H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Nem csupán Péter, de minden keresztény, amikor belép abba az új távlatba, amelyet Jézus feltámadása nyitott meg számára, és beengedi lelkébe Isten Lelkét, akkor hatékonyan tud megszólalni az embert leginkább megérintő dolgokról. Ezért mondjuk, hogy a katolikus lét alapvetően missziós élet.

SZENTLECKE: Kol 3,1-4: Mit jelent, hogy ne a földiekre, hanem az égiekre irányuljon a figyelmünk? Megnyílt számunkra az örök élet. Már nem csupán a vegetatív életfenntartás a dolgunk, hanem a természetfeletti élet megkezdése és végig vezetése is.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Ha Jézus feltámadása a tanítványok mesteri kitalálmánya lett volna, akkor nem „hibáztak” volna akkorát, hogy első tanúként olyan valakit tegyenek meg, akiknek tanúskodása a kor jogfelfogása szerint nem számított. Úgy írták le, ahogy történt. Nincs többé nő és férfi, zsidó és pogány, jeruzsálemi és galíciai, szegény és gazdag, beteg és egészséges, hanem csak régi és új ember van. Az új ember befogadja a feltámadáskor kiáradó életet, és immár az határozza meg szívét, lelkét, gondolatait, cselekedeteit. Szíve már a jóságos Atyához van bekötve, és nem saját meddő vágyai, sértettségei, hiúságai, butaságai tartják fogva. Hogy mennyi közünk van Jézushoz, azt a legtökéletesebben megmutatja, hogy milyen belső világgal ünnepeltük a szent háromnapot.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta:  *  örvendjünk és vigadjunk rajta. (6. tónus)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét van, Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Húsvérvasárnap 9 órakor Mogyorósbányán, 11 órakor Sárisápon, 17 órakor Annavölgyben lesz szentmise. Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk Sárisápon és Mogyorósbányán. Mogyorósbányán kedden nem lesz szentmise.

Húsvét vigíliájában hat gyermek nyerte el a keresztséget, közösségünk befogadó támogatásával a Római Katolikus Anyaszentegyházban: Ábrahám Liliána, Haracska Áron, Kánvási-Tóth Eszter, Kiss Kincső Kinga, Kiss Panna Dóra, Knyazovics Lola Ágnes.  Imádkozzunk értük, hogy a megkezdett természetfeletti élet minden szépsége és ereje bontakozzék ki bennük, és jövőre valamennyien az elsőáldozás kegyelmében, majd a bérmálásban is részesüljenek.

Hálás köszönet mindazoknak, akik a húsvét méltó megünnepléséhez szeretetükkel, figyelmes munkájukkal hozzájárultak: énekesek, ministránsok, liturgikus szolgálattevők, áldozatos takarítók, díszítők. Kiemelten megköszönjük Janovich István segítségét Mogyorósbányán, és Jurásek János karvezetői szolgálatát Sárisápon.

Április 29-én espereskerületi ministránstalálkozó lesz Sárisápon. Április 18-án, kedden „edzőtáborba” megyünk azokkal a hittanosokkal, akik Sárisápot fogják képviselni. Megnézzük az Ipolyvölgyét és Zebegényt. Mindkét helyen egy félórára leülünk, és átbeszélgetjük a hittanos verseny témáját is. Kedden reggel 9 órakor indulunk a plébániáról (felvesszük a mogyorósbányai gyerekeket is) és délután 4 órára visszaérkezünk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: pro populo; H: (…); Sz: (…); P: + Varga János és neje Basovszki Julianna, valamint szeretteik; V: (…)

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időknek minden kérdése megoldást nyert. Ő a győzelemre, az áldott boldogságba és dicsőségbe vezet el bennünket; a dicsőséges életre, amely soha nem ér véget. Ő a mi életünk és feltámadásunk: jelenünk és örök jövőnk. (A. Donder)

Jézus feltámadása új távlatba helyezte az ember életét. Megnyílt az élet teljessége. A lélek minden képessége kibontakozhat. (Mennyit kínlódik korunk a beteg lélekkel!) Hiszen az emberi lélek eredendő természete szerint krisztusi, azaz keresztény, mondta Tertulliánus. Ezt a lelket Jézus kiszabadította a mulandóság szomorúságából és a reménytelenségből. A keresztséggel lépünk be abba a valóságba, amely a húsvéti feltámadással számunkra feltárulkozott. Minden ember Isten gyermeke, akár tudja, akár nem. A keresztségben azonban ezt felismerjük, válaszolunk erre a felemelő meghívásra, Jézus vonzásába kerülünk, és a megváltott, istengyermeki lét tudatával rendkívüli termékenységet kap az életünk. Isten szeretete folyamatosan árad a világra. Az Egyház folyamatosan kitárja mindenki előtt a karját. A mi felelősségünk, hogy egyre többen megérezzék Isten szeretetét, és észre vegyék a kitárt kart. Ha nem keresztényként él a lélek, akkor úgy az emberlét felén már rendkívüli energiákat kell mozgósítani, hogy Jézus hívását elhallgattassuk. Ha valaki dúsgazdag és sikeres, akkor akár élete végéig is andalíthatja magát a pazar szórakozásokkal, mígnem egyszerre omlik össze. Az egész világot nagy kihívás elé állítja Jézus feltámadása. Az emberi lélek nem tud semleges maradni Jézustól. Igen, a mi felelősségünk, hogy kisegítsük a mai világot abból az ellenállásból, amelyet Jézussal szemben kialakított. Ő nem a valaha élt legszimpatikusabb és legelismertebb ember, hanem maga az Isten, aki teremtőnk, megváltónk, életadónk, életben tartónk, és örök boldogságunk.

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag, békében bőséges Húsvétot minden Hívünknek és Szeretteiknek!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük