Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,5-8: Az ember értékét a beszéde mutatja meg. Ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. Amilyen te magad vagy, olyan a barátod is. Bölcs meglátások ezek az ószövetségi bölcsességi irodalomból. Találkoztunk már olyan emberrel, akinek a beszéde szíven ütött, mert egy olyan világból hozott üzenetet, ahová én még nem értem el. Aztán találkoztunk már olyan emberrel is, akinek a beszéde azt sugallotta, hogy ő beavatott, titkok látója, sokakat le is nyűgözött, de azonnal éreztük, hogy ez technika és szemfényvesztés. Soha nem járt azokban a magasságokban, amelyekről szónokol. A hitelesség ügyében azonban csak az tud eligazodni, a hamis prófétát csak tudja felismerni, aki valóban az igazságot keresi, és képes az igazsághoz vezető hosszabb utat járni, ahelyett, hogy a féligazsághoz vezető lampionos utat választaná. 

SZENTLECKE: 1Kor 15,54-58: A halál fullánkja a bűn, amelyet a sátán a testünkbe öltöttNisszai Szent Gergely azt tanította, hogy a keresztség a hit szentsége és a lelkünkre hat. Az Eucharisztia, a mennyei kenyérrel való szentáldozás a szeretet szentsége, amely a testünkre hat. Felkészíti testünket az üdvösségre. Az a szentáldozás, amely valóban a szeretet szentségeként valósul meg, legyőzi a halál hatalmát testünk felett. Elűzi a haragot, megszépíti a beszédet és gyengíti a test lefelé ható erőit. Aki önnön életét akarja fényesre csiszolni, önmagát akarja a dicséretek fényébe helyezni, keserű kudarcot fog vallani. Aki az Egyház ügyét odaadóan, szerényen szolgálja, életét gazdagnak és tartalmasnak fogja tudni és érezni. S ezzel valamiképpen már le is győzte a halált. Mint ahogy bizonyos szempontból már az is legyőzte a halált, aki Isten segítségével hitből élő, szép családot nevelt. 

EVANGÉLIUM: Lk 6,39-45Jézus gyakran és sok példabeszédében óv bennünket attól, hogy ez a világ vezessen bennünket, ide helyezzük minden reményünket.  Aki e világ fejedelmének szolgálatába lép, a vak vezet világtalant helyzetben fogja találni magát. Ez a világ beteg, s nekünk a gyógyító Jézus mellé kell állnunk. E világ etikáját valaki a következőképpen ecsetelte. Mint a leány, aki korán elzüllött, s ezt az életmódját fennen hirdeti. Mivel házasságra már nem alkalmas, és boldog családja nem lesz, alkalmi együttéléseiből szidja a házasságot, s önmagát felvilágosultabbnak gondolja, mint a családjukért élő édesanyákat. Mert nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt. Azonban, ha nem a gyógyító Jézus mellé állunk, hanem ítélkezünk, akkor arról vallunk, hogy lélekben még nem szakadtunk el a lefelé húzó erőktől. Netán azért, mert a mi sérülésünk annak ellenére nagyobb, hogy szerencsésebb körülmények között vagyunk, mint az, akit megítélünk. Minél jobban távolodik valaki a szentgyónástól és az alázattól, annál jobban terjeszkedik életében a „vak-én” nevű jelenség. A szentgyónáshoz három dolog feltétlenül kell: egészségesnek megőrzött lelkiismeret, helyes önismeret és feltétlen istenszeretet. Ha e három bármelyike hiányzik, nincs szentgyónás.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Mennyire jólesik nékem,  *  téged, Uram, hálával dicsérnem. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Az évközi 8. vasárnapot ünnepeljük.A héten lesz Hamvazószerda. Kezdődik a nagyböjt. Szerdán az ünnepi szentmise keretében, vasárnap a szentmisék után járulhatunk a hamvazkodás szentelményéhez. Hamvazószerdán szigorú böjt van a 18 és 60 év közötti hívek számára. Nagyböjt péntekjein pedig húsételtől tartózkodó böjt van a 14 év feletti hívek számára. 

A katolikus iskolák javára 50 ezer forintot juttatunk el Sárisápról, a három templomból pedig összesen 70 ezer forintot. 

A februári testületi gyűlésen arról született határozat, hogy rendbe tesszük a harangokat és új automata vezérlést építünk ki. Húsvétra vagy pünkösdre elkészül a munka és ismét ünnepélyes formában szól majd a harang az évek óta megszokott kalimpálás helyett. A felújítás költsége 1.1 millió forint. Aki tud erre a célra adományozni szeretettel fogadjuk.   

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 3 – 10.) V: + szülő és + nagyszülők; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Cseresznyés József és szerettei; V: + Polgárdi Mártonné, szül.: Mátyási Éva és + szülők