Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,27-41: Mindig volt és ma is van a világban egy olyan hatalmi elit, amely képesnek, sőt elhívatottnak érzi magát az emberiség irányítására. Az apostolok korában ilyen volt a főtanács és a szadduceusok pártja. Az apostolok azonban megkapták a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy tisztán és világosan látnak: ami valóban kell az embernek, azt kizárólag Jézus tudja adni. Az apostolok tudták, hogy az Isten felé vezető utat az alázatos Jézus mutatja, és nem a hatalomba öltözött öntelt, autonóm emberi igyekezetek.

SZENTLECKE: Jel 5,11-14: A jövőt feltáró hétpecsétes könyv felnyitása előtt János apostol előtt feltárulkozik az emberi történelem valódi erővonala. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy minden hatalom, dicsőség és áldás tőle áradjon ránk. Hány és hány gyenge lelki intelligenciájú ember szeretné elbitorolni Jézustól ezt a kizárólagos képességét, és kihirdeti, hogy ő maga, gyenge emberi adottságaival képes Jézust helyettesíteni. A Beatles együttes tagja, John Lennon 1966-ban kijelentette, hogy a kereszténység haldoklik, és ők népszerűbbek, mint Jézus Krisztus. Magyar Bálint kultuszminiszerként azt nyilatkozta, hogy az Internet nagyobb áldás az emberiség számára, mint Jézus. Soros György önéletrajzi írásában bevallotta, hogy egy időben komolyan elgondolkodott azon, hogy talán ő az isten. Tudjuk, hogy az emberi túlerőlködések hova vezettek a történelemben, mint ahogy azt is tudjuk, hogy Jézus befogadása miképpen változtatja meg egy ember életét, és miképpen kezdi őt hiteles emberré formálni.

EVANGÉLIUM: Jn 21,1-19: A Jézus feltámadása utáni események leírásában az evangéliumokban nyomát sem találjuk a mitológiákra oly jellemző hatásos elemeknek. (Bezzeg, az apokrif evangéliumok éltek a mitológiai hatáselemekkel.) Itt minden realisztikus, maga az élet kezd működni a legtermészetesebb formájában, de a háttérben egy biztos reménnyel. Találkozunk azonban érett szimbólumokkal. A százötvenhárom hal például az egész emberiséget jelképezi. Az ókorban ugyanis ennyi hajfajtát ismertek. Jézus jelzi, hogy csak az Egyházon keresztül és csak a krisztushívők által tud kiáradni az az áldás és igazság a világra, amelyre minden embernek szüksége van. Senkitől sem zárhatjuk el ezt az igazságot. Egyre gyakrabban halljuk az európai politikai elit tagjaitól, hogy minden vallást hasonló mértékben kell elismerni. Ezt mondják azok, akik egyetlen valláshoz sem kötődnek. Nem beszélhet a nők jogairól és a gyermekek általános jogairól az, aki elhagyta feleségét és gyermekeit. Nem lehet ugyanúgy kötődni a szomszéd feleségéhez, mint a sajátunkhoz. Ha a krisztushívő a Jézushoz való hűségében megtapasztalta, hogy miképpen teljesedik ki benne az emberlét, akkor hiteles üzenettel tud a másvallású emberek felé fordulni. Mindegyik evangélium Jézus missziós parancsával zárul. Nem érti Jézust, nem érti az Egyházat és az Eucharisztiát az a keresztény, aki nem akarja feltárni a Jézusban megtapasztalt élet hitelét, igazságát és természetes erejét másoknak. De Jézust akarja helyettesíteni az a keresztény is, aki elegendőnek véli, ha otthon minden este olvas a képes bibliából az unokájának, de az Egyháztól távol tartja őt.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Magasztallak, Uram,  *  mivel megmentettél engem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 3. vasárnapját ünnepeljük. Ma van az Anyák napja is. Isten éltesse az édesanyákat!

Május 9-én, csütörtökön este 7 órakor a Képviselőtestületet és a Karitász tagjait várom a plébániára megbeszélésre.

Jövő vasárnap, húsvét 4. vasárnapján papi hívatásokért imádkozik az Egyház. (Jópásztor vasárnapja)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 5-12.) V: Édesanyákért (hálából); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Holló Ervin; P: + Üveges József és felesége Skrek Teréz; V: + Lukács József atya

Az anyaság és az atyaság forrása egyaránt az Isten. Annál jobban ki tud teljesedni az anyaság vagy az atyaság egy emberben, minél inkább kiépül az igaz Istennel való személyes kapcsolata. Az Istentől való távolság arányában gyengül vagy erősödik valakiben az anyaság vagy az atyaság érzése és hatása. Vajon miért szeretné korunk legalizálni az anyaság nélküli nőt és az atyaság nélküli férfit? Mert ennek a kornak végzetesen meggyengült a teremtő és üdvözítő Istennel való kapcsolata. A kultúránkat egyre erőszakosabban irányító zajos elit anyaság és atyaság nélküli lett. S önmaga sérülését akarja átszármaztatni másokra is. Ez azonban teljesen ellentétes az ember természetével. A gyermeknek olyan anyára és olyan atyára van szüksége, akikben az anyaság és az atyaság a teremtő és gondviselő, irgalmas és üdvözítő Istenből táplálkozik. Egyre több anya közli gyermekével: Mi nem járunk templomba, mi nem foglalkozunk az Istennel. Sokkal fontosabb tehát az anyák napjának ünnepe, mintsem, hogy azt néhány érzelmes verssel és szép virágcsokorral elrendezhetnénk.

Az élet veszélyes üzem. Mindig is az volt és mindig is az marad. Egykor a háborúk és a pestis nyomán sokasodott az árvák száma, a jelenlegi „békeidőben” az istentelenség miatt. S megdöbbenünk, hogy ma sokkal több az árvaság komplexusával élő gyermek, mint a háborúkat követően. Erről a pedagógusok hosszasan tudnának beszélni. Minden gyermekben hangosan kiált az olyan anya hiánya, akinek az anyasága Istenből táplálkozna.  Régen a társadalom felkarolta az árvákat. Ma a társadalom nem tud arról, hogy árvákat gyárt. Ezért a keresztényeknek egyre nagyobb elkötelezettséggel kell helytállniuk, hogy Mária lelkületével és az Anyaszentegyház gyógyító erejével tudjuk segíteni embertársainkat és reményt adjunk a jövőnek. Ebben az egyik legfontosabb feladat, hogy őszinte szeretettel és befogadó lelkülettel forduljunk azok felé az anyák felé, akik még az Egyház perifériáján álldogálnak.