Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Isten meghívta az embert a teljes életre, az isteni boldogság részesévé kívánja őt tenni. Ehhez azonban az embernek is együtt kell működnie Istennel. Ezért kapta a szabadakarat ajándékát és felelősségét. Az ember azonban nem magányosan választ a jó és a rossz között, hiszen élete közösségbe van ágyazva. Ezért nagy felelősséggel tartozunk a közösségeink iránt is: család, nemzet, Egyház.

SZENTLECKE: 1Kor 2,6-10: Jézus is beszél a világ fiairól és a világosság gyermekeiről. A világ fiai azok, akik teljesen hozzákötötték az életüket a mulandó, értékeit megtartani nem képes anyagvilághoz. A világosság fiai azok, akik nem az önszeretetben, hanem a Lélek erejében haladnak előre. A világ fiai az elmúlás logikájában élnek, a világosság fiai a folyamatos születés élményében.

EVANGÉLIUM: Mt 5,17-37: Sokan örülnének, ha nem szerepelne ez a rész az Evangéliumban. Látjuk, hogy „A két pápa” című film is – meghamisítva a történeti tényeket – a liberális kereszténység mellett érvel. Már csak egy feladatunk van, ha átneveltük az Egyházat, akkor csodálatos életünk lesz. Ne legyen az életünk hátterében egy olyan Egyház, amely nem ért mindenben egyet velünk. Mások egyenesen úgy vélekednek – nem éppen logikusan –, hogy káromkodós, gyalázkodó, zűrzavaros életük egyetlen oka az Egyház, amely nem hagyja békén a lelkiismeretet. Bár Jézus erkölcsi tanítása első hallásra szigorúnak tűnik, mégis azt kell mondani, hogy amennyiben elmozdulunk az önszeretet és az önző kényelem alapállásáról a valódi szeretet irányába, akkor minden egyértelművé válik. Az önszeretet mindig kiegyezik a bűnnel vagy másokban véli csupán felismerni. Azonban az a szeretet, amely felelősséget vállal az életért, a jövőért s mindazért, ami a boldogság felé segíti az emberiséget elutasítja a bűnt, értelmet és örömet talál abban az áldozatban, amelyet a cél érdekében meg kell hozni. Nem véletlen, hogy Jézus a házassággal példálódzik. Ha a házaságban nem talál rá a nő és a férfi az igaz szeretet útjára, akkor súlyos sérüléseket kénytelenek elviselni. A megóvott és felnevelt szeretet azonban a házasságban átnyújtja Isten csodálatos ajándékát, az isteni élet gazdagságát.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldogok, akik Isten útján járnak,  *  és a törvényét követik.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 6. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz. A pogány rómaiak (a görögöktől vették át) ezen a napon ünnepelték a szeretet és egyetértés napját, amikor a rokonok kölcsönösen kibékültek egymással. Ezt megelőző napon a halott ősökre emlékeztek. A kereszténység magától értetődő testvéri közösségben élt, így nem bírt tartalommal számukra ez az ünnep. Ezért a hitben őket összetartó Péter székéről, Róma püspökének primátusáról emlékeztek meg már a IV. századtól ezen a napon. (Antiochiában is megünnepelték Péter antiochiai székfoglalást.)

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

Ezen a héten tartották sok országban a Házasság hetét. A mozgalom Angliából indult 1996-ban. Magyarországon 2008 óta rendezik meg, hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család értékeire.

MISESZÁNDÉKOK– SÁRISÁP (február 16-23.) V: + Jurásek János; H: Beteg kisgyermekért; Sz: + Lakics testvérek; P: Beteg kisgyermekért; V: (….)

A családegyház fogalom igen sok értelmezésben megjelenik. A leginkább méltányolható az a jelentése, hogy a család belenevel az Egyházba és összeköt vele. A keresztény család az, ahol a katekézis gyakorlati szintje megvalósul. Van, aki családias egyházi közösséget éret alatta. Ez úgy is létrejöhet, hogy a plébániai közösség – legalábbis annak meghatározó csoportja – ténylegesen egyetlen rokoni körből áll, de úgy is, hogy egy kellemes, zárt világú egyesületi életet élnek. Sokan úgy értik a családegyházat, hogy a kereszténység csupán csak a családban, szentségek és közösségi szolidaritás nélkül is megélhető. Bizonyos „családegyházi” formációkban alacsony a gyermekvállalással kapcsolatos nagylelkűség, egykéznek vagy két gyermeknél megállnak. A szülők maguknak élik meg a családdal kapcsolatos elképzeléseiket. Nemzetben és Egyházban nem gondolkodnak. Ezzel ellentétben van olyan egyházi közösség, ahol sok négygyermekes fiatal család van. Ott hallottam. Kettőt magunknak, egyet, hogy reprodukálódjék a magyar, és egyet azok helyett, akik ezt nem értik vagy egészségügyi okból nem vállalhatnak gyermeket.

Évek óta megfigyelhető, hogy a család és az Egyház összefüggése a Házasság hetében egyre ritkábban kerül szóba. A gyümölcsöző házasság szentségi jellegéről szóló tanúságtevések elmaradnak. Bizonyára a laikus katolikus egyház protestáns jellege miatt. Egy rádióműsorban valaki megemlítette Házas hétvége mozgalmat, ahol egy vagy két házaspár és egy pap a koordinátor. A riporter közbevetette: „A házaspárok, gondolom, a megélt tapasztalataikról beszélnek. De a pap…?” Ez esetben a riportalany megfelelt: „Nem is gondolnák, hogy a papok mennyit tudnak a házasságról és a családról. Bizonyára azért, mert Jézus is sokat tudott a házasságról és a családról, nevezetesen azok eredetéről és céljáról. Érdemes a papokra figyelni.”

2019-ben Gorove László és felesége, Kriszta voltak a Házasság hetének arcai. Meglepő hitvallást tett: Mi azért házasodtunk össze, hogy megismerjük az Istent”. Ha ez a végső célkitűzés, akkor kifogyhatatlan inspirációt és egyre több boldogságit nyújtó programsorozatot kezdtek el.