemre, és bölcs pásztorokra, mindenekfelett pedig Jézusra.

EVANGÉLIUM: Jn 10, 27-30: Kik azok, akik hallgatnak Jézusra és nem tántoríthatók el az igazságtól? Kik azok, akik értik a világ dolgait és helyes utat mutatnak? Azok, akiknek a szíve teljesen Jézusra van hangolva, ezért képesek állandóan felülvizsgálni álláspontjuk helyességét.   

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Mi az ő pe vagyunk,  *  és legelőnek nyája.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a papi és szerzetesi hivatásokért való könyörgő nap, a Jópásztor vasárnapja.

Kedden, május 14-én Mogyorósbányán, május 15-én Sárisápon elmarad az esti szentmise.

Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés volt a plébánián a karitász-csoportunk tagjainak jelenlétével. Megköszönve Gregor Jánosné sok éves lelkiismeretes munkáját, amellyel a karitászmunkát segítette és szervezte, lemondását követően új vezetőség állt fel: Tapasztó Istvánné, Juhász Lajosné, Pfluger Istvánné. A plébániai közösség segítse a munkájukat. A karitász feladata csöndes, de folyamatos jótékonykodás. Nem a magunk elismertetéséért tesszük, hanem mert Jézus küld bennünket, s közben nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Hálára és köszönetre az embereket mindig Isten felé irányítjuk, és az imádságot javasoljuk.

A plébániai karitász nem jótékonykodik csupán, mert erre bármelyik társadalmi civil szervezet, felekezet vagy szekta magas szinten képes. A plébániai karitász úgy jótékonykodik, hogy közben Jézusról tesz tanúbizonyságot. A plébániai karitász nem maga végzi a jótékonykodást, hanem szervezi az egész plébániai közösség karitatív feladatait. A plébániai karitász nem lehet egy-egy személy vagy egy kis csoport projektje és nem lehet az önkormányzat egyik civil szervezete. Az évi két élelmiszergyűjtés valamennyi hívő szívügye kell legyen. Nem az önkormányzattól fogadunk el pénzt élelmiszervásárlásra, és nem azoktól gyűjtünk, akik felé az Egyház önzetlen szeretetéről kellene tanúságot tennünk, hanem minden hitvalló katolikus maga forduljon személyesen rászoruló embertársai felé.  Mivel az idei húsvéti gyűjtés nem lett kellőképpen megszervezve, Pünkösdre áttettük az egész közösséget megmozgató gyűjtést. Mindenki csak egy dolgot hozzon. Egy liszt, egy rizs, egy olaj, vagy egy cukor, stb. A gyűjtés időpontja: húsvét 5. és 6. vasárnapja (május 19-26.)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 12-19.) V: + Lukács József atya; H: + Zsolnai Vilmos és neje, Kókai Erzsébet és + szülők; Sz: (––); P: + Vibling József (2. évf.) V: Hálából. 25 éves házassági évforduló (dr. Kollár Sándor – Borsos Mária)