Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.22-28: Jézus is mondta az eltompult lelkű embereknek, hogy amennyiben a szavának nem hisznek, legalább a csodái miatt gondolkodjanak el és következtessenek helyesen. Péter a sokat idézett pünkösdi beszédében a legnagyobb csodáról, Jézus feltámadásáról beszél. A hatás azonban nem magában a közlésben van, hanem abban, amilyen hittel és lelkesedéssel tanúskodott a feltámadásról. Minket sem a közlés igazsága tesz missziós lelkű keresztény szülővé vagy nevelővé, hanem az, ahogy mondjuk az igazságot. Az embereket nem annyira az igazság maga, hanem sokkal inkább a közlő személyből áradó hitelesség ragadja meg. (S itt sajnos, komoly tévedések áldozatai lehetünk, amikor valaki szemfényvesztő módon nyűgöz le bennünket.)  Ha lelki nehézségekkel küzdünk, az nem azért van, mert kevés mentálhigiénés bestsellert olvastunk, hanem azért, mert a lélek elveszítette az élő, egészséges kapcsolatát Istennel.

SZENTLECKE: 1Pét 1,17-21: Az ember nagyon sokat remél az ezüsttől és az aranytól, vastag bankszámával igyekszik bebiztosítani az életét. Sokszor a szülők is anyagi jólétet akarnak átadni gyermekeiknek és nem erkölcsi tartást, meg hitet. Az Apostolok Cselekedetének leírása szerint Péter a jeruzsálemi templom Ékes-kapujánál meggyógyítja az alamizsnáért könyörgő bénán született embert. Aranyom, ezüstöm nincsen, mondja, de amim van azt neked adom: Jézus nevében kelj fel és járj. Jézus kivezet bennünket abból a bénultságból, hogy csak a közvetlen szükségleteink irányítsanak bennünket. Hány és hány embernél a belső morális tisztánlátást elhomályosítja a politikai és a gazdasági érdek. Hány és hány megélhetési pap, saját kényelmét keresve, gondolkodás nélkül kiszolgálja a megtérést elutasító, hamis vallásosságot. Ezért az ilyen politikusok, lelkészek stb. nem tudják azt adni az embereknek, ami számukra valóban előremutató lenne. A tanúságtevő igehirdetés fontos az emberek számára, mert a jól elérhető alamizsna vonzáskörzetétől nehezen távolodnak el. Nem látnak túl a biztonságos érdekövezeten vagy nincs erejük változtatni. A kegyelem átalakító erejével szemben védekezőek és tartózkodóak. Sok embertől halljuk, igen, igen, de… Gyönyörű szép az idő. Igen, igen, de jövő hétre már elromlik. Érdemes lenne kereszténynek nevelni a gyermekedet. Igen, igen, de biztosan hátránya lesz ebből. Nem árt az óvatosság. Péter pünkösdi beszéde nem hagy lehetőséget a „de” kötőszócskának.

EVANGÉLIUM: Lk 24,13-35: Az emmauszi fiatalemberek helyzete tipikus. Életük mélypontra jutott. Lelkesedtek Jézusért és most lelkesedésüket mély krízishelyzet váltotta fel. Lelkesedésük kívülről volt irányítva. Ezért gyökértelen volt. A melléjük szegődő ismeretlen fiatalember gondolkodásra készteti őket, majd, amikor Jézusként feltárja önmagát, a lelkesedésük már nem külső tényeken alapul, hanem forrásként beköltözik a lelkük legmélyébe. Micsoda öröm egy keresztény szülő számára, amikor azt látja, hogy felnőtt gyermekének a hitét már nem felszínes hatások táplálják, hanem mély, belső meggyőződés!      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az élet útját  *  mutatod, Uram, nékem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma könyörgő nap van a jó termésért. (Búzaszentelő.) Szerdán Sienai Szent Katalinnak, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz. Kérjük közbenjárását Európáért. Jövő vasárnap, Húsvét 4. vasárnapján könyörgő nap lesz papi hivatásokért. (Jópásztor vasárnapja.)

Az illetékes szentszéki kongregáció a pápával egyetértésben egy évvel elhalasztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Négy gyerek készült arra, hogy a nagy eseményen, szeptember 23-án Budapesten lesz elsőáldozó. Hogy az új helyzetben miképpen tervezzünk, azzal várjuk meg az Érsek úr iránymutatását.

A héten belépünk a Szűzanya hónapjába. Elkezdődik a májusi litániák időszaka. Ha otthoni körülmények között minden nap elimádkozzuk a lorettói litániát, megtapasztalhatjuk a Szűzanya közelségének és oltalmának felemelő érzését.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 26. – május 3.) V: Hálaadás 80 évért; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: Édesanyákért hálából

Vianney Szent János: Nem mindnyájan szentek, akik szentségekhez járulnak, de abban biztosak lehetünk, hogy mindig találunk szenteket azok között, akik rendszeresen járulnak a szentségekhez.

Siennai Szent Katalin: Ha egyszer a maga teljes szépségében megpillanthatnánk azt az emberi lelket, amely teljesen kibontakozik a bűnből, minden áldozatra készek lennénk, hogy ezt a lelket birtokolhassuk. A teremtett anyagvilágban nincs semmi, ami a lélek szépségéhez hasonló lenne.