Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Jób 7,1-7: Jóbban a szenvedő ember áll elénk. Azokhoz az érzésekhez hasonlót, amelyeknek hangot ad, sokan átéltek már. Mások számára pedig ismeretlenek ezek az érzések, mert nagy jólétben élnek, s ha bármi nehézségük támad, alkohollal és droggal azonnal kievickélnek belőle. A hívő ember nem elmenekül a szenvedés elől, és nem fullad bele, hanem Isten segítségével igyekszik saját javára fordítani. A szenvedés megtapasztalása és az életünk egészében való elhelyezése szükséges ahhoz, hogy helyes felfogással, alázattal és mások iránti empátiával éljük az emberi életet. A nem régen elhunyt Futó Károly atya több műtét után, kilencvenévesen, két botra támaszkodva mondta: Nagyon aggódom azon, hogy engem eddig még elkerült a szenvedés. A szenvedés megítélése ennyire relatív lehet. Károly atya olyan megadóan, olyan derűs lélekkel fogadta a szenvedést, hogy nem is vette észre a jelenlétét.

SZENTLECKE: 1Kor 9,16-23: Szent Pál nem az emberek tetszését keresi, és nem elvárásokat teljesít, amikor az evangéliumot hirdeti. Bármennyire alázatos és mindenkinek mindene akar lenni, azt világosan látja, hogy az Evangéliumot nem lehet elgagyisítani, és nem annak hirdetését arra méltatlanok kezébe helyezni.

EVANGÉLIUM: Mk 1,29-39: Ismét találkozunk a Márknál oly gyakran olvasható tiltó paranccsal. Az ördögök nagyon buzgón szeretnék elmagyarázni az embereknek, hogy Jézust a Megváltó. Rendkívül fontos lenne az ördögnek, hogy ő alakítsa ki az emberek Jézushoz való viszonyát. Egyébként ezt napjainkban igen sikeresen végzi. Az ördög mindenkinél jobban tudja, hogy Jézus az Isten Fia. Arra törekszik hát, hogy ez legyen elkenve az emberek tudatában, és ezzel kapcsolatosan semmilyen fontos következtetésre ne jussanak. A kereszténység igazságait elrejtve bulvárérdekességet gyárt. Az ördög a legnagyobb vallásszervező. Azt akarja, hogy vallás mindössze egy díszlet legyen az életünkhöz, és e díszlet között pontosan úgy éljünk, mint a pogányok. Jézus nem engedi, hogy az ördög szervezze a vallási életet. Ő maga megy el mindenhová, és beszél az Isten országáról. Szent Pál ebben is követte Jézust. Mint ahogy az Egyháznak is kötelessége az ördög megtévesztő liberalizmusát és nikotex vallásosságra biztató mesterkedéseit leleplezni.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Dicsérjétek az Urat,  *  aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 5. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) A vasárnapi szentmisék után a balázsáldás szentelményében részesülhetünk. A szentség közvetlenül Istennel köt össze és juttatja a kegyelmet, a szentelmény az Egyház kegyelmi kincséből részesít bennünket. A legismertebb szentelmény a temetés. Szent Balázs püspök a tizennégy segítőszent egyike.

A nyári plébániai napközis tábor időpontja: július 2-6. A nyári nagytábor helyszíne és időpontja: Szob, július 16-20.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 4-10): V: + Jurásek János; H: pro populo; Sz: (– –); P: (…); V: + Gurin Károly és szerettei

Támpontok az egyre durvább választási kampányhoz

Hamvas Béla: „A magyar ember rokonszenve mindig a duhajé. Minden magyar nemzedéknek külön terve volt a haza megmentésére. Kész csoda, hogy ez az ország ennyi megmentést kibírt.”

Hamvas Béla: A magyar nép Európában a nyers géniuszokban a leggazdagabb, ám ezek megnemesítése és egyensúlyuk megteremtése a legnehezebb; ha ez nem sikerül, akkor a géniusz hatása démoni lesz és a kereszténységgel nem nő össze. (géniusz: a valóságnak egy fontos összetevőjét megragadó látószög.)

Hamvas Béla: Magyarország népe aranykori álmából felébreszthetetlen. Magyarországon mindennek egyszerre öt értelme, géniusza van; más európai népeknek legfeljebb kettő-hármat kell összekapcsolniuk. Magyarországon az öt géniusz miatt oly könnyű tehetségesnek lenni, de oly könnyű elveszni is. Tragédiánk egyik oka, hogy Magyarországon a papságot mindig politikai és kulturális szinten értelmezték, aminél nagyobb értetlenséget el sem képzelhetünk. (Más nagy európai népek tele-teli vannak pap és szerzetes szentekkel. Magyarországon ilyet nem találunk.) Szellemi kaszt híján nemzetiségi kisállammá lettünk. A géniuszok egysége nem valósult meg, ezért e nép nem tud különbséget tenni barát és ellenség között, nagyjait eltaszítja, történelme állandó testvérgyűlölet, ami a világban páratlan őrület.”