H Ú S V É T

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34.37-43: Az ember emlékezete szelektív és idővel a saját aktuális érdeke szerint átértékeli az egykori eseményeket. A bajban nagy fogadalmakat tesz, hogy Istent soha el nem hagyja, aztán a baj elmúltával a fogadalom heve kialszik. Péter néhány hónappal Jézus kereszthalála és feltámadás után arra kéri Cezáreában, Kornéliusz házában az embereket, hogy emlékezetükben ne halványuljon el semmi abból, amit Jézussal kapcsolatban megismertek, és következtessenek helyesen. Az az áldás, amely Jézussal megérkezett az életükbe, nem helyettesíthető már semmilyen múltbéli hiedelemmel, meggyőződéssel és önáltató életgyakorlattal. Főleg a rosszul értelmezett ószövetségi törvény rájuk öregedett indáitól kell megszabadulniuk, miképpen ezt megtette maga Péter is.

SZENTELCKE: Kol 3,1-4: A földi dolgok kizárólagossá tételével sohasem jutunk el Istenig és az életünk felemelkedése helyett annak egyre mélyebbre süllyedését leszünk kénytelen elszenvedni. Azonban, ha mindent Jézus felől nézünk és Jézussal beszélgetünk az életünk dolgairól, megtapasztaljuk a folyamatos lelki gazdagodást és az élet szépségének kitárulkozását.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Az emmauszi tanítványok jól példázzák azt a világot, amelybe megérkezett a húsvéti üzenet. Ezek a fiatalemberek a legtisztességesebb, legjobb szándékú embereket reprezentálják. Nem nehézkes a szívük, nem a bűntől remélik a földi élet élvezhetőbbé tételét. Idealisták, mint minden fiatal, lelkesednek és letörnek. Egészen kiváló alanyok Jézus számára. Nem ötletszerűen jelent meg nekik az Úr, mert éppen arra járt. Ők tudatosan lettek kiválasztva Jézus részéről. Minden jószándékú, nyitott szívű ember azzal a nehézséggel küzd, amellyel ők. S ez a nehézség nagyon kedves Jézusnak. Ezzel tud mit kezdeni. A lelkesedés és a csalódás kettőssége, az idealizmus és a realitás egymással való küzdelme azt jelzi, hogy nem egyeztünk ki az elvtelen kompromisszumokkal, nem keressük még a hamis komfortizmust. Nem vettünk át másoktól (a hamis prófétáktól) gondolkodást nem igénylő mainstream életfilozófiát, nem találtunk rá a gőg fölényes nyugalmára. Jézus előtt nyitva áll az ilyen szív ajtaja. Az ilyen fiatal a jövő reménye.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta,  *  örvendjünk és vigadjunk rajta.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét van. Jézus feltámadásának ünnepe. A megváltottak békés ünnepét áldja meg Isten minden családban, ahol hittel ünneplik megváltásunk nagy eseményeit. Segítse a Húsvét ünnepe az emberek kiengesztelődését és azt, hogy az embert próbáló időszakból hitelesebb keresztény élettel, egy mélyebb istenkapcsolattal és az önzés szofisztikált érveit elhagyó, felelősségteljes felebaráti szeretettel tudjunk kilábolni. Áldott ünnepet mindenkinek!

Húsvéthétfőn Sárisápon a szentmise este 6 órakor kezdődik. A továbbiakban csak akkor tudom a szokásos időpontban, nyitott templomajtónál tartani a szentmisét, ha a sekrestyét megőrizzük streil helynek (nem jön be a papon kívül senki a szentmise előtt és után), illetve nincs csoportosulás a templomnál. Ne adjunk rossz példát és ne kicsinyeljük le a pap felelősségét ebben a helyzetben. Jövő vasárnap az isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

A húsvéti vigília ünnepén gondoltunk azokra, akik otthonukba kényszerülnek és ott igyekeznek megélni a nagy ünnep misztériumát. Templomunkból egy rövid videó film segítségével üzenünk nekik és közösségre lépünk velük. Ide kattintva érheti el a videót.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 12-19.) Húsvétvasárnap 11 óra: pro populo; Húsvéthétfő 18 óra: + Dombóvári István és + Sinkó Ferenc és hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időnek minden kérdése megoldásra talál. Ő győzelemre, az áldott boldogságba, az élet dicsőségébe vezet el bennünket. Ő a mi életünk, feltámadásunk, jelenünk és örök jövőnk. (Adolf Donder)

Suenens bíboros: Ma az Egyház az életet és az ebből fakadó örömöt kívánja gyermekeinek. Az ember még inkább táplálkozik az örömből, mint a kenyérből. Tudni és hinni azt, hogy Jézus feltámadt és örökre él, azt jelenti, hogy nem abban a tudatban élünk, hogy minden a halálba és a semmibe hullik, hanem abban a tudatban élünk, hogy a végső szó az életé, a győzelmes, a diadalmas életé. Enélkül az öröm nélkül semmi jót sem tudnánk tenni az életünkben.